Cursus Nederlands als tweede taal vanaf niveau A1

Communicatie opleidingen

Taalopleidingen

Wilt u in Nederland studeren of werken en de taal daarom goed leren? Dan past de cursus Nederlands als tweede taal uitstekend bij u. De cursus leidt u direct op voor het officiële staatsexamen en is dus officieel erkend, nationaal én Europees.

This text is also available in English

Doelgroep

U wilt studeren of werken in Nederland? Afhankelijk van uw niveau zijn er verschillende opties om de Nederlandse taal te leren. Voor lagere kaderfuncties of middelbaar beroepsonderwijs (niveau A1 tot B2) bieden wij cursussen aan, evenals voor hogere functies, hoger beroepsonderwijs en universitair onderwijs (niveau A1 tot C2). Het kunnen spreken van de Nederlandse taal is geen vereiste om deel te nemen aan de opleiding. U kunt deze opleiding ook inzetten wanneer u verplicht bent in te burgeren.

Vooropleiding

Voor de opleiding Nederlands als tweede taal is geen specifieke vooropleiding vereist. Afhankelijk van het niveau waarin u instapt is wel/geen kennis van de Nederlandse taal benodigd.

Programma

Afhankelijk van uw hulpvraag zijn er verschillende mogelijkheden. De Laat Kenniscentrum werkt met het Common European Framework of Reference, dat in het Nederlands het Europees Referentiekader wordt genoemd. Onderstaande niveaus worden onderscheiden. Voor het staatsexamen zijn er twee programma's. Deze leiden u op tot niveau A2-B1 en niveau A2-B2.

Niveaus A1 tot C2

Eindniveau A - Basisgebruiker

A1

Wanneer u het Nederlands beheerst op A1 niveau kunt u vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen, gericht op concrete behoeften, begrijpen en gebruiken. U kunt zichzelf aan anderen voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar u woont, mensen die u kent en dingen die u bezit. U kunt op een simpele wijze reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen.

A2

Met een cursus Nederlands als tweede taal op A2 niveau, kunt u zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen en die in verband brengen met zaken van direct belang (denk aan informatie over persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie en werk). U kunt in het Nederlands communiceren over simpele, alledaagse taken. U bent in staat aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en behoeften te beschrijven.

Eindniveau B - Onafhankelijk gebruiker

B1

Beheerst u het Nederlands op B1 niveau? Dan kunt u de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd. U bent in staat een eenvoudig lopende tekst te produceren over onderwerpen die vertrouwd of van persoonlijk belang zijn. U kunt een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities. U kunt redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen.

B2

Wanneer u het Nederlands beheerst op B2 niveau kunt u de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied. U kunt zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanningen met zich meebrengt. U kunt duidelijke en gedetailleerde teksten produceren over een breed scala aan onderwerpen. U bent instaat een standpunt over een actuele kwestie uiteen te zetten en daarbij in te gaan op de voor- en nadelen van diverse opties.

Eindniveau C - Vaardig gebruiker

C1

Als vaardig gebruiker van de Nederlandse taal op C1 niveau, bent u in staat een breed scala van veeleisende, lange teksten te begrijpen en de impliciete betekenis hiervan te herkennen. U kunt zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar uitdrukkingen te moeten zoeken. Het is voor u mogelijk flexibel en effectief met taal om te gaan ten behoeve van sociale, academische en beroepsmatige doeleinden. U kunt een duidelijke, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst over complexe onderwerpen produceren en daarbij gebruikmaken organisatorische structuren en verbindingswoorden.

C2

Wanneer u het Nederlands beheerst op het hoogste niveau (C2), kunt u vrijwel alles wat u hoort of leest gemakkelijk begrijpen. U kunt de informatie die afkomstig is van verschillende gesproken en geschreven bronnen samenvatten, beargumenteren, reconstrueren en hiervan een samenhangend verslag doen. Alhoewel Nederlands uw tweede taal is, kunt u zich spontaan, vloeiend en precies uitdrukken. U bent instaat fijne nuances in betekenis, zelfs in complexere situaties, te onderscheiden. Dit is het taalniveau van een hoog opgeleide near-native speaker.

Examen

U doet een officieel staatsexamen. Er zijn 2 examenprogramma's. U kiest voor programma I (niveau A2-B1) als u vakgericht werk wilt gaan doen, of daarvoor een opleiding wilt volgen. Programma II (niveau A2-B2) is het programma dat u volgt als u wilt werken op hbo- of universitair niveau, of daarvoor een opleiding wilt volgen. Beide programma’s bestaan uit 4 examenonderdelen: lezen, luisteren, spreken en schrijven.

Studiebelasting

Circa zes klokuren per lesweek.

Diploma/certificaat cursus Nederlands als tweede taal

Slaagt u voor het examen? Dan ontvangt u een NT2-diploma. Met dit diploma laat u zien dat u de Nederlandse taal begrijpt. DUO neemt alle NT2-examens af, namens het College voor Toetsing en Examens (CvTE). Op de website van het CvTE vindt u meer informatie over het examen. Daar staan ook proefexamens.

Informatie

Meer informatie over onze cursus Nederlands als tweede taal? Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 of per mail via info@delaatkenniscentrum.nl.

This text is also available in English

Wij leveren uitsluitend maatwerk voor de cursus Nederlands als tweede taal. In overleg met de kandidaat wordt een taalprogramma binnen een bepaalde periode vastgesteld, dat vervolgens door de docent wordt ontwikkeld.

De lessen vinden in overleg plaats. 

Elke opleiding is voor ons maatwerk. Door ons unieke concept kunnen wij de mogelijkheid bieden voor een startgarantie in de eigen regio. Deze aanpak zorgt ervoor dat wij tezamen met onze cursisten de eerste lesdag in overleg plannen. Wij voegen onze cursisten niet samen op centrale locaties in het land, maar blijven in de gewenste regio. Onze groepen zijn hierdoor klein, wat zorgt voor extra persoonlijke aandacht t.a.v. uw leervraag. Tijdens de eerste les plant u vervolgens uw opleiding tezamen met uw groep. Deze planning nemen wij op in de leeromgeving. Onderstaande data zijn dus een richtlijn, samen met u en uw medecursisten stellen we de definitieve startdatum en lestijd vast.  Zit het startmoment van uw keuze er niet bij? U kunt zich altijd vrijblijvend inschrijven via het flexibele startmoment. In het vak "opmerkingen" kunt u het door u gewenste startmoment aangeven. Wij nemen dan contact met u op om te kijken naar de mogelijkheden.

 

De Laat Kenniscentrum heeft kwaliteit en persoonlijke aandacht hoog in het vaandel staan. Mogen wij u binnenkort op een van onze leslocaties ontmoeten?

 

Op offertebasis. Voor meer informatie info@delaatkenniscentrum.nl óf 040-2485582.

StartdatumMaandVariantLocatie