Juridisch Adviseur

Specialistische opleidingen

Met de opleiding Juridisch Adviseur bent u op de hoogte van de belangrijkste aspecten van het Nederlands recht en kunt u deze toepassen. In adviestrajecten met klanten weet u waar u terecht kunt voor het antwoord op de vragen en kunt u wetboeken lezen en hanteren. U leert het Nederlands recht kennen op het gebied van goederenrecht, verbintenissenrecht en adbeidsrecht en weet u waar u de juiste informatie kunt vinden. Met het Associatiediploma Juridisch Adviseur beschikt u over kennis van het Nederlands recht.

Doelgroep

De opleiding Juridisch Adviseur is bedoeld voor iederen die geïnteresseerd is in wet- en regelgeving en mensen en/of organisaties wilt helpen bij juridische vraagstukken.

Niveau

HBO-AD

Vooropleiding

Er is geen vooropleiding vereist en er zijn geen toelatingseisen. Het is wel belangrijk dat u de Nederlandse taal goed begrijpt, spreekt en schrijft.

Programma

De opleiding bestaat uit onderstaande drie modulen.

Module Vermogensrecht niveau 5

Het vermogensrecht omvat de gebieden goederenrecht en verbintenissenrecht. Tijdens de module krijgt u antwoord op vragen zoals 'Wanneer is er sprake van rechtshandeling?' en 'Wat is goederenrecht?'. Ook de wet- en regelgeving met betrekking tot koop- en huurovereenkomsten en wanneer er sprake is van eigendom, verjaring of een onrechtmatige daad.

Module Arbeidsrecht niveau 5

Arbeidsrecht regelt de rechtsverhouding tussen werkgever en werknemer. Deze verhouding kan zowel individueel zijn als collectief. Iedereen die een arbeisdsovereenkomst heeft gesloten, heeft te maken met arbeidsrecht. Hebt u te maken met personeel en organisatie of bent u werkgever? Bent u een juridisch medewerker, hr-manager of bedrijfsjurist? Dan is arbeidsrecht essentieel voor u.

Module Ondernemingsrecht niveau 5

Als onderdeel van het privaatrecht houdt ondernemingsrecht zich bezig met rechtspersonen en niet-rechtspersonen, ondernemingen dus. Tijdens de opleiding komen de verschillende rechtsvormen aan bod en de vraag hoe een onderneming moet worden opgericht. Hoe zit het met de aansprakelijkheid en welke verplichtingen heeft een ondernemer bij het voeren van de administratie?

Examen

Elke module wordt met een afzonderlijk examen afgerond. Hieronder vindt u de belangrijkste examenstof op basis van het examenprogramma van de Associatie:

Examen Vermogensecht niveau 5

De belangrijkste examenstof voor deze module:

 • rechtshandelingen
 • vertegenwoordiging
 • goederenrecht
 • verjaring
 • zekerheidsrechten
 • verhaalsrecht op goederen
 • verbintenissenrecht
 • onrechtmatige daad
 • koopovereenkomst
 • huurovereenkomst

Examen Arbeidsrecht niveau 5

De belangrijkste examenstof voor deze module:

 • arbeidsovereenkomst
 • collectieve arbeidsovereenkomst
 • inhoud van de arbeidsovereenkomst
 • einde van de arbeidsovereenkomst

Examen Ondernemingsrecht niveau 5

De belangrijkste examenstof voor deze module:

 • ondernemingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid
 • algemene bepalingen van rechtspersonen
 • naamloze vennootschap en besloten vennootschap
 • kapitaal en vermogen
 • fusie en splitsing
 • vereniging, coöperatieve vereniging en onderlinge waarborgmaatschappij
 • stichting
 • geschillenregeling en recht van enquête
 • faillissementsrecht
 • surseance van betaling
 • schuldsanering natuurlijke personen

Voor meer informatie met betrekking tot de examens verwijzen wij u door naar de website van de Associatie.

Studiebelasting

De studiebelasting van de opleiding Juridisch Adviseur is circa vijf à zes klokuren per lesweek.

Juridisch Adviseur Diploma/certificaat

De examens worden afgenomen door de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens op diverse examen­locaties in heel Nederland. Het betreffen online examens. Inschrijving voor het examen geschiedt online is altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid. Voor de actuele examenkosten verwijzen wij naar de website van de Associatie.

Informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de opleiding Juridisch Adviseur? Neemt u dan gerust contact met ons op! Wij helpen u graag verder.

Vervolgstudie

Bent u klaar met de opleiding Juridisch Adviseur en wilt u graag doorstuderen? U kunt dan bijvoorbeeld kiezen voor de opleiding Juridisch Secretaresse óf Paralegal.

Duur van de opleiding

(Zater)dagopleiding: 10 lesweken
Avondopleiding: 20 lesweken

Lesdag en –tijd

Onze opleidingen en trainingen worden aangeboden in de avonduren en op zaterdag. De avondopleiding start om 19.00 uur tot 21.30 uur (inclusief een pauze van 15 minuten). De zaterdagopleiding start om 10.00 uur tot 15.00 uur (inclusief een koffiepauze en een lunch).

Startdata

Onze opleidingen starten in september, oktober, februari en maart. De losse modulen en trainingen kennen verschillende start­momenten in het jaar. Verder bieden wij u de mogelijkheid om, in overleg, de opleiding op een specifieke dag en/of tijd te volgen. U kunt hiervoor contact opnemen met het inschrijfbureau. Voor de actuele startdata voor de opleiding Juridisch Adviseur verwijzen wij u graag naar het rooster onder het tabblad planning.

Elke opleiding is voor ons maatwerk. Door ons unieke concept kunnen wij de mogelijkheid bieden voor een startgarantie in de eigen regio. Deze aanpak zorgt ervoor dat wij tezamen met onze cursisten de eerste lesdag in overleg plannen. Wij voegen onze cursisten niet samen op centrale locaties in het land, maar blijven in de gewenste regio. Onze groepen zijn hierdoor klein, wat zorgt voor extra persoonlijke aandacht t.a.v. uw leervraag. Tijdens de eerste les plant u vervolgens uw opleiding tezamen met uw groep. Deze planning nemen wij op in de leeromgeving. Onderstaande data zijn dus een richtlijn, samen met u en uw medecursisten stellen we de definitieve startdatum en lestijd vast.  Zit het startmoment van uw keuze er niet bij? U kunt zich altijd vrijblijvend inschrijven via het flexibele startmoment. In het vak "opmerkingen" kunt u het door u gewenste startmoment aangeven. Wij nemen dan contact met u op om te kijken naar de mogelijkheden.

 

De Laat Kenniscentrum heeft kwaliteit en persoonlijke aandacht hoog in het vaandel staan. Mogen wij u binnenkort op een van onze leslocaties ontmoeten?

 

Cursusprijs

(Zater)dagopleiding (10): 1935,- euro
Avondopleiding (20): 1935,- euro

Wij willen u erop wijzen dat de bedragen zijn gebaseerd op een minimale deelname van vijf cursisten. Bij minder dan vijf cursisten start de cursus wel op, maar tegen een andere tariefstelling. Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met het inschrijfbureau van De Laat Kenniscentrum.

Studiemateriaal

Circa 220,- euro voor de gehele opleiding Juridisch Adviseur.

Heeft u vragen over de cursusprijs of heeft u behoefte aan meer informatie over de opleiding? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Totaalprijs van uw opleiding Juridisch Adviseur

Opleiding -en examenkosten zijn vrijgesteld van BTW. Over uw boeken zijn wij genoodzaakt BTW te rekenen. Hiervoor hanteren wij het geldende BTW-tarief. U betaalt bij ons 2155,- euro voor de gehele opleiding excl. BTW.

 

StartdatumMaandVariantLocatie