LSSO Opleiding Juridisch secretaresse

Specialistische opleidingen

Als juridisch secretaresse beheerst u de algemene vaardigheden van de secretaresse en heeft u daarnaast kennis van een aantal specifieke aspecten van het werken op een advocaten-, notaris- en makelaarskantoor. U doet kennis op over rechtsregels en rechtsbetrekkingen en volgens welke procedures u moet werken. U doet tijdens de opleiding LSSO Juridisch Secretaresse zowel theoretische als praktische kennis op.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor degenen die werkzaam zijn of willen zijn op een advocaten -, notaris – en makelaarskantoor.

Niveau

MBO 4

Vooropleiding

Voor deze opleiding adviseren wij minimaal VMBO of MAVO niveau. Wanneer u al in het bezit bent van het LSSO diploma Secretaresse hoeft u alleen nog de juridische modulen te volgen.

Programma

De opleiding Juridisch Secretaresse bestaat uit onderstaande zes modulen.

Module Toetsenbordvaardigheid

•    informatie over toetsenbord en zithouding
•    gebruikershandleiding type-programma
•    studiewijzer en exameneisen
•    ergonomie (geen toetsstof)

Module Zakelijk Nederlands

•    grammatica
•    spelling
•    correspondentie

Module Tekstverwerken

•    inleiding Windows
•    verder werken met tekst
•    tekst opmaken en indelen
•    documenten opmaken
•    sjablonen, lijnen en afbeeldingen
•    werken met tabellen
•    mailingen, etiketten en enveloppen
•    taalcorrecties

Module Notuleren

•    voorwaarden goede notulen
•    vergaderbegrippen
•    vergadervormen
•    verloop van een vergadering
•    voorbereiding van een vergadering
•    functies van de notulen
•    verslagvormen
•    kennis van organisaties
•    kennis van regelingen en instanties

Module Juridische kennis

•    gedrags- en rechtsregels, soorten recht
•    rechtsbronnen en rechterlijke macht
•    burgerlijk proces, kort geding en arbitrage
•    bewijsmiddelen, rechts- en dwangmiddelen
•    handelingsbekwaamheid, huwelijk en erfrecht
•    vermogens- en verbintenissenrecht
•    risicodekking, verzekeringen en sociale zekerheid
•    ondernemingsvormen en arbeidsrecht
•    incasso, faillissement en surseance van betaling
•    schuldsanering
•    zekerheidsrechten
•    publiekrecht en belastingen

Module Juridische vaardigheden

•    recht en rechtsgebieden
•    rechterlijke instanties en competentie
•    rechtszaak
•    kantoorpraktijk
•    bijzondere procedures
•    toevoeging, griffierechten en proceskosten
•    notariaat
•    werken met juridische software
•    juridische correspondentie en dictafonie

Examen

De examens van de modules worden afzonderlijk afgenomen. De examens worden diverse malen per jaar en in verschillende plaatsen afgenomen. Voor meer informatie met betrekking tot de examens verwijzen wij u door naar de website van LSSO: www.examenbureaulsso.nl.

Studiebelasting

Circa vier klokuren per lesweek.

Diploma Juridisch Secretaresse

Alle modulen worden afgesloten met een LSSO®-examen. Bij voldoende resultaat geeft dit recht op een LSSO®-erkend landelijk certificaat. De certificaten voor de 6 modulen geven recht op het LSSO®-diploma Juridisch Secretaresse.

Informatie

Meer informatie? Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 of per mail via info@delaatkenniscentrum.nl.

Kijk ook naar de opleiding IVIO juridisch secretaresse.

Duur van de opleiding

(Zater)dagopleiding:     12 lesweken
Avondopleiding:           25 lesweken

Lesdag en -tijd

Onze opleidingen en trainingen worden aangeboden in de avonduren en overdag. De avondopleiding start om 19.00 uur tot 21.30 uur (inclusief een pauze van 15 minuten). De (zater)dagopleiding start om 10.00 uur tot 15.00 uur (inclusief een koffiepauze en een lunch). 

Startdata

Onze opleidingen starten in september, oktober, februari en maart. De losse modulen en trainingen kennen verschillende startmomenten in het jaar.

Verder bieden wij de mogelijkheid om, in overleg, de opleiding LSSO Juridisch Secretaresse op een specifieke dag en/of tijd te volgen. U kunt hiervoor contact opnemen met het inschrijfbureau.

Elke opleiding is voor ons maatwerk. Door ons unieke concept kunnen wij de mogelijkheid bieden voor een startgarantie in de eigen regio. Deze aanpak zorgt ervoor dat wij tezamen met onze cursisten de eerste lesdag in overleg plannen. Wij voegen onze cursisten niet samen op centrale locaties in het land, maar blijven in de gewenste regio. Onze groepen zijn hierdoor klein, wat zorgt voor extra persoonlijke aandacht t.a.v. uw leervraag. Tijdens de eerste les plant u vervolgens uw opleiding tezamen met uw groep. Deze planning nemen wij op in de leeromgeving. Onderstaande data zijn dus een richtlijn, samen met u en uw medecursisten stellen we de definitieve startdatum en lestijd vast.  Zit het startmoment van uw keuze er niet bij? U kunt zich altijd vrijblijvend inschrijven via het flexibele startmoment. In het vak "opmerkingen" kunt u het door u gewenste startmoment aangeven. Wij nemen dan contact met u op om te kijken naar de mogelijkheden.

 

De Laat Kenniscentrum heeft kwaliteit en persoonlijke aandacht hoog in het vaandel staan. Mogen wij u binnenkort op een van onze leslocaties ontmoeten?

 

Cursusprijs

(Zater)dagopleiding (12):     2250,- euro
Avondopleiding (25):         2150,- euro

Wij willen u erop wijzen dat de bedragen zijn gebaseerd op een minimale deelname van vijf cursisten. Bij minder dan vijf cursisten start de cursus wel op, maar tegen een andere tariefstelling. 

Sinds enkele jaren worden de examens op locatie afgenomen door LSSO examenbureau. Inschrijving geschiedt vanaf dan voor eigen rekening en verantwoordelijkheid. Voor de actuele examenkosten verwijzen wij naar de website www.examenbureaulsso.nl. 

Studiemateriaal

Circa 480,- euro gehele opleiding.
Circa 80,- euro per module.

Heeft u vragen over de cursusprijs of heeft u behoefte aan meer informatie over de opleiding LSSO Juridisch secretaresse? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Totaalprijs van uw opleiding LSSO Juridisch Secretaresse

Opleiding -en examenkosten zijn vrijgesteld van BTW. Over uw boeken zijn wij genoodzaakt BTW te rekenen. Hiervoor hanteren wij het geldende BTW-tarief. U betaalt bij ons 2730,- euro voor de gehele opleiding excl. BTW.

Uw examen boekt u rechtstreeks via de website LSSO examenbureau

StartdatumMaandVariantLocatie