Opleiding Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

Administratieve opleidingen

Nieuwe exameneisen vanaf september 2017
Per 1 september 2017 wordt het examenprogramma van de opleiding Moderne Bedrijfsadministratie gewijzigd door de Associatie. Vanaf september zijn er nieuwe examens beschikbaar voor de modules Financiering, Kostencalculatie en Bedrijfsadministratie. De huidige examens voor de modules Financiering en Kostencalculatie (oude stijl) kunnen nog tot 31 december 2018 worden afgelegd. De module Bedrijfsadministratie kan nog tot 1 juli 2018 volgens de oude stijl worden geëxamineerd.

Heeft u al één of meerdere modules behaald in het examinatie programma oude stijl? Neemt u dan contact met ons op om te bekijken hoe u uw opleiding het best kunt complementeren.

Let op: deze informatie geldt alleen voor de examens die worden afgenomen door de Associatie en zijn niet van toepassing als u het examen aflegt via Stibex. Voor de actuele examenkosten en exameneisen verwijzen wij u naar www.stibex.nl.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De opleiding Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) is een zeer gewaardeerde aanvulling op het Praktijkdiploma Boekhouden. Het is een veelgevraagd diploma voor tal van interessante functies in de financieel-administratieve sector. MBA’ers vervullen functies die een grote mate van zelfstandigheid kennen en zijn vaak de administratieve spil in het bedrijf. Bovendien biedt MBA volop doorgroeimogelijkheden voor professionals die een leidinggevende positie in financieel-administratieve richting ambiëren.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor iedereen die een functie als financieel medewerker/manager, economisch medewerker/manager of een verantwoordelijke functie op financieel-administratief niveau wilt uitoefenen.

Niveau

HBO-AD

Vooropleiding

Voor de opleiding Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) is geen specifieke vooropleiding vereist.

Programma

Het lesprogramma bestaat uit de onderstaande vier modulen:

Module Kostencalculatie niveau 5

Gedurende deze module leert u meer over kostenbudgetteringen, kostenbewaking, optimalisatievraagstukken en informatie ten behoeve van het financieel besturen van een organisatie. Uiteraard maakt u diverse kostencalculaties gedurende deze module.

Module Bedrijfsadministratie niveau 5

In deze module leert u om zelfstandig diverse berekeningen en boekingen te maken met betrekking tot bijvoorbeeld de kostenbudgettering, kostenplaatsmethode, opslagmethode, activity based costing en leasing. Met deze kennis kunt u als bedrijfsadministrateur duidelijke informatie verstrekken over de bedrijfsadministratie van een organisatie. Ook kunt u zelfstandig correcties boeken, zowel in de jaarrekening van het lopende jaar als in de jaarrekening van een afgesloten boekjaar.

Module Financiering niveau 5

U leert gedurende deze module om de vermogensbehoefte van een onderneming te bepalen en een investeringsselectie te maken. U leert de verschillende vormen van eigen en vreemd vermogen kennen en berekeningen hierbij te maken. Ook kent u de wettelijke regelingen met betrekking tot de verslaglegging.

Module Belastingwetgeving niveau 5

U leert de belangrijkste bepalingen van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, de Wet op de loonbelasting uit 1964, de Wet op de inkomstenbelasting 2001 en de belangrijkste wetten en plichten kennen van de in Nederland gevestigde ondernemers. Na het behalen van deze module bent u moeiteloos in staat een belastingaangifte te doen.

Examen

De modules die horen bij de opleiding MBA worden afgesloten door middel van afzonderlijke examens.

Examen Kostencalculatie niveau 5

Het examen bestaat uit zowel open als gesloten vragen en duurt 2 uur. De belangrijkste examenstof op basis van het examenprogramma van de Associatie is:

 • Kosten- en waardebegrippen
 • Kostensoorten en deze berekenen
 • Kostenverbijzonderingsmethoden
 • Kostenbudgettering en kostenbewaking en deze toepassen
 • Kostencalculaties maken
 • Optimaliseringsvraagstukken oplossen

Examen bedrijfsadministratie niveau 5

Het examen bestaat uit zowel open als gesloten vragen en duurt 2 uur. De belangrijkste examenstof op basis van het examenprogramma van de Associatie is:

 • Permanence de l’inventaire toepassen in dienstverlenende-, handels en productieondernemingen.
 • Boekingen maken van kostensoorten.
 • Boekingen en berekeningen maken met betrekking tot de kostenplaatsenmethode, opslagmethode en activity based costing
 • De kandidaat kan boekingen en berekeningen maken met betrekking tot het
  eigen vermogen en het vreemd vermogen
 • Boekingen en berekeningen maken met betrekking tot leasing
 • Boekingen en berekeningen maken in project georiënteerde, industriële en dienstverlenende ondernemingen
 • De kandidaat kan correcties boeken, zowel in de jaarrekening van het lopend boekjaar als in de jaarrekening van een afgesloten boekjaar
 • Het bestaan en de structuur van het referentie grootboekschema

Examen Financiering niveau 5

Het examen bestaat uit open en gesloten vragen en duurt 2 uur. De belangrijkste examenstof op basis van het examenprogramma van de Associatie is:

 • Economische begrippen
 • Investeringsselectie en investeringsberkeningen
 • Vermogensbehoefte van een onderneming bepalen
 • Vermogensmarkt
 • Vormen eigen vermogen en dit berekenen
 • Vormen vreemd vermogen en voorzieningen en dit berekenen
 • Wettelijke regelingen met betrekking tot de jaarverslaglegging

Examen Belastingwetgeving niveau 5

Het examen bestaat uit zowel open als gesloten vragen en duurt 90 minuten. De belangrijkste examenstof op basis van het examenprogramma van de Associatie is:

 • Belang van Algemene wet inzake Rijksbelastingen (AWR) en gebruik maken van bepalingen uit deze wet.
 • Belangrijkste begrippen voor werkgevers en werknemers, zoals beschreven in de Wet op de loonbelasting 1964.
 • Bepalingen uit Wet op inkomstenbelasting 2001 die van belang zijn voor personen die winst uit onderneming of een resultaat uit overige werkzaamheden verwerven.
 • Belangrijkste rechten en plichten van in Nederland gevestigde MKB-ondernemers zoals beschreven in Wet op de omzetbelasting.

Studiebelasting

Circa vier tot acht klokuren per lesweek.

Diploma/certificaat

De examens worden afgenomen door de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens op diverse examenlocaties op elke werkdag. Inschrijving geschiedt altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid. Voor de actuele examenkosten en meer informatie met betrekking tot de examens verwijzen wij u graag naar de website van de Associatie.

U kunt er ook voor kiezen om uw MBA examen te laten afnemen door Stibex. Ook dit examen is online en wordt op verschillende locaties in heel Nederland afgenomen. Inschrijving voor het examen geschiedt online en is altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid. Voor de actuele examenkosten verwijzen wij naar de website van Stibex

Meer informatie over de opleiding MBA

Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze opleiding? Neemt u dan gerust contact met ons op! Wij helpen u graag verder!

Vervolgstudie

Heeft u uw opleiding MBA succesvol afgerond? Studeer dan verder en start met de opleiding rapporteren en adviseren door financials of bestuurlijke informatievoorziening. Wist u dat administratieve functies ook veel worden gevraagd in het vakgebied personeel en arbeid? Verbreed uw kennis op het gebied van loonadministratie en volg bijvoorbeeld de opleiding PDL (Praktijkdiploma Loonadministratie).

(Zater)dagopleiding: 16 lesweken

 • Module Kostencalculatie: 4 lesweken
 • Module Bedrijfsadministratie: 4 lesweken
 • Module Belastingwetgeving: 4 lesweken
 • Module Financiering: 4 lesweken

Avondopleiding: 24 lesweken

 • Module Kostencalculatie: 6 lesweken
 • Module Bedrijfsadministratie: 6 lesweken
 • Module Belastingwetgeving: 6 lesweken
 • Module Financiering: 6 lesweken

Lesdag en -tijd

De opleiding Moderne Bedrijfsadministratie wordt u aangeboden in de avonduren en op zaterdag. De avondopleiding start om 19.00 uur tot 21.30 uur (inclusief een pauze van 15 minuten). De zaterdagopleiding start om 10.00 uur tot 15.00 uur (inclusief een koffiepauze en een lunch).

Startdata

Onze opleidingen starten in september, oktober, februari en maart. De losse modulen en trainingen kennen verschillende startmomenten in het jaar. Verder bieden wij u de mogelijkheid om, in overleg, de opleiding op een specifieke dag en/of tijd te volgen. U kunt hiervoor contact opnemen met het inschrijfbureau. Voor de actuele startdata verwijzen wij u graag naar het rooster onder het tabblad planning.

 

Zit het startmoment van uw keuze er niet bij? U kunt zich altijd vrijblijvend inschrijven via het flexibele startmoment. In het vak "opmerkingen" kunt u het door u gewenste startmoment aangeven. Wij nemen dan contact met u op om te kijken naar de mogelijkheden.

Cursusprijs

(Zater)dagopleiding (16 dagen): 1695,- euro
Avondopleiding (24 avonden): 1695,- euro

Losse modules

Het is ook mogelijk één of meerdere losse modules van de cursus moderne bedrijfsadministratie te volgen.

 • Module Kostencalculatie: 590,- euro
 • Module Bedrijfsadministratie: 590,- euro
 • Module Belastingwetgeving: 590,- euro
 • Module Financiering: 590,- euro

Wij willen u erop wijzen dat de bedragen zijn gebaseerd op een minimale deelname van vijf cursisten. Bij minder dan vijf cursisten start de cursus wel, maar tegen een andere tariefstelling.

Studiemateriaal

Het studiemateriaal voor de gehele opleiding Moderne Bedrijfsadministratie bedraagt 375,- euro. Per module bedraagt het studiemateriaal:

 • Module Kostencalculatie: 110,- euro
 • Module Bedrijfsadministratie: 110,- euro
 • Module Belastingwetgeving: 110,- euro
 • Module Financiering: 110,- euro

Indien u examen doet bij de Associatie kunt u via ons onderstaande hulpmiddelen bestellen. Deze mogen worden gebruikt bij het examen behorende bij de module Belastingwetgeving. Deze hulpmiddelen worden niet standaard versterkt.

 • Een niet-geannoteerde fiscale wettenbundel
 • Het fiscaal memo

Heeft u vragen over de cursusprijs of heeft u behoefte aan meer informatie over de opleiding Moderne Bedrijfsadministratie? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

StartdatumMaandVariantLocatie