Opleiding Arbeidsrecht niveau 5

Loonadministratie en HRM opleidingen

Bedrijven kampen steeds vaker met bedrijfsjuridische vraagstukken, zo ook op het gebied van arbeidsrecht. Het arbeidsrecht regelt de rechtsverhouding tussen werkgever en werknemer. Iedereen die een arbeidsovereenkomst heeft gesloten komt in aanraking met arbeidsrecht. Tijdens de opleiding Arbeidsrecht niveau 5 doet u aantoonbaar kennis op van het arbeidsrecht in Nederland en leert u deze toe te passen in de praktijk.

Doelgroep

De opleiding Arbeidsrecht niveau 5 is waardevol voor iedereen die in aanraking komt met de wet- en regelgeving op dit gebied. Bent u werkgever, juridisch medewerker, HR-manager of bedrijfsjurist, dan is deze opleiding een waardevolle aanvulling voor uw carrière.

Niveau

HBO (associate degree)

Vooropleiding

Voor de opleiding Arbeidsrecht niveau 5 is geen specifieke vooropleiding vereist.

Programma

De cursus is onderverdeeld in vier thema’s:

Arbeidsovereenkomst:

Aan bod komen de verschillende arbeidsovereenkomsten en arbeidsrelaties. Ook wordt het eenzijdig wijzigingsbeding, concurrentiebeding, boetebeding en proeftijdbeding behandeld. Tot slot leert u de ketenbepaling en arbeidsovereenkomst toe te lichten.

Collectieve arbeidsovereenkomst:

Tijdens het onderdeel collectieve arbeidsovereenkomst gaan we dieper in op de bepalingen uit een ondernemings-cao, bedrijfstak cao en algemeen bindend verklaarde cao. U leert in welke gevallen kan worden afgeweken van bepalingen en kunt dit toelichten. U kunt normatieve, diagonale en obligatoire bepalingen in een arbeidsovereenkomst toepassen.

Inhoud van de arbeidsovereenkomst:

In dit onderdeel leert u over de verschillende betaalde en onbetaalde verlofvormen, zoals zwangerschaps- en bevallingsverlof. Daarnaast leert u hoe u de regelgeving met betrekking tot vakantiedagen kunt toepassen. Tot slot gaan we dieper in op bepaalde vorderingen die de werkgever met het loon kan verrekenen.

Einde van de arbeidsovereenkomst:

In het laatste thema dat behandeld wordt komt het einde van de arbeidsovereenkomst aan de orde. U kunt de verschillende beëindigingswijzen van de arbeidsovereenkomst toelichten. U kunt de rechten van de werknemer bij de overgang van een onderneming aangeven, alsook de gevolgen voor een arbeidsovereenkomst bij faillissement of doorstart toelichten. U weet wanneer toestemming van het UWV vereist is voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst en in welke gevallen een procedure bij de kantonrechter moet worden gevolgd. U kunt de transitievergoeding toelichten en weet wanneer er sprake is van een opzegverbod.

Examen

Het examen duurt twee uur en wordt online afgenomen. Met behulp van 27 open vragen wordt u getoetst op kennis, begrip, toepassings- en analysevaardigheden. Het examen wordt afgenomen door de Associatie. Voor meer informatie met betrekking tot het examen verwijzen wij u naar de website: www.associatie.nl

Studiebelasting

Circa vijf à zes klokuren per lesweek.

Diploma opleiding Arbeidsrecht niveau 5

Na het succesvol afronden van het examen behaalt u het associatiediploma arbeidsrecht niveau 5. Samen met het associatiediploma Ondernemingsrecht niveau 5 en Vermogensrecht niveau 5 kunt u het functiegericht Associatiediploma Juridisch Adviseur aanvragen. De opleiding Arbeidsrecht niveau 5 geeft in combinatie met het Associatiediploma Juridische Vaardigheden niveau 4 recht op het aanvragen van het functiegericht Associatiediploma Paralegal.

Informatie

Meer informatie? Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 of per mail via info@delaatkenniscentrum.nl.

Duur van de opleiding

(Zater)dagopleiding:     3 lesweken
Avondopleiding:              6 lesweken

Lesdag en -tijd

Onze opleidingen en trainingen worden aangeboden in de avonduren en overdag. De avondopleiding start om 19.00 uur tot 21.30 uur (inclusief een pauze van 15 minuten). De (zater)dagopleiding start om 10.00 uur tot 15.00 uur (inclusief een koffiepauze en een lunch).  

Startdata

Onze opleidingen starten in september, oktober, februari en maart. De losse modulen en trainingen kennen verschillende startmomenten in het jaar.

Verder bieden wij de mogelijkheid om, in overleg, de opleiding op een specifieke dag en/of tijd te volgen. U kunt hiervoor contact opnemen met het inschrijfbureau.

 

Zit het startmoment van uw keuze er niet bij? U kunt zich altijd vrijblijvend inschrijven via het flexibele startmoment. In het vak "opmerkingen" kunt u het door u gewenste startmoment aangeven. Wij nemen dan contact met u op om te kijken naar de mogelijkheden. 

Cursusprijs

(Zater)dagopleiding (3):      1295,- euro
Avondopleiding (6):               1295,- euro

Wij willen u erop wijzen dat de bedragen zijn gebaseerd op een minimale deelname van vijf cursisten. Bij minder dan vijf cursisten start de cursus wel op, maar tegen een andere tariefstelling.

Studiemateriaal

Circa 110,- euro.

Heeft u vragen over de cursusprijs of heeft u behoefte aan meer informatie over de opleiding Arbeidsrecht? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

StartdatumMaandVariantLocatie