Wat is een TMA Talenten Motivatie Analyse?

Wat is een TMA Talenten Motivatie Analyse en wat kun je verwachten? De methode is gebaseerd op de behoeftetheorie van Murray. Deze beschrijft de persoonlijkheid op meer vlakken. Door de werkwijze is het een uiterst geschikte methode bij o.a.:

  • Werving en selectie
  • Invulling van uw gesprekscyclus
  • Ondersteuning bij re-integratie
  • Leiderschapsontwikkeling
  • Loopbaanontwikkeling
  • Outplacement
  • Beroepskeuze

Door bovengenoemde context komt u dan ook waarschijnlijk met deze methode in aanraking. U bent ofwel de aanvrager van de analyse en/of u bent de kandidaat.

Compleet competentiemodel

De TMA methode heeft een compleet competentiemodel met 53 competenties die zijn uitgewerkt op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Via het competentiemodel kunnen organisaties profielen maken die ze kunnen gebruiken als meetlat voor functies en rollen. Indien u aanvrager bent zullen wij eerst met u een TMA functieprofiel opstellen.

Effectief samenwerken met belanghebbenden om tot een goed competentieprofiel te komen

De methode biedt een online enquetetool  voor het aanscherpen van competentieprofielen en het verkrijgen van draagvlak bij managers en andere belanghebbenden. Indien u aanvrager bent en uw wilt uw TMA competentieprofiel toetsen met belanghebbenden zullen wij voor u deze tool inzetten.

Koppeling tussen talenten en competenties

De kandidaat ontvangt een talentenanalyse welke hij/zij online in dient te vullen. Wij vragen de kandidaat hier de tijd voor te nemen. Via een talentenrapportage kunnen wij kandidaten matchen met opgestelde competentieprofielen. In een uitgebreid rapport geven wij aan of de kandidaat past bij de werkomgeving, taken en gevraagde vaardigheden. Daarnaast voorspelt de TMA talentenanalyse in welke mate een persoon specifieke competenties kan ontwikkelen. De methode kan deze voorspelling doen omdat er een actieve koppeling is tussen talenten en competenties.

Mensen worden positief beschreven

De rapportage van TMA talentenanalyse beschrijft mensen in positieve zin waarbij de nadruk ligt op talenten en het potentieel van een kandidaat. In een vervolggesprek zullen wij samen met de kandidaat dieper ingaan op de resultaten van de analyse om zo het beeld compleet te maken.

TMA professional

De Laat Kenniscentrum is bevoegd tot het afnemen van de TMA. Bij een TMA professional is het talent van de kandidaat in goede handen. De organisatie weet dat zij met een professional een deskundige in huis hebben die samen met belanghebbenden talentgericht kan selecteren, ontwikkelen en beoordelen.

Enkel professionals mogen het logo van TMA voeren.

Meer over TMA? Klik hier.

Haal meer uit je TMA en breidt deze uit met verschillende modulen. Lees hier meer over de: