NIMA A Communicatie A inclusief examen / kortdurend

Communicatie opleidingen

Gedurende de opleiding NIMA Communicatie A leert u de basiskennis van het vakgebied communicatie. U leert de mogelijke communicatie-instrumenten te beheersen en de toepassing hiervan binnen een organisatie. Binnen iedere organisatie heeft communicatie een belangrijke functie. De zakelijke communicatie is voor een organisatie van groot belang bij bijvoorbeeld het geven van een presentatie op een vakbeurs, het schrijven van een persbericht of de omgang met de media. NIMA Communicatie A is een zeer gewaardeerde opleiding waarmee u zich succesvol kunt ontwikkelen binnen het vakgebied communicatie en uw carrièremogelijkheden vergroot.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor (assistent) communicatiemedewerkers of PR-medewerkers die snel in de praktijk aan de slag willen, maar wel met voldoende theoretische basiskennis.

Niveau

MBO niveau 4

Vooropleiding

MBO, HAVO, VWO, relevante werkervaring of minimaal 18 jaar.

Programma

De NIMA opleiding bestaat uit één module, die getoetst zal worden middels twee examens. Onderstaande zaken zullen tijdens de opleiding aan bod komen:

 • Communicatie, het vakgebied: basisbegrippen, communicatievormen en communicatietheorieën.
 • Corporate communicatie: identiteit en imago, corporate identity en corporate identitymix, huisstijl, crisiscommunicatie en het opstellen van een corporate communicatieplan.
 • Interne communicatie: het belang van interne communicatie, horizontale,
  diagonale, parallelle of informele communicatiestromen, top-down communicatie en bottom-up communicatie, social media in relatie tot de interne communicatie en de interne communicatie-audit.
 • Marketingcommunicatie: (her-)positionering, de vier elementen uit de positioneringsruit, marketingmix, Decision Making Unit, de waardeproposities volgens Treacy en Wiersema, de Ansoff-matrix, push- pull- en online marketingstrategie.
 • Analyseren, onderzoeken, adviseren: interne en externe analyse van de organisatie, de relatie tussen visie, missie en doelstellingen, het vijfkrachtenmodel volgens Porter, de SWOT-analyse, het uitvoeren van deskresearch, fieldresearch, kwalitatief en kwantitatief onderzoek.
 • Het communicatieplan: communicatieplan formuleren, communicatie scrum, rol van communicatie in een organisatieprobleem, doelgroepen segmenteren, communicatie doelstellingen SMART formuleren, propositie formuleren, communicatiemiddelen en budget bepalen.
 • Content en media: online en offline communicatie, storytelling en corporate story, geschreven content, visuele content, owned, paid en earned media, advertenties, contentstrategie en crossmediale aanpak.
 • Organiseren: briefing voor extern bureau, offerte beoordelen, advies formuleren voor de inzet van een extern bureau, aandachtspunten en keuzes voor het organiseren van een event, checklist of draaiboek formuleren.
 • Omgaan met de pers: het begrip ‘nieuws’ beschrijven, voorwaarden voor een nieuwswaardig bericht vaststellen, media beleid voeren, social media in het persbeleid beschrijven, soorten perscontacten benoemen, persberichten formuleren.

Examen

Het NIMA A Communicatie examen bestaat uit twee schriftelijke modules. Het diploma wordt alleen uitgereikt aan kandidaten die geslaagd zijn voor beide modules.

Module A1:

Het examen van de NIMA Communicatie A1 module bestaat uit de twee onderstaande onderdelen. U krijgt hiervoor 90 minuten de tijd.

 • 35 meerkeuzevragen, waarbij het accent ligt op feitenkennis.
 • twee minicases met elk vijf meerkeuzevragen op kennis- en begripsniveau.

Module A2:

Het examen van de NIMA Communicatie A2 module betreft twee cases met elk vijf open vragen en één artikel met vijf open vragen. U krijgt kennis- en begripsvragen en wordt daarnaast getoetst op uw reproductieve en productieve vaardigheden. De case en vraagstelling behandelen communicatieproblematiek in de breedste zin van het woord. De kandidaat wordt geacht het gehele communicatie en planning traject te kunnen doorlopen: van analyse tot en met evaluatie.

Voor meer informatie met betrekking tot het examen verwijzen wij u door naar de website van NIMA: www.nima.nl.

Studiebelasting

Circa zes klokuren per lesweek.

NIMA Communicatie A diploma

De examens worden afgenomen door het Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA). Inschrijving geschiedt altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid.

Informatie

Meer informatie? Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 of per mail via info@delaatkenniscentrum.nl.

Vervolgstudie

Heeft u uw opleiding NIMA Communicatie A behaald, dan heeft u voldoende mogelijkheden om verder te studeren. Wat dacht u bijvoorbeeld van de opleiding NIMA Interne -en Concerncommunicatie óf NIMA Marketingcommunicatie B.

Heeft onverhoopt uw NIMA examen niet gehaald of wenst u meer lessen voor uw examen? Vraag dan via uw docent of het inschrijfbureau meer informatie over onze bijlestrajecten voor NIMA.

Duur van de opleiding

Uw opleiding NIMAA Communicatie duurt afhankelijk van de groepsgrootte 8 - 13 lesweken. U plant uw cursus in overleg, uw cursusdag omvat 1 dagdeel.

Lesdag en -tijd

Onze reguliere opleidingen en trainingen worden aangeboden in de avonduren en overdag. De avondopleiding start om 19.00 uur tot 21.30 uur (inclusief een pauze van 15 minuten). De (zater)dagopleiding start om 10.00 uur tot 15.00 uur (inclusief een koffiepauze en een lunch).

Startdata

Onze opleidingen starten in september, oktober, februari en maart. De losse modulen en trainingen kennen verschillende startmomenten in het jaar.

Verder bieden wij de mogelijkheid om, in overleg, de opleiding op een specifieke dag en/of tijd te volgen. U kunt hiervoor contact opnemen met het inschrijfbureau.

Zit het startmoment van uw keuze er niet bij? U kunt zich altijd vrijblijvend inschrijven via het flexibele startmoment. In het vak "opmerkingen" kunt u het door u gewenste startmoment aangeven. Wij nemen dan contact met u op om te kijken naar de mogelijkheden.

Cursusprijs

1350,- euro (vrijgesteld van BTW)

Wij willen u erop wijzen dat de bedragen zijn gebaseerd op een minimale deelname van vijf cursisten. Bij minder dan vijf cursisten start de cursus wel op, maar tegen een andere tariefstelling.

Studiemateriaal

Circa 125,- euro (excl. 9% BTW)

Examenkosten

550,- euro voor beide onderdelen (vrijgesteld van BTW)

De examens worden afgenomen door het Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA). U legt het examen voor de opleiding NIMA Sales B bij de Associatie. Inschrijving geschiedt altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid. De examenkosten voor het schriftelijke A1 examen bedragen 275,- euro. De examenkosten voor het mondelinge A2 examen bedragen 275,- euro.

Heeft u vragen over de cursusprijs of heeft u behoefte aan meer informatie over de opleiding NIMA A Communicatie? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Totaalprijs inclusief NIMA examen

Opleiding -en examenkosten zijn vrijgesteld van BTW. Over uw boeken zijn wij genoodzaakt BTW te rekenen. Hiervoor hanteren wij het geldende BTW-tarief. U betaalt bij ons 2025,- euro voor de gehele opleiding excl. BTW.

StartdatumMaandVariantLocatie