Paralegal

Specialistische opleidingen

Let op! Dit examen wordt aangeboden tot juli 2021. Daarna stopt de Assocatie voor Examinering met dit aanbod.

Wat biedt de opleiding Paralegal?

Je kunt als Paralegal in diverse functies je juridische kennis en vaardigheden inzetten. Als Paralegal voer je diverse juridische werkzaamheden uit, zoals het opzoeken van wetteksten, het voorbereiden van dossiers en het doorzoeken daarvan. Je kunt in diversie functies terecht komen als Paralegal, zoals het ondersteunen van advocaten bij het voorbereiden van een proces of een staffunctie bij gemeenten of provincies.

Welk niveau is de opleiding Paralegal?

De opleiding Paralegal is op hbo-ad niveau.

Ben jij dé geschikte kandidaat voor de opleiding Paralegal?

De opleiding Paralegal is voor iedereen die als paralegal wil werken.

Welke vooropleiding moet je hebben gevolgd?

Voor de opleiding Paralegal is geen vooropleiding vereist. Het is wel belangrijk dat je de Nederlandse taal goed begrijpt, spreekt en schrijft.

Hoe ziet de opleiding Paralegal eruit?

De opleiding bestaat uit vier modulen:

Module Juridische Vaardigheden niveau 4

Je leert essentiële vaardigheden zoals het hanteren van een wettenbundel en het ontleden van wetsartikelen. Je leert vaardigheden zoals het dossierbeheer, dossiervorming en taalbeheersing. De module is niet gericht op het verwerven van kennis van het recht. Tijdens deze module leer je juridische informatie te analyseren en verwerken.

Module Vermogensrecht niveau 5

Het vermogensrecht omvat de gebieden goederenrecht en verbintenissenrecht. Tijdens de module krijg je antwoord op vragen zoals 'Wanneer is er sprake van rechtshandeling?' en 'Wat is goederenrecht?'. Ook de wet- en regelgeving met betrekking tot koop- en huurovereenkomsten en wanneer er sprake is van eigendom, verjaring of een onrechtmatige daad.

Module Arbeidsrecht niveau 5

Arbeidsrecht regelt de rechtsverhouding tussen werkgever en werknemer. Deze verhouding kan zowel individueel zijn als collectief. Iedereen die een arbeidsovereenkomst heeft gesloten, heeft te maken met arbeidsrecht. Heb je te maken met personeel en organisatie of ben je werkgever? Ben je een juridisch medewerker, hr-manager of bedrijfsjurist? Dan is arbeidsrecht essentieel voor jou.

Module Ondernemingsrecht niveau 5

Als onderdeel van het privaatrecht houdt ondernemingsrecht zich bezig met rechtspersonen en niet-rechtspersonen, ondernemingen dus. Tijdens de opleiding komen de verschillende rechtsvormen aan bod en de vraag hoe een onderneming moet worden opgericht. Hoe zit het met de aansprakelijkheid en welke verplichtingen heeft een ondernemer bij het voeren van de administratie?

Het examen van de opleiding Paralegal

Elke module wordt met een afzonderlijk examen afgerond. Hieronder vind je de belangrijkste examenstof op basis van het examenprogramma van de Associatie:

Examen Juridische Vaardigheden niveau 4

De belangrijkste examenstof voor deze module:

 • rechtsbronnen en vindplaatsen
 • wettenbundel hanteren
 • wetsartikelen ontleden
 • jurisprudentie vinden en gebruiken
 • juridische literatuur gebruiken
 • parlementaire stukken raadplegen
 • taal van juristen hanteren
 • casussen oplossen via een stappenplan
 • dossiers op adequate wijze vormen en beheren

Examen Vermogensecht niveau 5

De belangrijkste examenstof voor deze module:

 • rechtshandelingen
 • vertegenwoordiging
 • goederenrecht
 • verjaring
 • zekerheidsrechten
 • verhaalsrecht op goederen
 • verbintenissenrecht
 • onrechtmatige daad
 • koopovereenkomst
 • huurovereenkomst

Examen Arbeidsrecht niveau 5

De belangrijkste examenstof voor deze module:

 • arbeidsovereenkomst
 • collectieve arbeidsovereenkomst
 • inhoud van de arbeidsovereenkomst
 • einde van de arbeidsovereenkomst

Examen Ondernemingsrecht niveau 5

De belangrijkste examenstof voor deze module:

 • ondernemingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid
 • algemene bepalingen van rechtspersonen
 • naamloze vennootschap en besloten vennootschap
 • kapitaal en vermogen
 • fusie en splitsing
 • vereniging, coöperatieve vereniging en onderlinge waarborgmaatschappij
 • stichting
 • geschillenregeling en recht van enquête
 • faillissementsrecht
 • surseance van betaling
 • schuldsanering natuurlijke personen

Voor meer informatie met betrekking tot de examens, kijk op de website van de Associatie.

Studiebelasting

Circa vijf à zes klokuren per lesweek.

Vervolgstudie?

Ben je klaar met de opleiding Paralegal en wil je graag doorstuderen? Start dan met de opleiding Juridisch Secretaresse.

Meer informatie?

Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 of per mail via info@delaatkenniscentrum.nl.

Wanneer start de opleiding Paralegal?

De opleiding Paralegal wordt in verschillende vormen aangeboden:
- Een avondopleiding (15 lesweken, meer dan vijf personen).
De avondopleiding begint om 19:00 uur en duurt tot 21:30 uur.

- Een (zater)dagopleiding (8 lesweken, meer dan vijf personen).
De (zaterdagopleiding start om 10:00 uur en duurt tot 15:00 uur.

- Een intensief traject. Dit traject betreft een groep met vijf personen of minder.

*Onze opleidingen omvatten vaak een dagdeel en zijn in veel gevallen 1x per 2 weken. Dit zorgt voor een goede balans tussen studie, werk en privé. Je hebt dan bijvoorbeeld les van 09:00 tot 11:30 uur. In alle gevallen wordt in goed overleg, met docenten en medecursisten, een lesplanning samengesteld. Dit zorgt voor een goede balans tussen werkzaamheden, privé, huiswerk en lesmomenten. 

De opleiding Paralegal kent verschillende startmomenten per jaar. De Laat Kenniscentrum vindt het belangrijk dat de lessen aansluiten op de vastgestelde examendata van NIMA en stemt daar de startmomenten op af.

De opleiding Paralegal start elke derde week van de maand, mits anders staat aangegeven.

Liever starten op je eigen moment? Volg de opleiding Paralegal als thuisstudie!

Bepaal zelf wanneer je start! Je ontvangt van ons de boeken, de online leeromgeving en we koppelen je aan een vakdocent die je op afstand begeleidt. Studeren op afstand, maar met persoonlijke aandacht. Je verstuurt je huiswerk middels je online leeromgeving, jouw docent corrigeert het huiswerk en geeft je tips en adviezen. Jij bepaalt waar en wanneer je studeert en je huiswerk maakt. Het examen plan je in op een examenlocatie in de buurt.

Tijdens de eerste les wordt de opleiding, in overleg met de groep, gepland. Deze planning wordt opgenomen in de leeromgeving.

Onderstaande data zijn een richtlijn. De definitieve startdatum en lestijd worden, in overleg met studenten, gepland.

Zit het startmoment van je keuze er niet bij? Je kunt je vrijblijvend inschrijven voor het flexibele startmoment. In het vak “opmerkingen” kun je het, door jouw gewenste, startmoment aangeven.

Ontmoeten we elkaar binnenkort op een van onze leslocaties

Wat zijn de kosten van de opleiding Paralegal?

Cursusprijs

2199,- euro (vrijgesteld van BTW)
Deze bedragen zijn gebaseerd op een minimale deelname van vijf cursisten. Bij minder dan vijf cursisten gaat de opleiding wel van start, maar tegen een andere tariefstelling.

Studiemateriaal

Circa 250,- euro

Totaalprijs van de opleiding Paralegal

Opleiding -en examenkosten zijn vrijgesteld van BTW. Over studieboeken wordt wel BTW gerekend. De gehele opleiding kost 2449,- euro inclusief BTW.

Startdatum Maand Variant Locatie
Kunnen we u ergens mee helpen?
1
avatar
De Laat Kenniscentrum online
Welkom bij De Laat Kenniscentrum, wij staan klaar voor al uw vragen.
13:18
by SAM