NIMA B2 Corporate Communicatie opleiding inclusief examen

Communicatie opleidingen

NIMA Corporate Communicatie B2 opleiding

Ook deze Nima Corporate Communicatie B2 opleiding bestaat uit twee modules. In module B1 gingen we dieper in op de theorie die in de Corporate communicatie bruikbaar zijn. Met als logisch vervolg dat de NIMA Corporate Communicatie B2 opleiding verder ingaat op de praktijk. Als je beide modules succesvol afgerond hebt, kun je het corporate communicatie expert diploma in ontvangst nemen.

NIMA Corporate Communicatie B2 opleiding:

Tijdens de NIMA Corporate Communicatie B2 ga je aan de slag met het schrijven van een marketingcommunicatieplan. De exameneisen van het plan staan hieronder beschreven. Gedurende deze module zal uw docent u begeleiden bij het schrijven van het marketingcommunicatieplan. Tijdens iedere bijeenkomst zal hier tijd voor worden uitgetrokken.

Examen NIMA Corporate Communicatie B2 opleiding

Voor het behalen van de NIMA Corporate communicatie B2 opleiding schrijf je een communicatieplan. Dit plan verdedig je mondeling voor twee NIMA examinatoren. Daarna volgt een criteriumgericht interview van 25 minuten waarin je laat zien over het nodige inzicht te beschikken op het niveau B2. Het communicatieplan dat je schrijft moet voldoen aan de volgende randvoorwaarden:

-minimaal 10 pagina's A4

-maximaal 25 pagina's A4 exclusief voorblad, inhoudsopgave en bijlagen

-maximaal 5 pagina's A4 bijlagen

Het examen van de NIMA Corporate Communicatie B2 kost 475,- euro. Voor meer informatie met betrekking tot het examen verwijzen wij door naar de website van NIMA.

Wil je meer weten over de andere module? Ga dan naar onderstaande links.

NAAR MODULE B1 CORPORATE COMMUNICATIE

NIMA CORPORATE COMMUNICATIE B – GEHELE OPLEIDING

Cursusprijs

1299,50 euro (vrijstelling van BTW)

Let op: de bedragen zijn gebaseerd op een minimale deelname van vijf cursisten. Bij minder dan vijf cursisten start de cursus wel op, maar tegen een andere tariefstelling. 

Studiemateriaal

circa 175,- euro (excl. 9% BTW)

Examenkosten

475,- euro (vrijstelling van BTW)

De examens worden afgenomen door het Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA). Inschrijving geschiedt altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid. De examenkosten voor het schriftelijke B1 examen bedragen 375,- euro. De examenkosten voor het mondelinge B2 Specialisatie examen bedragen 475,- euro.

Totale kosten

Opleiding -en examenkosten zijn vrijgesteld van BTW. Over uw boeken zijn wij genoodzaakt BTW te rekenen. Hiervoor hanteren wij het geldende BTW-tarief. U betaalt bij ons 1949,50 euro voor de gehele opleiding excl. BTW.

StartdatumMaandVariantLocatie