NIMA B Marketingcommunicatie / 9 – 12 maanden

Marketing opleidingen

Wat biedt de NIMA B Marketingcommunicatie opleiding?

De NIMA B Marketingcommunicatie opleiding heeft twee modules: B1 Communicatiemanager en B2 Marketingcommunicatie. Om het NIMA B Marketingcommunicatie diploma te ontvangen moet u beide modules behalen.

Je leert te adviseren op basis van marketing uitgangspunten. Je bent bijvoorbeeld in staat om te adviseren welke communicatie-inspanningen passend zijn om een product of dienst zo succesvol mogelijk op de markt te zetten. 

Welk niveau is de NIMA B Marketingcommunicatie opleiding?

De opleiding NIMA B Marketingcommunicatie is op hbo/hbo+ niveau en duurt 9 - 12 maanden.

Ben jij dé geschikte kandidaat voor de NIMA B Marketingcommunicatie opleiding?

De opleiding is bedoeld voor de toekomstige marketingcommunicatie medewerker of -adviseur.

 

Hoe ziet de NIMA B Marketingcommunicatie eruit?

Module NIMA B1 Communicatiemanager

De module bestaat uit vijf onderdelen:

  • Communicatie algemeen: corporate branding, communicatiestrategie, communicatiebeleid en communicatiemodellen komen aan bod.

  • Geïntegreerde communicatie: identiteit en imago van de organisatie, accountability van communicatie, communicatiefunctie binnen een organisatie, corporate story en het opstellen van een reclameplan worden besproken.

  • Interne- en concerncommunicatie, public relations: reputatie management en identiteitsmarketing, regievoering bij crisiscommunicatie, interne organisatie & imago en het intern communicatieplan worden behandeld.

  • Marketingcommunicatie en consumentengedrag: u leert meer over het doen van onderzoek, customer insight en het gebruik ervan in de communicatie, het marketingcommunicatieplan en de marketingcommunicatie- instrumenten.

  • Online communicatie: online communicatie en sociale communicatie komen tijdens deze module aan bod.

Module NIMA B2 Marketingcommunicatie

Deze module staat vooral stil bij het schrijven van een marketingcommunicatieplan. Gedurende de opleiding zal jouw docent je individueel begeleiden bij het schrijven van een marketingcommunicatieplan. Hiervoor zal bij iedere bijeenkomst tijd worden uitgetrokken.

De examens van de NIMA B Marketingcommunicatie opleiding

Het examen van de module B1 Communicatiemanager is gericht op het testen van praktische en theoretische kennis. Het examen wordt schriftelijk afgenomen en duurt drie uur.

Het examen van de module B2 Marketingcommunicatie bestaat uit het schrijven van een marketingcommunicatieplan. Dit plan wordt gepresenteerd en verdedigd tijdens een mondeling examenmoment met een criteriumgericht interview. Het marketingcommunicatieplan moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
• minimaal 10 pagina's A4
• maximaal 25 pagina's A4 exclusief voorblad, inhoudsopgave en bijlagen
• maximaal 5 pagina's A4 bijlagen

Meer informatie over de examens? Klik dan hier

Meer informatie?

Meer informatie? Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 of per mail via info@delaatkenniscentrum.nl.

Deze opleiding wordt verzorgd in samenwerking met onze businesspartner Move the Crowd.

Wanneer start de NIMA B Marketingcommunicatie opleiding?

De opleiding wordt in verschillende vormen aangeboden:
- Een avondopleiding (15 lesweken).
- Een (zater)dagopleiding (8 lesweken).

Je kunt er daarnaast voor kiezen om zelf je opleiding in te delen per dagdeel. Je hebt dan bijvoorbeeld les van 09:00 tot 11:30 uur.
In alle gevallen wordt in goed overleg, met docenten en medecursisten, een lesplanning samengesteld. Dit zorgt voor een goede balans tussen werkzaamheden, privé, huiswerk en lesmomenten. 

Onze opleidingen starten in september, oktober, februari en maart. De losse modulen en trainingen kennen verschillende startmomenten in het jaar.

Liever starten op je eigen moment? Volg NIMA B Marketingcommunicatie als thuisstudie!

Bepaal zelf wanneer je start! Je ontvangt van ons de boeken, de online leeromgeving en we koppelen je aan een vakdocent die je op afstand begeleidt. Studeren op afstand, maar met persoonlijke aandacht. Je verstuurt je huiswerk middels je online leeromgeving, jouw docent corrigeert het huiswerk en geeft je tips en adviezen. Jij bepaalt waar en wanneer je studeert en je huiswerk maakt. Het examen plan je in op een examenlocatie in de buurt.

Tijdens de eerste les wordt de opleiding, in overleg met de groep, gepland. Deze planning wordt opgenomen in de leeromgeving.

Onderstaande data zijn een richtlijn. De definitieve startdatum en lestijd worden, in overleg met studenten, gepland.

Zit het startmoment van je keuze er niet bij? Je kunt je vrijblijvend inschrijven voor het flexibele startmoment. In het vak “opmerkingen” kun je het, door jouw gewenste, startmoment aangeven.

Ontmoeten we elkaar binnenkort op een van onze leslocaties?

 

Cursusprijs

2399,- euro (vrijgesteld van BTW)
Deze bedragen zijn gebaseerd op een minimale deelname van vijf cursisten. Bij minder dan vijf cursisten gaat de opleiding wel van start, maar tegen een andere tariefstelling.

Studiemateriaal

Circa 200,- euro (incl. 9% BTW)

Examenkosten

950,- euro voor beide onderdelen (vrijgesteld van BTW)

De examens worden afgenomen door het Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA). U legt het examen voor de opleiding NIMA Sales B bij de Associatie. Inschrijving geschiedt altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid.
De examenkosten voor het schriftelijke B1 examen bedragen 425,- euro.
De examenkosten voor het mondelinge B2 Specialisatie examen bedragen 525,- euro.

Totaalprijs inclusief NIMA examen

Opleiding -en examenkosten zijn vrijgesteld van BTW. Over studieboeken wordt wel BTW gerekend. De gehele opleiding kost 3549,- euro inclusief BTW.

 

StartdatumMaandVariantLocatie