Opleiding Medewerker Logistiek Warehouse

Logistieke en Veiligheidsopleidingen

Onze vernieuwde opleidingen logistiek sluiten nog beter aan op de praktijk. Door de nieuwe logistieke opzet is het mogelijk om de opleiding te stapelen en naar wens op maat uit te breiden met verschillende onderwerpen. Hierdoor is de opleiding Medewerker Logistiek Warehouse de ideale opstap naar een mooie carrière in de logistiek en kan deze toegepast worden binnen elk bedrijf.

Met de opleiding Medewerker Logistiek Warehouse bent u goed voorbereid op de verantwoordelijkheid en variëteit van een baan als logistiek medewerker. Als Logistiek Medewerker Warehouse houdt u zich bezig met de binnenkomende orders en maakt u goederen verzendklaar. U zorgt ervoor dat de binnenkomende voorraden op de juiste plek terecht komen en de kwaliteit ervan behouden blijft. De opleiding Medewerker Logistiek Warehouse is een volwaardige vakopleiding waarbij u kennis op doet over wat er bij een baan als logistiek medewerker allemaal komt kijken.

Doelgroep

De opleiding Medewerker Logistiek Warehouse is bedoeld voor (toekomstige) magazijnmedewerkers die in een magazijn, warehouse of distributiecentrum verantwoordelijk willen zijn voor de binnenkomende orders, goederenopslag en het verzendklaar maken van goederen. Voor mensen die al werkzaam zijn op een logistieke afdeling is deze opleiding een goede aanvulling op hun kennis.  

Niveau

MBO 2

Vooropleiding

Voor de opleiding Medewerker Logistiek Warehouse is geen specifieke vooropleiding vereist. Van u wordt verwacht dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst (niveau 2F). Lees hier meer over het vereiste niveau.

Programma

De opleiding Medewerker Logistiek Warehouse bestaat onderstaande uit drie modulen.

Module ontvangst en verwerking van goederen

 • Logistiek en groothandel
 • Samenwerken
 • Goederenontvangst
 • Retourgoederen en emballage
 • Goederenopslag
 • Hulp -en transportmiddelen
 • Borden in het magazijn
 • Derving
 • Onderhoud en schoonmaak
 • Gevaarlijke stoffen
 • Magazijnlay-out
 • Kwaliteit en arbo
 • Knelpunten
 • Voorraadtekorten en voorraadoverschotten
 • Voorraadsysteem

Module Verzamelen en verzendklaar maken van goederen

Tijdens deze module behandelen we de volgende onderwerpen:

 • Orders
 • Orderproductie voorbereiden
 • Orders verzamelen
 • Voorraadinventarisatie
 • Milieu en hygiëne in het magazijn

Module Inventariseren van de voorraad

Tijdens deze module behandelen we de volgende onderwerpen:

 • Verzendklaar maken
 • Goederen laden
 • Transport

Examen

Elke module wordt afgesloten met een examen. U kunt kiezen voor een schriftelijk examen óf een online examen. U sluit uw opleiding af met een diploma welke wordt afgegeven door een externe examenbank. In overleg met onze adviseurs kunt u een keuze maken voor een IVIO of LEC diplomering

Voor aanmelding van een examen logistiek dient u contact op te nemen met een van onze medewerkers.

Om u een indicatie te geven van het niveau geven wij u hier een beeld van de onderwerpen die u op het examen kunt verwachten. U kan na het volgen van de opleiding:

 • de relatie benoemen tussen de kwaliteitsaspecten in het werk van een magazijnmedewerker;
 • de kerntaken beschrijven van functies in een magazijn conform MBO kwalificatiestructuur;
 • de functie ‘retour logistiek’ beschrijven;
 • aan de hand van een schema ‘het material management’ en ‘de physical distribution’ aanduiden;
 • een voorbeeld geven van het verwerken van informatie met behulp van elektronische apparatuur;
 • de financiële en operationele gevolgen van fouten gemaakt door de logistiek medewerker benoemen;
 • De ladingdocumenten inkomende goederen herkennen en toepassen;
 • Het belang aangeven van het melden van schade en andere onregelmatigheden van inkomende goederen;
 • Voorbeelden noemen voor het overwinnen van hoogteverschillen bij het lossen;
 • Factoren benoemen die van invloed zijn op methoden van magazijnindeling/opslagwijze;
 • Aan de hand van een gegeven voorbeeld de juiste locatie van een voorraad aangeven
 • De toepassing van opslagmiddelen benoemen;
 • Controlepunten noemen waarop een stelling gecontroleerd moet worden;
 • Stellingbelastbaarheid bepalen aan de hand van een stellingbelastbaarheidsaanduiding;
 • Een keuze maken voor het gebruik van een bepaalde palletmaat/soort pallet;
 • De kenmerken noemen van een productdrager;
 • De ladingdocumenten inkomende goederen herkennen en toepassen;
 • Het belang aangeven van het melden van schade en andere onregelmatigheden van inkomende goederen;
 • Voorbeelden noemen voor het overwinnen van hoogteverschillen bij het lossen;
 • Factoren benoemen die van invloed zijn op methoden van magazijnindeling/opslagwijze;
 • Aan de hand van een gegeven voorbeeld de juiste locatie van een voorraad aangeven;
 • De toepassing van opslagmiddelen benoemen;
 • Controlepunten noemen waarop een stelling gecontroleerd moet worden;
 • Stellingbelastbaarheid bepalen aan de hand van een stellingbelastbaarheidsaanduiding;
 • Een keuze maken voor het gebruik van een bepaalde palletmaat/soort pallet;
 • De kenmerken noemen van een productdrager;
 • De ladingdocumenten inkomende goederen herkennen en toepassen;
 • Het belang aangeven van het melden van schade en andere onregelmatigheden van inkomende goederen;
 • Voorbeelden noemen voor het overwinnen van hoogteverschillen bij het lossen;
 • Factoren benoemen die van invloed zijn op methoden van magazijnindeling/opslagwijze;
 • Aan de hand van een gegeven voorbeeld de juiste locatie van een voorraad aangeven;
 • De toepassing van opslagmiddelen benoemen;
 • Controlepunten noemen waarop een stelling gecontroleerd moet worden;
 • Stellingbelastbaarheid bepalen aan de hand van een stellingbelastbaarheidsaanduiding;
 • Een keuze maken voor het gebruik van een bepaalde palletmaat/soort pallet;
 • De kenmerken noemen van een productdrager.

Studiebelasting

Circa vier klokuren per lesweek.

Diploma

Het examen wordt afgenomen door de Stichting LEC of het IVIO. U bent zelf als kandidaat verantwoordelijk voor inschrijving van het examen via ons kantoor. De kosten voor het online examen Logistiek medewerker bedragen ongeveer 90,- euro. Bij het online examen worden de drie modulen in een keer geëxamineerd .

De kosten voor het schriftelijk examen bedragen ongeveer 110,- euro per module. Uw examen doet u in uw vertrouwde lesomgeving. De examens worden modulair afgenomen, bij goed gevolg ontvangt u aan het einde van uw opleiding een diploma. Indien u tussentijds per module een certificaat wenst zijn wij genoodzaakt hiervoor kosten in rekening te brengen. Meer informatie hierover? Neem dan contact met ons op.

Informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze opleiding? Neemt u dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 of per mail via info@delaatkenniscentrum.nl. Wij helpen u graag verder!

Vervolgstudie

Uw opleiding medewerker logistiek warehouse met goed gevolg afgesloten. Studeer verder en start met de opleiding logistiek teamleider warehouse

 

 

Duur van de opleiding

(Zater)dagopleiding:       8 lesweken
Avondopleiding:             16 lesweken

Lesdag en -tijd

Onze opleidingen en trainingen worden aangeboden in de avonduren en overdag. De avondopleiding start om 19.00 uur tot 21.30 uur (inclusief een pauze van 15 minuten). De (zater)dagopleiding start om 10.00 uur tot 15.00 uur (inclusief een koffiepauze en een lunch).  

Verder bieden wij de mogelijkheid om, in overleg, de opleiding op een specifieke dag en/of tijd te volgen. U kunt hiervoor contact opnemen met het inschrijfbureau.

Startdata

Onze opleidingen starten in september, oktober, februari en maart. De losse modulen en trainingen kennen verschillende startmomenten in het jaar.

Verder bieden wij de mogelijkheid om, in overleg, de opleiding op een specifieke dag en/of tijd te volgen. U kunt hiervoor contact opnemen met het inschrijfbureau.

Elke opleiding is voor ons maatwerk. Door ons unieke concept kunnen wij de mogelijkheid bieden voor een startgarantie in de eigen regio. Deze aanpak zorgt ervoor dat wij tezamen met onze cursisten de eerste lesdag in overleg plannen. Wij voegen onze cursisten niet samen op centrale locaties in het land, maar blijven in de gewenste regio. Onze groepen zijn hierdoor klein, wat zorgt voor extra persoonlijke aandacht t.a.v. uw leervraag. Tijdens de eerste les plant u vervolgens uw opleiding tezamen met uw groep. Deze planning nemen wij op in de leeromgeving. Onderstaande data zijn dus een richtlijn, samen met u en uw medecursisten stellen we de definitieve startdatum en lestijd vast.  Zit het startmoment van uw keuze er niet bij? U kunt zich altijd vrijblijvend inschrijven via het flexibele startmoment. In het vak "opmerkingen" kunt u het door u gewenste startmoment aangeven. Wij nemen dan contact met u op om te kijken naar de mogelijkheden.

 

De Laat Kenniscentrum heeft kwaliteit en persoonlijke aandacht hoog in het vaandel staan. Mogen wij u binnenkort op een van onze leslocaties ontmoeten?

 

Cursusprijs

(Zater)dagopleiding (8):     1895,- euro
Avondopleiding (16):          1895,- euro

Wij willen u erop wijzen dat de bedragen zijn gebaseerd op een minimale deelname van vijf cursisten. Bij minder dan vijf cursisten start de cursus wel op, maar tegen een andere tariefstelling.

Studiemateriaal

Circa 300,- euro.

Heeft u vragen over de cursusprijs of heeft u behoefte aan meer informatie over de opleiding Medewerker Logistiek Warehouse? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Examen

Eenmalig zijn de kosten voor het examen inbegrepen in de opleidingskosten. Wanneer u het examen niet in één keer behaald, komen de examenkosten voor de herkansing voor eigen rekening. Het IVIO kent één herkansing. De kosten van het examen bedragen ca. 110,- euro per module. De examens worden modulair afgenomen, bij goed gevolg ontvangt u aan het einde van uw opleiding een diploma. Indien u tussentijds per module een certificaat wenst zijn wij genoodzaakt hiervoor kosten in rekening te brengen. Meer informatie hierover? Neem dan contact met ons op.

Totaalprijs van uw opleiding Medewerker Logistiek Warehouse

Opleiding -en examenkosten zijn vrijgesteld van BTW. Over uw boeken zijn wij genoodzaakt BTW te rekenen. Hiervoor hanteren wij het geldende BTW-tarief. U betaalt bij ons 2195,- euro voor de gehele opleiding excl. BTW.

Uw examen boekt u via planning@delaatkenniscentrum.nl

StartdatumMaandVariantLocatie