NIMA B Marketingcommunicatie inclusief examen / kortdurend

Communicatie opleidingen

Wij leiden u op tot het diploma NIMA Marketingcommunicatie B. NIMA B gediplomeerden beschikken over de vaardigheden om als communicatiemedewerker of -adviseur te opereren. Meestal zijn gediplomeerden werkzaam binnen de commerciële afdeling van een organisatie. Gedurende de opleiding leert u op basis van marketing uitgangspunten te adviseren welke communicatie-inspanningen passend zijn om een product of dienst zo succesvol mogelijk op de markt te zetten. Kortom, met de zeer gewaardeerde opleiding NIMA Marketingcommunicatie B vergroot u uw carrièrekansen!

Doelgroep

De opleiding is gericht op de toekomstige marketingcommunicatie medewerker of -adviseur.

Niveau

HBO/HBO+

Programma

De opleiding bestaat uit twee modules: de module B1 Communicatiemanager en de module B2 Marketingcommunicatie. Alleen wanneer u beide modules heeft behaald ontvangt u het NIMA Marketingcommunicatie B diploma.

Module NIMA B1 Communicatiemanager

Tijdens de module NIMA B1 Communicatiemanager worden vrijwel alle elementen die in het communicatievak aan de orde komen, behandeld. De module is onderverdeeld in de vijf onderstaande hoofdstukken.

  • Communicatie algemeen: corporate branding, communicatiestrategie, communicatiebeleid en communicatiemodellen komen aan bod.

  • Geïntegreerde communicatie: identiteit en imago van de organisatie, accountability van communicatie, communicatiefunctie binnen een organisatie, corporate story en het opstellen van een reclameplan worden besproken.

  • Interne- en concerncommunicatie, public relations: reputatie management en identiteitsmarketing, regievoering bij crisiscommunicatie, interne organisatie & imago en het intern communicatieplan worden behandeld.

  • Marketingcommunicatie en consumentengedrag: u leert meer over het doen van onderzoek, customer insight en het gebruik ervan in de communicatie, het marketingcommunicatieplan en de marketingcommunicatie- instrumenten.

  • Online communicatie: online communicatie en sociale communicatie komen tijdens deze module aan bod.

Module NIMA B2 Marketingcommunicatie

Tijdens deze module schrijft u een marketingcommunicatieplan. Gedurende de opleiding zal uw docent u begeleiden bij het schrijven van een marketingcommunicatieplan. Hiervoor zal bij iedere bijeenkomst tijd worden uitgetrokken.

Examen

Om het NIMA Marketingcommunicatie B diploma te ontvangen dient de kandidaat twee modules met succes af te ronden. U kunt zelf bepalen in welke volgorde u de modules aflegt. Behaalt u slechts één van de twee modules, dan ontvangt u hiervoor een certificaat.

Module B1 Communicatiemanager

Tijdens het examen van de module B1 Communicatiemanager wordt u getest op uw praktische en theoretische kennis met behulp van één of meerdere casussen. U beantwoordt verschillende open vragen en laat daarmee zien dat u kernproblemen kunt abstraheren. De module wordt schriftelijk afgenomen en duurt drie uur.

Module B2 Marketingcommunicatie

Het examen van de module B2 Marketingcommunicatie bestaat uit het schrijven van een marketingcommunicatieplan. Dit plan wordt gepresenteerd en verdedigd tijdens een mondeling examenmoment met een criteriumgericht interview. Het marketingcommunicatieplan moet aan de volgende randvoorwaarden voldoen:
• minimaal 10 pagina's A4
• maximaal 25 pagina's A4 exclusief voorblad, inhoudsopgave en bijlagen
• maximaal 5 pagina's A4 bijlagen

Voor meer informatie met betrekking tot het examen verwijzen wij u door naar de website van NIMA: www.nima.nl.

Studiebelasting

Circa tien klokuren per lesweek.

Diploma NIMA Marketingcommunicatie B

De examens worden afgenomen door het Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA). Inschrijving geschiedt altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid.

Informatie

Meer informatie? Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 of per mail via info@delaatkenniscentrum.nl.

 

 

 

 

Duur van de opleiding

Uw opleiding NIMA B marketingcommunicatie duurt afhankelijk van de groepsgrootte 8 - 15 lesweken. U plant uw cursus in overleg, uw cursusdag omvat 1 dagdeel.

Lesdag en –tijd

Onze reguliere opleidingen en trainingen worden aangeboden in de avonduren en overdag. De avondopleiding start om 19.00 uur tot 21.30 uur (inclusief een pauze van 15 minuten). De (zater)dagopleiding start om 10.00 uur tot 15.00 uur (inclusief een koffiepauze en een lunch).

Startdata

Onze opleidingen starten in september, oktober, februari en maart. De losse modulen en trainingen kennen verschillende startmomenten in het jaar.

Verder bieden wij de mogelijkheid om, in overleg, de opleiding NIMA Marketingcommunicatie B op een specifieke dag en/of tijd te volgen. U kunt hiervoor contact opnemen met het inschrijfbureau.

Zit het startmoment van uw keuze er niet bij? U kunt zich altijd vrijblijvend inschrijven via het flexibele startmoment. In het vak "opmerkingen" kunt u het door u gewenste startmoment aangeven. Wij nemen dan contact met u op om te kijken naar de mogelijkheden.

Cursusprijs

2399,- euro (vrijgesteld van BTW)

Wij willen u erop wijzen dat de bedragen zijn gebaseerd op een minimale deelname van vijf cursisten. Bij minder dan vijf cursisten start de cursus wel op, maar tegen een andere tariefstelling.

Studiemateriaal

Circa 200,- euro (excl. 9% BTW)

Examenkosten

950,- euro voor beide onderdelen (vrijgesteld van BTW)

De examens worden afgenomen door het Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA). U legt het examen voor de opleiding NIMA Sales B bij de Associatie. Inschrijving geschiedt altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid. De examenkosten voor het schriftelijke B1 examen bedragen 425,- euro. De examenkosten voor het mondelinge B2 Specialisatie examen bedragen 525,- euro.

Heeft u vragen over de cursusprijs of heeft u behoefte aan meer informatie over de opleiding NIMA Sales B Accountmanager? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Totaalprijs inclusief NIMA examen

Opleiding -en examenkosten zijn vrijgesteld van BTW. Over uw boeken zijn wij genoodzaakt BTW te rekenen. Hiervoor hanteren wij het geldende BTW-tarief. U betaalt bij ons 3549,- euro voor de gehele opleiding excl. BTW.

StartdatumMaandVariantLocatie