Opleiding Vermogensrecht niveau 5

Specialistische opleidingen

Let op! Dit examen wordt aangeboden tot juli 2021. Daarna stopt de Assocatie voor Examinering met dit aanbod.

Wat biedt de opleiding Vermogensrecht niveau 5?

De opleiding Vermogensrecht niveau 5 gaat dieper in op de vakgebieden goederenrecht en verbintenissenrecht. In veel functies en vakgebieden kom je hier direct of indirect mee in aanraking. Rond je deze opleiding met een goed gevolg af? Dan mag je je volwaardig adviseur noemen op het gebied van vermogensrecht. Na het afronden van de opleiding Vermogensrecht weet je wat goederenrecht is en wanneer er sprake is van een rechtshandeling. Daarnaast leer je meer over de regelgeving met betrekking tot koop- en huurovereenkomsten. Tot slot weet je wanneer er sprake is van eigendom, verjaring en onrechtmatige daad.

Welk niveau is de opleiding Vermogensrecht niveau 5?

De opleiding Vermogensrecht niveau 5 is op hbo-ad niveau.

Ben jij dé geschikte kandidaat voor de opleiding Vermogensrecht niveau 5?

Deze opleiding is geschikt voor degene die via werk in aanraking komen met de wet- en regelgeving op het gebied van goederen- en verbintenissenrecht. Denk aan juridisch medewerkers, secretaresses en ambtelijke secretarissen.

Wellke vooropleiding moet je hebben gevolgd?

Voor de opleiding Vermogensrecht niveau 5 is geen specifieke vooropleiding vereist. Enige juridische vaardigheden, zoals het omgaan met wetteksten en het hanteren van een wettenbundel, zullen echter goed van pas komen.
Om deze vaardigheden eigen te maken kun je voorafgaand aan deze opleiding, de opleiding Juridische Vaardigheden niveau 4 volgen.

Hoe ziet de opleiding Vermogensrecht niveau 5 eruit?

De opleiding is onderverdeeld in tien thema’s:

  • Rechtshandelingen: eenzijdige en meerzijdige rechtshandelingen, nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen, wilsgebreken.

  • Vertegenwoordiging: middellijke en onmiddellijke vertegenwoordiging,  lastgevingsovereenkomst.

  • Goederenrecht: rechtspositie van de eigenaar, bezitsverschaffing, vrijwillig en onvrijwillig bezitsverlies, eigendomsrecht, kwalitatieve rechten en kwalitatieve verplichtingen, opvordering van eigendom,  eigendomsverkrijging onder algemene titel en onder bijzondere titel, burenrecht, mandeligheid, leveringsformaliteiten voor roerende zaken, registergoederen en vorderingen,  derdenbescherming bij verkrijging van goederen.

  • Verjaring: bevrijdende verjaring en verkrijgende verjaring, stuiting en verlenging van de verjaring.

  • Zekerheidsrechten: pandrecht, hypotheekrecht en de hypotheekbedingen.

  • Verhaalsrecht op goederen: bevoorrechte vorderingen, recht van retentie, positie van schuldeisers.

  • Verbintenissenrecht: rechtsgeldige verbintenissen, obligatoire overeenkomsten, totstandkoming van overeenkomsten, vernietigbaarheid van bedingen, rechtsvorderingen bij toerekenbare tekortkomingen, ongedaanmakingsverbintenissen.

  • Onrechtmatige daad: actie uit onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid en schuldaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, koopovereenkomst, regels van gewone koop en consumentenkoop, bepalingen met betrekking tot koop met eigendomsvoorbehoud, onderzoeksplicht en mededelingsplicht,  opschortingsrecht, specieskoop en genuskoop,  beschermingsbepalingen,

  • Huurovereenkomst: verplichtingen van de huurder en verhuurder, koop breekt geen huur,  beëindiging van de huurovereenkomst, medehuurschap, bedrijfsruimte huren, ontruimingsbescherming.

Het examen van de opleiding Vermogensrecht niveau 5

Het examen van de opleiding Vermogensrecht niveau 5 duurt twee uur en wordt online afgenomen. Het examen bestaat uit 30 open vragen waarmee je wordt getoetst op je begrip en toepassingsvermogen. Het examen wordt afgenomen door de Associatie.
Voor meer informatie met betrekking tot het examen, kijk op de website: www.associatie.nl.

Diploma opleiding Vermogensrecht niveau 5

Na het succesvol afronden van het examen behaal je het associatiediploma Vermogensrecht niveau 5. Samen met het associatiediploma Ondernemingsrecht niveau 5 en Arbeidsrecht niveau 5 kun je het functiegericht diploma juridisch adviseur aanvragen. Het diploma Vermogensrecht geeft in combinatie met het diploma Juridische Vaardigheden niveau 4, recht op het functiegericht associatiediploma Paralegal.

Meer informatie?

Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 of per mail via info@delaatkenniscentrum.nl.

Wanneer start de opleiding Vermogensrecht niveau 5?

De opleiding Vermogensrecht niveau 5 wordt in verschillende vormen aangeboden:
- Een avondopleiding (6 lesweken, meer dan vijf personen).
De avondopleiding begint om 19:00 uur en duurt tot 21:30 uur.

- Een (zater)dagopleiding (3 lesweken, meer dan vijf personen).
De (zaterdagopleiding start om 10:00 uur en duurt tot 15:00 uur.

- Een intensief traject. Dit traject betreft een groep met vijf personen of minder.

*Onze opleidingen omvatten vaak een dagdeel en zijn in veel gevallen 1x per 2 weken. Dit zorgt voor een goede balans tussen studie, werk en privé. Je hebt dan bijvoorbeeld les van 09:00 tot 11:30 uur. In alle gevallen wordt in goed overleg, met docenten en medecursisten, een lesplanning samengesteld. Dit zorgt voor een goede balans tussen werkzaamheden, privé, huiswerk en lesmomenten. 

De opleiding Vermogensrecht niveau 5 kent verschillende startmomenten per jaar. De Laat Kenniscentrum vindt het belangrijk dat de lessen aansluiten op de vastgestelde examendata van NIMA en stemt daar de startmomenten op af.

De opleiding Vermogensrecht niveau 5 start elke derde week van de maand, mits anders staat aangegeven.

Liever starten op je eigen moment? Volg de opleiding Vermogensrecht niveau 5 als thuisstudie!

Bepaal zelf wanneer je start! Je ontvangt van ons de boeken, de online leeromgeving en we koppelen je aan een vakdocent die je op afstand begeleidt. Studeren op afstand, maar met persoonlijke aandacht. Je verstuurt je huiswerk middels je online leeromgeving, jouw docent corrigeert het huiswerk en geeft je tips en adviezen. Jij bepaalt waar en wanneer je studeert en je huiswerk maakt. Het examen plan je in op een examenlocatie in de buurt.

Tijdens de eerste les wordt de opleiding, in overleg met de groep, gepland. Deze planning wordt opgenomen in de leeromgeving.

Onderstaande data zijn een richtlijn. De definitieve startdatum en lestijd worden, in overleg met studenten, gepland.

Zit het startmoment van je keuze er niet bij? Je kunt je vrijblijvend inschrijven voor het flexibele startmoment. In het vak “opmerkingen” kun je het, door jouw gewenste, startmoment aangeven.

Ontmoeten we elkaar binnenkort op een van onze leslocaties

Wat zijn de kosten van de opleiding Vermogensrecht niveau 5?

Cursusprijs

790,- euro (vrijgesteld van BTW)
Deze bedragen zijn gebaseerd op een minimale deelname van vijf cursisten. Bij minder dan vijf cursisten gaat de opleiding wel van start, maar tegen een andere tariefstelling.

Studiemateriaal

Circa 110,- euro

Totaalprijs van de opleiding Vermogensrecht niveau 5

Opleiding -en examenkosten zijn vrijgesteld van BTW. Over studieboeken wordt wel BTW gerekend. De gehele opleiding kost 900,- euro inclusief BTW.

Jouw examen boek je rechtstreeks via de website LSSO examenbureau

Startdatum Maand Variant Locatie
Kunnen we u ergens mee helpen?
1
avatar
De Laat Kenniscentrum online
Welkom bij De Laat Kenniscentrum, wij staan klaar voor al uw vragen.
13:18
by SAM