NIMA A Sales voor bedrijven / teamtraining

Sales opleidingen

Wat biedt de NIMA Sales A teamtraining?

Verbeter je verkoop door op teamniveau de verkoopskills te verbeteren met de opleiding NIMA A Sales. Kennis en vaardigheiden krijgen op deze manier sneller en efficieter een plek binnen het (verkoop)team en helpt de organisatie of afdeling als geheel verder. Samen opleiden motiveert, stimuleert en geeft mogelijkheid om samen opdrachten uit te voeren, waardoor je meer rendement uit een verkoopplan kunt halen.

Hoe ziet de NIMA Sales A teamtraining eruit?

De NIMA Sales A opleiding bestaat uit twee modules: Sales A1 en Sales A2. De volgorde waarop deze modules gevolgd worden, kan door de student worden besloten. Dat zorgt voor flexibiliteit.
 
De module NIMA Sales A1 staat vooral stil bij de theoretische kant van het Sales-vak. De module bestaat uit de volgende zaken:
- Theoretische kennis
- Belangrijke Salesbegrippen
- Rekenvaardigheid

De module NIMA Sales A staat vooral stil bij de praktische kant van het Sales-vak. Je leert om een behoeftegericht verkoopgesprek te voeren.

De examens van de NIMA Sales A opleiding

De examens worden afgenomen door het Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA). Inschrijving is voor eigen rekening. Je ontvangt van De Laat Kenniscentrum de juiste benodigdheden voor de examens.

Het examen bestaat uit twee losse modulen: Sales A1 en Sales A2.

Module Sales A1

Het examen van de A1 module wordt schriftelijk afgenomen en duurt twee uur. Het examen bestaat uit 45 meerkeuzevragen waarbij theoretische kennis, inzicht en rekenvaardigheden getoetst worden.

Het examen bestaat uit twee onderdelen:
- Het eerste onderdeel bevat 30 meerkeuzevragen en toetst de primaire kennis van de verschillende salesbegrippen en benodigde rekenvaardigheden.
- Het andere onderdeel heeft 15 meerkeuzevragen, die opgebouwd zijn rondom een beknopte casusbeschrijving uit de praktijk.

Module Sales A1

De module NIMA Sales A2 wordt uiteindelijk getoetst aan de hand van van een mondeling examen. Tijdens dit examen worden de praktische vaardigheden van een verkoopgesprek getoetst. Je dient een gestructureerd en behoeftegericht verkoopgesprek te voeren.

Vervolgstudie NIMA Sales B

Doorstuderen na de NIMA Sales A opleiding? Dat kan, met de NIMA Sales B opleiding!
Neem contact op met je docent of het inschrijfbureau. Zij zullen je voorzien van meer informatie.

Wat is een opleidingsbudget of scholingsbudget?

In vrijwel alle CAO's staan één of meer afspraken over nascholing of bijscholing. Naast de scholingsafspraken lees je in veel CAO's ook terug dat er zaken zijn afgesproken rondom loopbaanontwikkeling. Een afspraak kan bijvoorbeeld zijn het persoonlijk opleidingsbudget.

Scholing geeft vorm aan 'een leven lang leren', een uitgangspunt waarmee de overheid stimuleert dat werkenden productief en gezond kunnen blijven werken tot aan hun AOW-gerechtigde leeftijd. Dit kan betekenen dat iemand nóg beter wordt in zijn vak of een andere specialisatie ontwikkelt om duurzaam inzetbaar te blijven voor het bedrijfsleven. Het is een onjuiste veronderstelling dat een scholingsbudget alleen beschikbaar is voor 'oudere' werknemers.

Wat is de hoogte van een scholingsbudget/opleidingsbudget?

Afhankelijk van de CAO is een hoogte van dit budget vastgesteld. Een persoonlijk opleidingsbudget kan varieren tussen de 400,- en 4500,- euro per jaar. Gemiddeld bedraagt het budget 893,- euro.

Voordelen van het inzetten van het scholingsbudget/opleidingsbudget bij een NIMA opleiding

Er zijn diverse redenen om gebruik te maken voor een scholingsbudget of opleidingsbudget. De voornaamste reden is het verhogen van de inzetbaarheid binnen de organisatie óf in geval van van outplacement het aantonen dat de medewerker op zijn/haar vakgebied actuele kennis en vaardigheden bezit en daarmee een aanwinst is voor de organisatie. Een erkend, gewaardeerd diploma vergroot de kansen op die ene leuke baan en laat jouw organisatie groeien!

Meer over het scholingsbudget? Lees dan hier verder.

Meer informatie?

Wil je meer weten over beide modules, de kosten, startdata en bijbehorende examens?
Ga naar module NIMA Sales A1
Ga naar module NIMA Sales A2

 

 

 

De NIMA A Sales teamtraining kan, afhankelijk van de leerwens van de medewerker(s), worden vormgegeven. Een training NIMA A Sales kan op locatie worden aangeboden aan een team. Het is ook mogelijk dat een groep medewerkers aansluit bij een reguliere groep op een van onze leslocaties.

Programma NIMA A Sales

NIMA A Sales is dé verkoopopleiding die de medewerker leert om alle facetten van het verkoopvak te leren en toe te passen in de praktijk. Een professionele verkoper en accountmanager beschikt over de juiste attitude en inhoudelijke kennis om de klant te overtuigen en te helpen bij de juiste aankoopbeslissing. Deze opleiding biedt een krachtige combinatie tussen de belangrijkste verkooptheorieën, processen en persoonlijke kwaliteiten van de verkoper. Een succesvolle afronding vergroot de capaciteiten in het verkoopvak.

Het programma bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte. Het praktisch gedeelte, het verkoopgesprek, wordt aan de hand van cases en praktijdvoorbeelden geoefend. Na deze opleiding merkt de klant dat de medewerekrs goed bent in zijn vak, betrouwbaar is en zijn/haar afspraken nakomt. De medewerker achterhaalt de behoefte en presenteert jouw product/dienst als oplossing.

Liever starten op je eigen moment? Volg NIMA Sales A voor bedrijven/ teamtraining als thuisstudie!

Bepaal zelf wanneer je start! Je ontvangt van ons de boeken, de online leeromgeving en we koppelen je aan een vakdocent die je op afstand begeleidt. Studeren op afstand, maar met persoonlijke aandacht. Je verstuurt je huiswerk middels je online leeromgeving, jouw docent corrigeert het huiswerk en geeft je tips en adviezen. Jij bepaalt waar en wanneer je studeert en je huiswerk maakt. Het examen plan je in op een examenlocatie in de buurt.

Tijdens de eerste les wordt de opleiding, in overleg met de groep, gepland. Deze planning wordt opgenomen in de leeromgeving.

Onderstaande data zijn een richtlijn. De definitieve startdatum en lestijd worden, in overleg met studenten, gepland.

Zit het startmoment van je keuze er niet bij? Je kunt je vrijblijvend inschrijven voor het flexibele startmoment. In het vak “opmerkingen” kun je het, door jouw gewenste, startmoment aangeven.

Ontmoeten we elkaar binnenkort op een van onze leslocaties?

Wat zijn de kosten van de Sales A opleiding?

Cursusprijs

2000,- euro (vrijgesteld van BTW)

Deze bedragen zijn gebaseerd op een minimale deelname van vijf cursisten. Bij minder dan vijf cursisten gaat de opleiding wel van start, maar tegen een andere tariefstelling.

Haal meer uit je opleidingsbudget en dus meer uit jouw medewerkers! Schrijft een van jouw medewerkers zich in voor bijvoorbeeld de opleiding NIMA A Sales, informeer dan naar onze interessante opleidingsaanbieding voor jouw medewerkers. Maak van jouw (aankomende) sales medewerkers toppers en toon aan dat zij op adequaat niveau functioneren middels een NIMA diploma.

Studiemateriaal

Circa 175,- euro (incl. 9% BTW)

Examenkosten

Het examengeld bedraagt 674,- euro voor beide modules (vrijgesteld van BTW).

De examens worden afgenomen door het Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA).
De examenkosten voor het schriftelijke NIMA A1 examen bedragen 275,- euro.
De examenkosten voor het mondelinge NIMA A2 examen bedragen 399,- euro.

In de opleidingsprijs is per onderdeel 1 NIMA-examen opgenomen. Herexamens worden apart gefactureerd door NIMA.

Totaalprijs inclusief NIMA examen

Opleiding -en examenkosten zijn vrijgesteld van BTW. Over studieboeken wordt wel BTW gerekend. De gehele opleiding kost 2849,- euro inclusief BTW.

StartdatumMaandVariantLocatie