Spring naar content

Opleiding Arbeidsrecht niveau 5

Loonadministratie en HRM opleidingen

Wat biedt de Arbeidsrecht niveau 5 opleiding?

Bedrijven kampen steeds vaker met bedrijfsjuridische vraagstukken, zo ook op het gebied van arbeidsrecht. Het arbeidsrecht regelt de rechtsverhouding tussen werkgever en werknemer. Iedereen die een arbeidsovereenkomst heeft gesloten komt in aanraking met arbeidsrecht. 

Welk niveau is de Arbeidsrecht niveau 5 opleiding?

De opleiding Arbeidsrecht niveau 5 is op hbo-niveau.

Ben jij dé geschikte kandidaat voor de Arbeidsrecht niveau 5 opleiding?

De opleiding Arbeidsrecht niveau 5 is waardevol voor iedereen die in aanraking komt met de wet- en regelgeving op dit gebied. Ben je werkgever, juridisch medewerker, HR-manager of bedrijfsjurist, dan is deze opleiding een waardevolle aanvulling voor je carrière.

Welke vooropleiding moet je hebben gevolgd?

Er is geen vooropleiding vereist en er zijn geen toelatingseisen.

Hoe ziet de Arbeidsrecht niveau 5 opleiding eruit?

De cursus is onderverdeeld in vier thema’s:

Arbeidsovereenkomst

Aan bod komen de verschillende arbeidsovereenkomsten en arbeidsrelaties. Ook wordt het eenzijdig wijzigingsbeding, concurrentiebeding, boetebeding en proeftijdbeding behandeld. Tot slot leer je de ketenbepaling en arbeidsovereenkomst toe te lichten.

Collectieve arbeidsovereenkomst

Tijdens het onderdeel collectieve arbeidsovereenkomst wordt aandacht bestaand aan de bepalingen uit een ondernemings-cao, bedrijfstak cao en algemeen bindend verklaarde cao. Je leert in welke gevallen kan worden afgeweken van bepalingen en kunt dit toelichten. Je kunt normatieve, diagonale en obligatoire bepalingen in een arbeidsovereenkomst toepassen.

Inhoud van de arbeidsovereenkomst

In dit onderdeel leer je de verschillende betaalde en onbetaalde verlofvormen, zoals zwangerschaps- en bevallingsverlof. Daarnaast leer je hoe je de regelgeving met betrekking tot vakantiedagen kunt toepassen. Tot slot komen bepaalde vorderingen die de werkgever met het loon kan verrekenen aan bod.

Einde van de arbeidsovereenkomst

In het laatste thema dat behandeld wordt, komt het einde van de arbeidsovereenkomst aan de orde. Je kunt de verschillende beëindigingswijzen van de arbeidsovereenkomst toelichten. Je kunt de rechten van de werknemer bij de overgang van een onderneming aangeven, alsook de gevolgen voor een arbeidsovereenkomst bij faillissement of doorstart toelichten. Je weet wanneer toestemming van het UWV vereist is voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst en in welke gevallen een procedure bij de kantonrechter moet worden gevolgd. Je kunt de transitievergoeding toelichten en weet wanneer er sprake is van een opzegverbod.

Het examen van de Arbeidsrecht niveau 5 opleiding

Het examen duurt twee uur en wordt online afgenomen. Aan de hand van 27 open vragen worden kennis, begrip, toepassings- en analysevaardigheden getoetst. Het examen wordt afgenomen door de Associatie.
Wil je meer informatie over de examens? Kijk dan op de website van Associatie.

Diploma/certificaat

Na het succesvol afronden van het examen behaal je het associatiediploma arbeidsrecht niveau 5. 

Meer informatie?

Meer informatie? Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 of per mail via info@delaatkenniscentrum.nl.

Wanneer start de Arbeidsrecht niveau 5 opleiding?

De opleiding Arbeidsrecht niveau 5 wordt in verschillende vormen aangeboden:
- Een avondopleiding (6 lesweken, meer dan vijf personen).
De avondopleiding begint om 19:00 uur en duurt tot 21:30 uur.

- Een (zater)dagopleiding (3 lesweken, meer dan vijf personen).
De (zater)dagopleiding start om 10:00 uur en duurt tot 15:00 uur.

- Een intensief traject. Dit traject betreft een groep met vijf personen of minder.

*Onze opleidingen omvatten vaak een dagdeel en zijn in veel gevallen 1x per 2 weken. Dit zorgt voor een goede balans tussen studie, werk en privé. Je hebt dan bijvoorbeeld les van 09:00 tot 11:30 uur. In alle gevallen wordt in goed overleg, met docenten en medecursisten, een lesplanning samengesteld. Dit zorgt voor een goede balans tussen werkzaamheden, privé, huiswerk en lesmomenten. 

De opleiding Arbeidsrecht niveau 5 kent verschillende startmomenten per jaar.

De opleiding Arbeidsrecht niveau 5 start elke derde week van de maand, mits anders staat aangegeven.

Liever starten op je eigen moment? Volg Arbeidsrecht niveau 5 als thuisstudie!

Bepaal zelf wanneer je start! Je ontvangt van ons de boeken, de online leeromgeving en we koppelen je aan een vakdocent die je op afstand begeleidt. Studeren op afstand, maar met persoonlijke aandacht. Je verstuurt je huiswerk middels je online leeromgeving, jouw docent corrigeert het huiswerk en geeft je tips en adviezen. Jij bepaalt waar en wanneer je studeert en je huiswerk maakt. Het examen plan je in op een examenlocatie in de buurt.

 

 

 

Tijdens de eerste les wordt de opleiding, in overleg met de groep, gepland. Deze planning wordt opgenomen in de leeromgeving.

Onderstaande data zijn een richtlijn. De definitieve startdatum en lestijd worden, in overleg met studenten, gepland.


Staat er geen opleidingsstart gepland, neem contact met ons op. Bij ons kun je altijd op korte termijn starten in de regio. Onze medewerkers zien in een oogopslag waar in het land op korte termijn opleidingen en cursussen definitief starten. Bel 040-2485582 of mail info@delaatkenniscentrum.nl.

Ontmoeten we elkaar binnenkort op een van onze leslocaties?

Cursusprijs

1595,- euro (vrijgesteld van BTW).
Deze bedragen zijn gebaseerd op een minimale deelname van vijf cursisten. Bij minder dan vijf cursisten gaat de opleiding wel van start, maar tegen een andere tariefstelling.

Studiemateriaal

Circa 110,- euro (incl. 9% BTW).

Totaalprijs van uw opleiding Arbeidsrecht niveau 5

Opleiding -en examenkosten zijn vrijgesteld van BTW.  Over studieboeken wordt wel BTW gerekend. De gehele opleiding kost 1605,- euro inclusief BTW.

Uw examen boekt u rechtstreeks bij de Associatie voor Examinering.

Startdatum Maand Variant Locatie