Opleiding Vermogensrecht niveau 5

Specialistische opleidingen

De opleiding Vermogensrecht niveau 5 gaat dieper in op de vakgebieden goederenrecht en verbintenissenrecht. In veel functies en vakgebieden komt u hier direct of indirect mee in aanraking. Rondt u deze opleiding met een goed gevolg af? Dan mag u zich volwaardig adviseur noemen op het gebied van vermogensrecht. Na het afronden van de opleiding Vermogensrecht weet u wat goederenrecht is en wanneer er sprake is van een rechtshandeling. Daarnaast leert u meer over de regelgeving met betrekking tot koop- en huurovereenkomsten. Tot slot weet u wanneer er sprake is van eigendom, verjaring en onrechtmatige daad.

Doelgroep

Deze opleiding is geschikt voor hen die via werk in aanraking komen met de wet- en regelgeving op het gebied van goederen- en verbintenissenrecht. Denk aan juridisch medewerkers, secretaresses en ambtelijke secretarissen.

Niveau

HBO (associate degree)

Vooropleiding

Voor de opleiding Vermogensrecht niveau 5 is geen specifieke vooropleiding vereist. Enige juridische vaardigheden, zoals het omgaan met wetteksten en het hanteren van een wettenbundel, zullen echter goed van pas komen. Om deze vaardigheden eigen te maken kunt u voorafgaand aan deze opleiding, de opleiding Juridische Vaardigheden niveau 4 volgen.

Programma

De opleiding is onderverdeeld in de tien onderstaande thema’s.

  • Rechtshandelingen: eenzijdige en meerzijdige rechtshandelingen, nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen, wilsgebreken.

  • Vertegenwoordiging: middellijke en onmiddellijke vertegenwoordiging,  lastgevingsovereenkomst.

  • Goederenrecht: rechtspositie van de eigenaar, bezitsverschaffing, vrijwillig en onvrijwillig bezitsverlies, eigendomsrecht, kwalitatieve rechten en kwalitatieve verplichtingen, opvordering van eigendom,  eigendomsverkrijging onder algemene titel en onder bijzondere titel, burenrecht, mandeligheid, leveringsformaliteiten voor roerende zaken, registergoederen en vorderingen,  derdenbescherming bij verkrijging van goederen.

  • Verjaring: bevrijdende verjaring en verkrijgende verjaring, stuiting en verlenging van de verjaring.

  • Zekerheidsrechten: pandrecht, hypotheekrecht en de hypotheekbedingen.

  • Verhaalsrecht op goederen: bevoorrechte vorderingen, recht van retentie, positie van schuldeisers.

  • Verbintenissenrecht: rechtsgeldige verbintenissen, obligatoire overeenkomsten, totstandkoming van overeenkomsten, vernietigbaarheid van bedingen, rechtsvorderingen bij toerekenbare tekortkomingen, ongedaanmakingsverbintenissen.

  • Onrechtmatige daad: actie uit onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid en schuldaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, koopovereenkomst, regels van gewone koop en consumentenkoop, bepalingen met betrekking tot koop met eigendomsvoorbehoud, onderzoeksplicht en mededelingsplicht,  opschortingsrecht, specieskoop en genuskoop,  beschermingsbepalingen,

  • Huurovereenkomst: verplichtingen van de huurder en verhuurder, koop breekt geen huur,  beëindiging van de huurovereenkomst, medehuurschap, bedrijfsruimte huren, ontruimingsbescherming.

Examen

Het examen van de opleiding Vermogensrecht niveau 5 duurt twee uur en wordt online afgenomen. Het examen bestaat uit 30 open vragen waarmee u wordt getoetst op uw begrip en toepassingsvermogen. Het examen wordt afgenomen door de Associatie. Voor meer informatie met betrekking tot het examen verwijzen we u naar de website: www.associatie.nl.

Studiebelasting

Voor meer informatie over de studiebelasting kunt u contact opnemen met het inschrijfbureau.

Diploma opleiding Vermogensrecht niveau 5

Na het succesvol afronden van het examen behaalt u het associatiediploma Vermogensrecht niveau 5. Samen met het associatiediploma Ondernemingsrecht niveau 5 en Arbeidsrecht niveau 5 kunt u het functiegericht diploma juridisch adviseur aanvragen. Het diploma Vermogensrecht geeft in combinatie met het diploma Juridische Vaardigheden niveau 4, recht op het functiegericht associatiediploma Paralegal.

Informatie

Meer informatie? Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 of per mail via info@delaatkenniscentrum.nl.

Duur van de opleiding

(Zater)dagopleiding: 3 lesweken
Avondopleiding: 6 lesweken

Lesdag en -tijd

Onze opleidingen en trainingen worden aangeboden in de avonduren en overdag. De avondopleiding start om 19.00 uur tot 21.30 uur (inclusief een pauze van 15 minuten). De (zater)dagopleiding start om 10.00 uur tot 15.00 uur (inclusief een koffiepauze en een lunch).

Startdata

Wij bieden u de mogelijkheid om, in overleg, de opleiding op een specifieke dag en/of tijd te volgen. U kunt hiervoor contact opnemen met het inschrijfbureau.
 

Zit het startmoment van uw keuze er niet bij? U kunt zich altijd vrijblijvend inschrijven via het flexibele startmoment. In het vak "opmerkingen" kunt u het door u gewenste startmoment aangeven. Wij nemen dan contact met u op om te kijken naar de mogelijkheden.

Cursusprijs

(Zater)dagopleiding (3): 790,- euro
Avondopleiding (6): 790,- euro

Wij willen u erop wijzen dat de bedragen zijn gebaseerd op een minimale deelname van vijf cursisten. Bij minder dan vijf cursisten start de cursus wel op, maar tegen een andere tariefstelling. Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met het inschrijfbureau van De Laat Kenniscentrum.

Studiemateriaal

Circa 110,- euro.

Heeft u vragen over de cursusprijs of heeft u behoefte aan meer informatie over de opleiding Juridische vaardigheden niveau 4? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

 

StartdatumMaandVariantLocatie