Spring naar content

LSSO Cursus Vergader- en presentatietechnieken

Management Cursussen

Wat biedt de Cursus vergadertechnieken en presentatietechnieken?

Vergaderingen duren vaak lang. Dat komt doordat de vergaderdeelnemers niet allemaal op tijd zijn, de notulen niet of niet goed gelezen hebben en agendapunten niet of slecht voorbereid hebben. De rol van de voorzitter is daarbij cruciaal: op de tijd letten, samenvatten en doorpakken wat betreft actiepunten en besluiten. Een goede voorbereiding is het halve werk. Bij die voorbereiding hoort het maken van een convocatie en een agenda, het reserveren van ruimte en apparatuur, het installeren van apparatuur en het voorbereiden van presentaties. En je inleven in de vorm en de opzet van een vergadering. Al deze voorbereidende werkzaamheden komen uitgebreid aan bod bij deze cursus/module.

Ben jij dé geschikte kandidaat voor de cursus vergadertechnieken en presentatietechnieken?

De opleiding is bedoeld voor iedereen die een ondersteunende rol heeft bij vergaderingen en deze efficiënter en effectiever wil laten verlopen.

Welk niveau is de cursus vergadertechnieken en presentatietechnieken?

MBO 4

Welke vooropleiding moet je hebben gevolgd?

Als vooropleiding wordt minimaal HAVO aanbevolen. Ook is het mogelijk deel te nemen met het LSSO-diploma Secretaresse, een vergelijkbare opleiding of voldoende werkervaring.

Hoe ziet de cursus vergadertechnieken en presentatietechnieken eruit?

Gedurende de cursus komen onderstaande onderwerpen aan bod:
•    vergaderbegrippen
•    vergadervormen
•    verloop van een vergadering
•    rol van de deelnemer
•    rol van de voorzitter
•    mondelinge presentatie
•    schriftelijke presentatie

Het examen van de cursus vergadertechnieken en presentatietechnieken

De examens worden diverse malen per jaar en in verschillende plaatsen afgenomen. Voor meer informatie met betrekking tot de examens verwijzen wij u door naar de website van LSSO: www.examenbureaulsso.nl.

Studiebelasting

Circa 2 à 3 klokuren per lesweek.

Diploma/certificaat

Deze cursus/module wordt afgesloten met een LSSO®-examen dat bij voldoende resultaat recht geeft op een gewaardeerd en door LSSO® erkend certificaat.

Meer informatie?

Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 of per mail via info@delaatkenniscentrum.nl.

Wanneer start de cursus vergadertechnieken en presentatietechnieken?

De Cursus vergadertechnieken en presentatietechnieken wordt in verschillende vormen aangeboden:
- Een avondopleiding (10 lesweken, meer dan vijf personen).
De avondopleiding begint om 19:00 uur en duurt tot 21:30 uur.

- Een (zater)dagopleiding (5 lesweken, meer dan vijf personen).
De (zater)dagopleiding start om 10:00 uur en duurt tot 15:00 uur.

*Onze opleidingen omvatten vaak een dagdeel en zijn in veel gevallen 1x per 2 weken. Dit zorgt voor een goede balans tussen studie, werk en privé. Je hebt dan bijvoorbeeld les van 09:00 tot 11:30 uur. In alle gevallen wordt in goed overleg, met docenten en medecursisten, een lesplanning samengesteld. Dit zorgt voor een goede balans tussen werkzaamheden, privé, huiswerk en lesmomenten. 

Onze opleidingen starten in september, oktober, februari en maart. De losse modulen en trainingen kennen verschillende startmomenten in het jaar.

Verder bieden wij de mogelijkheid om, in overleg, de opleiding op een specifieke dag en/of tijd te volgen. U kunt hiervoor contact opnemen met het inschrijfbureau.

 

Tijdens de eerste les wordt de opleiding, in overleg met de groep, gepland. Deze planning wordt opgenomen in de leeromgeving.

Onderstaande data zijn een richtlijn. De definitieve startdatum en lestijd worden, in overleg met studenten, gepland.

Zit het startmoment van je keuze er niet bij? Je kunt je vrijblijvend inschrijven voor het flexibele startmoment. In het vak “opmerkingen” kun je het, door jouw gewenste, startmoment aangeven.

Ontmoeten we elkaar binnenkort op een van onze leslocaties?

Wat zijn de kosten van de LSSO Cursus Vergader- en presentatietechnieken?

Cursusprijs

(Zater)dagopleiding (5):     265,- euro
Avondopleiding (10):          265,- euro

Vanaf 1 augustus 2015 worden de examens op locatie afgenomen door LSSO examenbureau. Inschrijving geschiedt vanaf dan voor eigen rekening en verantwoordelijkheid. Voor de actuele examenkosten verwijzen wij naar de website: www.examenbureaulsso.nl

Studiemateriaal

Circa 60,- euro.

Heb je vragen over de cursusprijs of heb je behoefte aan meer informatie over de opleiding LSSO Vergader- en presentatietechnieken? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Startdatum Maand Variant Locatie