Van Wet naar Werkelijkheid Congres

Loonadministratie en HRM opleidingen

Wat biedt het Van Wet naar Werkelijkheid Congres

Dit betreft een 1-daags congres gericht op kwaliteitsborging voor professionals die werkzaam zijn in het vakgebied loon, payroll en HRM.

Deze dag de actualiteit en de jurisprudentie vertaalt in een praktische toepassing zodat de behandelende onderwerpen direct binnen de organisatie geborgd en toegepast kunnen worden.

Morgensessie

  • Sessie 1:               Actualiteiten en jurisprudentie

Tijdens deze sessie wordt ingegaan op de veranderingen die per 1 januari zijn ingegaan. Wat je had moeten doen en wat zijn hierbij de aandachtspunten? Wat werkt wel, wat werkt niet en hoe los je dit op?

We nemen jullie mee in de jurisprudentie van het afgelopen jaar en wat dat betekent voor de organisatie.  Tevens praten we je bij over de actuele fiscale ontwikkelingen.

Ten slotte stellen we een aantal praktische actiepunten op waar je de rest van het jaar mee aan de slag kunt.

  • Sessie 2:               Positionering van de salarisadministratie binnen de organisatie

Deze sessie staat in het teken van de rol van de salarisverwerking binnen een organisatie. De specifieke rol en wat daarin door de organisatie van je verwacht wordt en omgekeerd, komt aan bod. Hoe opereer je binnen de organisatie en hoe stel je je op?

De toegevoegde waarde die je hebt binnen de organisatie en wat je kunt bieden, zullen ook worden besproken.

Als laatste zal worden gegeken naar de rol van proceseigenaar. Hoe voorkom je dat taken uitgevoerd worden op verkeerde plaatsen binnen de organisatie?

Lunch

Middagsessie

  • Sessie 3:               De praktijk van de Werkkostenregeling

Het nut en de noodzaak van interne vastlegging en controle komen aan bod. Hoe onderbouw je belaste of onbelaste keuzes?

Tevens zal worden ingegaan op het belang van het aanwijzen van vergoedingen en verstrekkingen als eindheffingsloon. Wat zijn de gevolgen van het al dan niet aanwijzen en hoe pas je dit zo praktisch mogelijk toe?

Als laatste zal worden ingegaan op het noodzakelijkheidscriterium en op de gebruikelijkheidstoets.

  • Sessie 4:               Vervoer vanuit de werkgever

Vervoer vanuit de werkgever maakt deel uit van de arbeidsvoorwaarden binnen een organisatie. Hoe zet je deze zo optimaal mogelijk in en wat zijn hierbij de knelpunten? Tijdens deze sessie zal niet alleen worden ingegaan op het belang van een juiste toepassing van wet- en regelgeving rondom vervoer vanuit de werkgever maar ook wordt de vraag “Hoe zet ik als werkgever dit onderwerp zo goed mogelijk in om een aantrekkelijke werkgever te zijn of te blijven?” worden beantwoord.

Klik hier voor de online folder.

Tijdens de eerste les wordt de opleiding, in overleg met de groep, gepland. Deze planning wordt opgenomen in de leeromgeving.

Onderstaande data zijn een richtlijn. De definitieve startdatum en lestijd worden, in overleg met studenten, gepland.

Zit het startmoment van je keuze er niet bij? Je kunt je vrijblijvend inschrijven voor het flexibele startmoment. In het vak “opmerkingen” kun je het, door jouw gewenste, startmoment aangeven.

Ontmoeten we elkaar binnenkort op een van onze leslocaties?

395,- euro (inclusief lunch en afsluitende borrel)

StartdatumMaandVariantLocatie