Cursus Computervaardigheden

Secretariële opleidingen

Wat biedt de cursus Computervaardigheden?

Gedurende de cursus Computervaardigheden leer je de basisomgang met de programma’s Word, het rekenprogramma Excel en het presentatieprogramma PowerPoint. Tevens verbeter je je toetsenbordvaardigheid. Het komt tijdens de praktische cursus allemaal aan bod! 

De drie modulen uit de cursus Computervaardigheden zijn ook afzonderlijk te volgen. De opleiding dient als kennismaking met de mogelijkheden van de programma’s.  

Welk niveau is de cursus Computervaardigheden?

De cursus Computervaardigheden is op mbo 3 niveau.

Ben jij dé geschikte kandidaat voor de cursus Computervaardigheden?

De opleiding is bestemd voor iedereen die zijn/haar computervaardigheden wil verbeteren.

Welke vooropleiding moet je hebben gevolgd?

Voor de cursus Computervaardigheden is geen specifieke vooropleiding vereist. 

Hoe ziet de cursus Computervaardigheden eruit?

De cursus bestaat uit onderstaande drie modulen. 

Module Word/Tekstverwerken

Gedurende deze module komen onderstaande onderwerpen aan bod, gebaseerd op de eindtermen van de Associatie:
•    rapport
•    lay-out
•    marges instellen
•    staatwerk maken
•    teksten invoegen
•    standaardtekst met variabelen samenvoegen
•    alinea’s uitlijnen
•    opsommingen puntsgewijs weergeven
•    tekst opmaken
•    afdrukken
•    toetsenbordvaardigheid

Module Excel/Spreadsheet

Gedurende deze module komen onderstaande onderwerpen aan bod, gebaseerd op de eindtermen van de Associatie:
•    spreadsheetbegrippen
•    basishandelingen
•    presenteren van resultaten

Module PowerPoint

Gedurende deze module komen onderstaande onderwerpen aan bod, gebaseerd op de eindtermen van de Associatie:
•    dia’s aanmaken
•    afbeeldingen
•    opmaakmodellen
•    grafiek invoegen
•    figuur tekenen
•    organigram maken
•    animatie-effecten
•    dia-overgangen
•    tijdsintervallen
•    opslaan
•    presenteren

De examens van de cursus Computervaardigheden

Voor elke module wordt een examen afgenomen van 90 minuten. Je legt het examen af bij De Laat Kenniscentrum. 
Voor meer informatie met betrekking tot de examenm, kijk op de website van de Associatie: www.associatie.nl.

Studiebelasting

Circa 3 klokuren per lesweek.

Diploma

Bij goed gevolg ontvang je een certificaat ”Computervaardigheden”.

Meer informatie?

Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 of per mail via info@delaatkenniscentrum.nl.

Wanneer start de cursus Computervaardigheden?

De cursus Computervaardigheden wordt in verschillende vormen aangeboden:
- Een avondopleiding (10 lesweken, meer dan vijf personen).
De avondopleiding begint om 19:00 uur en duurt tot 21:30 uur.

- Een (zater)dagopleiding (5 lesweken, meer dan vijf personen).
De (zaterdagopleiding start om 10:00 uur en duurt tot 15:00 uur.

- Een intensief traject. Dit traject betreft een groep met vijf personen of minder.

Je kunt er daarnaast voor kiezen om zelf je opleiding in te delen per dagdeel. Je hebt dan bijvoorbeeld les van 09:00 tot 11:30 uur.
In alle gevallen wordt in goed overleg, met docenten en medecursisten, een lesplanning samengesteld. Dit zorgt voor een goede balans tussen werkzaamheden, privé, huiswerk en lesmomenten. 

De cursus Computervaardigheden kent verschillende startmomenten per jaar. De Laat Kenniscentrum vindt het belangrijk dat de lessen aansluiten op de vastgestelde examendata van NIMA en stemt daar de startmomenten op af.

De cursus Computervaardigheden start elke derde week van de maand, mits anders staat aangegeven.

Liever starten op je eigen moment? Volg Cursus Computervaardigheden als thuisstudie!

Bepaal zelf wanneer je start! Je ontvangt van ons de boeken, de online leeromgeving en we koppelen je aan een vakdocent die je op afstand begeleidt. Studeren op afstand, maar met persoonlijke aandacht. Je verstuurt je huiswerk middels je online leeromgeving, jouw docent corrigeert het huiswerk en geeft je tips en adviezen. Jij bepaalt waar en wanneer je studeert en je huiswerk maakt. Het examen plan je in op een examenlocatie in de buurt.

Tijdens de eerste les wordt de opleiding, in overleg met de groep, gepland. Deze planning wordt opgenomen in de leeromgeving.

Onderstaande data zijn een richtlijn. De definitieve startdatum en lestijd worden, in overleg met studenten, gepland.

Zit het startmoment van je keuze er niet bij? Je kunt je vrijblijvend inschrijven voor het flexibele startmoment. In het vak “opmerkingen” kun je het, door jouw gewenste, startmoment aangeven.

Ontmoeten we elkaar binnenkort op een van onze leslocaties?

Wat zijn de kosten van cursus Computervaardigheden?

Cursusprijs

(Zater)dagopleiding:    575,- euro (vrijgesteld van BTW)
Avondopleiding:           475,- euro (vrijgesteld van BTW)
Deze bedragen zijn gebaseerd op een minimale deelname van vijf cursisten. Bij minder dan vijf cursisten gaat de opleiding wel van start, maar tegen een andere tariefstelling.ere tariefstelling.

Studiemateriaal

Circa 150,- euro.

Totaalprijs van de cursus Computervaardigheden

Opleiding -en examenkosten zijn vrijgesteld van BTW. Over studieboeken wordt wel BTW gerekend. De gehele opleiding kost 725,- euro inclusief BTW.

 

StartdatumMaandVariantLocatie