LSSO Opleiding Juridisch secretaresse

Specialistische opleidingen

Wat biedt de Opleiding Juridisch secretaresse?

Als juridisch secretaresse beheers je de algemene vaardigheden van de secretaresse en heb je kennis van een aantal specifieke aspecten van het werken op een advocaten-, notaris- en makelaarskantoor. Je doet kennis op over rechtsregels en rechtsbetrekkingen en volgens welke procedures er gewerkt moet worden. Je doet tijdens de opleiding LSSO Juridisch Secretaresse zowel theoretische als praktische kennis op.

Welk niveau is de Opleiding Juridisch secretaresse? 

MBO 4

Ben jij dé geschikte kandidaat voor de Opleiding Juridisch secretaresse?

De opleiding is bedoeld voor degenen die werkzaam zijn of willen zijn op een advocaten -, notaris – en makelaarskantoor.

Welke vooropleiding moet je hebben gevolgd?

Voor deze opleiding adviseren wij minimaal VMBO of MAVO niveau. Wanneer u al in het bezit bent van het LSSO diploma Secretaresse hoeft u alleen nog de juridische modulen te volgen.

Hoe ziet de Opleiding Juridisch secretaresse eruit?

De opleiding Juridisch Secretaresse bestaat uit onderstaande zes modulen.

Module Toetsenbordvaardigheid

•    informatie over toetsenbord en zithouding
•    gebruikershandleiding type-programma
•    studiewijzer en exameneisen
•    ergonomie (geen toetsstof)

Module Zakelijk Nederlands

•    grammatica
•    spelling
•    correspondentie

Module Tekstverwerken

•    inleiding Windows
•    verder werken met tekst
•    tekst opmaken en indelen
•    documenten opmaken
•    sjablonen, lijnen en afbeeldingen
•    werken met tabellen
•    mailingen, etiketten en enveloppen
•    taalcorrecties

Module Notuleren

•    voorwaarden goede notulen
•    vergaderbegrippen
•    vergadervormen
•    verloop van een vergadering
•    voorbereiding van een vergadering
•    functies van de notulen
•    verslagvormen
•    kennis van organisaties
•    kennis van regelingen en instanties

Module Juridische kennis

•    gedrags- en rechtsregels, soorten recht
•    rechtsbronnen en rechterlijke macht
•    burgerlijk proces, kort geding en arbitrage
•    bewijsmiddelen, rechts- en dwangmiddelen
•    handelingsbekwaamheid, huwelijk en erfrecht
•    vermogens- en verbintenissenrecht
•    risicodekking, verzekeringen en sociale zekerheid
•    ondernemingsvormen en arbeidsrecht
•    incasso, faillissement en surseance van betaling
•    schuldsanering
•    zekerheidsrechten
•    publiekrecht en belastingen

Module Juridische vaardigheden

•    recht en rechtsgebieden
•    rechterlijke instanties en competentie
•    rechtszaak
•    kantoorpraktijk
•    bijzondere procedures
•    toevoeging, griffierechten en proceskosten
•    notariaat
•    werken met juridische software
•    juridische correspondentie en dictafonie

De examens van de opleiding Juridisch secretaresse

De examens van de modules worden afzonderlijk afgenomen. De examens worden diverse malen per jaar en in verschillende plaatsen afgenomen. Voor meer informatie met betrekking tot de examens verwijzen wij je door naar de website van LSSO: www.examenbureaulsso.nl.

Studiebelasting

Circa vier klokuren per lesweek.

Diploma Juridisch Secretaresse

Alle modulen worden afgesloten met een LSSO®-examen. Bij voldoende resultaat geeft dit recht op een LSSO®-erkend landelijk certificaat. De certificaten voor de 6 modulen geven recht op het LSSO®-diploma Juridisch Secretaresse.

Meer Informatie?

 Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 of per mail via info@delaatkenniscentrum.nl.

Kijk ook naar de opleiding IVIO juridisch secretaresse.

Wanneer start de opleiding Juridisch secretaresse?

De opleiding Juridisch secretaresse wordt in verschillende vormen aangeboden:
- Een avondopleiding (20 lesweken, meer dan vijf personen).
De avondopleiding begint om 19:00 uur en duurt tot 21:30 uur.

- Een (zater)dagopleiding (10 lesweken, meer dan vijf personen).
De (zater)dagopleiding start om 10:00 uur en duurt tot 15:00 uur.

- Een intensief traject. Dit traject betreft een groep met vijf personen of minder.

*Onze opleidingen omvatten vaak een dagdeel en zijn in veel gevallen 1x per 2 weken. Dit zorgt voor een goede balans tussen studie, werk en privé. Je hebt dan bijvoorbeeld les van 09:00 tot 11:30 uur. In alle gevallen wordt in goed overleg, met docenten en medecursisten, een lesplanning samengesteld. Dit zorgt voor een goede balans tussen werkzaamheden, privé, huiswerk en lesmomenten. 

Liever starten op je eigen moment? Volg LSSO Juridisch Secretaresse als thuisstudie!

Bepaal zelf wanneer je start! Je ontvangt van ons de boeken, de online leeromgeving en we koppelen je aan een vakdocent die je op afstand begeleidt. Studeren op afstand, maar met persoonlijke aandacht. Je verstuurt je huiswerk middels je online leeromgeving, jouw docent corrigeert het huiswerk en geeft je tips en adviezen. Jij bepaalt waar en wanneer je studeert en je huiswerk maakt. Het examen plan je in op een examenlocatie in de buurt.

Tijdens de eerste les wordt de opleiding, in overleg met de groep, gepland. Deze planning wordt opgenomen in de leeromgeving.

Onderstaande data zijn een richtlijn. De definitieve startdatum en lestijd worden, in overleg met studenten, gepland.

Zit het startmoment van je keuze er niet bij? Je kunt je vrijblijvend inschrijven voor het flexibele startmoment. In het vak “opmerkingen” kun je het, door jouw gewenste, startmoment aangeven.

Ontmoeten we elkaar binnenkort op een van onze leslocaties?

Wat zijn de kosten van de opleiding Juridisch secretaresse?

Cursusprijs

(Zater)dagopleiding (12):     2250,- euro
Avondopleiding (25):         2150,- euro
Deze bedragen zijn gebaseerd op een minimale deelname van vijf cursisten. Bij minder dan vijf cursisten gaat de opleiding wel van start, maar tegen een andere tariefstelling.

Sinds enkele jaren worden de examens op locatie afgenomen door LSSO examenbureau. Inschrijving geschiedt vanaf dan voor eigen rekening en verantwoordelijkheid. Voor de actuele examenkosten verwijzen wij naar de website www.examenbureaulsso.nl. 

Studiemateriaal

Circa 480,- euro gehele opleiding.
Circa 80,- euro per module.

Heb je  vragen over de cursusprijs of heb je behoefte aan meer informatie over de opleiding LSSO Juridisch secretaresse? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Totaalprijs van de opleiding LSSO Juridisch Secretaresse

Opleiding -en examenkosten zijn vrijgesteld van BTW. Over boeken zijn wij genoodzaakt BTW te rekenen. Hiervoor hanteren wij het geldende BTW-tarief. Je betaalt bij ons 2730,- euro voor de gehele opleiding incl. BTW.

Het examen boek je rechtstreeks via de website LSSO examenbureau

Startdatum Maand Variant Locatie
Kunnen we u ergens mee helpen?
1
avatar
De Laat Kenniscentrum online
Welkom bij De Laat Kenniscentrum, wij staan klaar voor al uw vragen.
13:18
by SAM