Zakelijk Engels Basis / English on the job

Communicatie opleidingen

Bent u werkzaam als telefoniste, receptioniste, baliemedewerkster of administratieve kracht? Wilt u de Engelse taal beter leren beheersen vanwege het contact met uw klant of client? Met de cursus Zakelijk Engels Basis haalt u meer uit uw functie en leert u de basis van het zakelijke Engels. Gedurende de cursus leert u de basis van de Engelse grammatica en doet u functiegerichte kennis op over de spreek- en schrijfvaardigheid van de Engelse taal.

De voertaal tijdens de cursus is Engels. Het is hierbij geen probleem dat u de gesproken taal nog niet (volledig) machtig bent. Juist door het oefenen in een veilige situatie leert u de taal actief te gebruiken.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor iedereen die graag de basis van het zakelijk Engels wil leren. 

Niveau 

MBO

Vooropleiding

Voor deze opleiding is geen specifieke vooropleiding nodig. Het is wel belangrijk dat u de Nederlandse taal goed begrijpt en redelijk spreekt en schrijft. Een eerste kennismaking met gesproken en geschreven Engelse taal is een pré. 

Programma

Gedurende de cursus wordt iedere les aandacht besteed aan de spreek- en schrijfvaardigheid en de Engelse grammatica. Onderstaande zaken komen onder andere aan bod tijdens de spreek- en schrijfvaardigheid:

  • How to say? (lijsten met thematische uitdrukkingen)
  • idioom betreffende correspondentie
  • dagen en maanden, telefoon alfabet en interpunctie, getallen en geld
  • telefoonnummers
  • spelling
  • voorstellen
  • eenvoudige telefoongesprekken afhandelen
  • afspraken maken en het schriftelijk bevestigen hiervan

Tijdens het examen wordt onder andere uw grammatica getoetst, waarbij uw praktische kennis wordt getoetst op het gebied van o.a. regelmatige en onregelmatige werkwoorden, vraagvormen, zinsdelen en woordsoorten.

Van u wordt verwacht dat u in het examen kunt laten zien dat u in staat bent om sollicitatiebrief/CV, inlichtingenbrief, antwoordbrief, bevestigingsbrief of klachtenbrief op te stellen. Tijdens onze lessen komen deze briefvormen uitgebreid aan bod. 

Tijdens de lessen is er ook aandacht voor de communicatie u kunt hierbij denken aan het openen van een gesprek, het afsluiten, het voeren van een telefoongesprek en het wijzen van de weg.  

Examen

U kunt uw examen afleggen bij IVIO Examenbureau of bij LSSO examenbank. De examens van IVIO examenbureau worden onafhankelijk geëxamineerd op uw eigen leslocatie. Uw LSSO examen wordt afgenomen op diverse plekken in het land. 

Voor meer informatie met betrekking tot het examen van IVIO examenbureau kunt u contact opnemen met het inschrijfbureau. De kosten van het examen bedragen ca. 75,- euro per module. De examens worden modulair afgenomen, bij goed gevolg ontvangt u aan het einde van uw opleiding een diploma. Indien u tussentijds per module een certificaat wenst zijn wij genoodzaakt hiervoor kosten in rekening te brengen. Meer informatie hierover? Neem dan contact met ons op.

Voor meer informatie over het LSSO examen verwijzen wij u graag naar www.examenbureaulsso.nl.

U besluit voorafgaande aan uw opleiding voor welke examenbank u kiest. Elke examenbank kent haar eigen focus in eindtermen. In een studieadviesgesprek bekijken we samen met u welk examen het beste aansluit bij uw hulpvraag. 

Studiebelasting 

Circa twee klokuren per lesweek. 

Diploma/certificaat 

De opleiding wordt afgesloten met een examen. Wanneer u het examen bij IVIO examenbureau of LSSO examenbureau afrondt ontvangt u bij goed resultaat een landelijk erkend certificaat. 

Informatie 

Meer informatie? Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 of per mail via info@delaatkenniscentrum.nl.

Duur van de opleiding 

(Zater)dagopleiding: 3 lesweken
Avondopleiding: 7 lesweken

Lesdag en -tijd

Onze opleidingen en trainingen worden aangeboden in de avonduren en overdag. De avondopleiding start om 19.00 uur tot 21.30 uur (inclusief een pauze van 15 minuten). De (zater)dagopleiding start om 10.00 uur tot 15.00 uur (inclusief een koffiepauze en een lunch). 

Startdata 

Verder bieden wij de mogelijkheid om, in overleg, de opleiding op een specifieke dag en/of tijd te volgen. U kunt hiervoor contact opnemen met het inschrijfbureau.

 

Zit het startmoment van uw keuze er niet bij? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs voor de mogelijkheden.

Cursusprijs

550,- euro (Vrijstelling van BTW)

Wij willen u erop wijzen dat de bedragen zijn gebaseerd op een minimale deelname van vijf cursisten. Bij minder dan vijf cursisten start de cursus wel op, maar tegen een andere tariefstelling.

Studiemateriaal

Circa 50,- euro (excl. 9% BTW)

Examengeld

Circa 75,- euro (vrijgesteld van BTW). Inbegrepen bij het totaalbedrag.

Totaalprijs

675,- euro.

Opleiding zijn vrijgesteld van BTW. Over uw boeken zijn wij genoodzaakt BTW te rekenen. Hiervoor hanteren wij het geldende BTW-tarief.

StartdatumMaandVariantLocatie