Spring naar content

Talenten Motivatie Analyse TMA

De Talenten Motivatie Analyse afgekort TMA is een krachtig hulpmiddel bij het begeleiden van talent naar performance. De TMA methode kan met haar geïntegreerde online instrumenten menselijke kenmerken in kaart brengen. waardoor u een objectiever inzicht krijgt in uzelf of uw team. De methode heeft een compleet competentiemodel met 53 competenties die zijn uitgewerkt op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Via het competentiemodel kunnen organisaties profielen maken die ze kunnen gebruiken als meetlat voor functies en rollen. Vanuit dit inzicht kunnen mensen effectiever worden gematcht met functies. Daarnaast kunnen mensen zichzelf meer vanuit hun persoonlijke behoeften en kracht ontwikkelen.

TMA professional

De Laat Kenniscentrum is bevoegd tot het afnemen van TMA analyses. Via specifieke instrumenten kunnen wij verschillende aspecten rondom gedrag in kaart brengen, te denken valt hierbij aan:

 • Middels een functie- of competentieprofiel het gewenste gedrag voor een functie of rol beschrijven.
 • Het maken van analyses waarmee je drijfveren/talenten, cognitieve capaciteiten, interesse en competenties kunt meten.

 TMA uitgangspunten

De methode kent de volgende uitgangspunten:

 • Mensen functioneren het best, leren het snelst en zijn het meest betrokken als ze werk doen dat dicht bij hun drijfveren en talenten ligt.
 • Voor taken waarbij enig creatief denkwerk vereist is, werkt beloning en bestraffing prestatie verlagend. Intrinsieke motivators (werken vanuit behoeften, talenten, autonomie, vakmanschap, zingeving) leiden voor dit soort taken wel tot hogere prestaties. (MIT, Ariely 2005)
 • Mensen komen sneller in actie voor ontwikkeling op de gebieden waarvan ze weten dat ze talentvol zijn, competent zijn of hun behoeften bevredigd worden.
 • Daar waar functionele taken en een competentieprofiel matchen met individuele drijfveren, talenten, competenties en cognitieve capaciteiten, is de kans op betrokken en succesvolle medewerkers het grootst

Wanneer een TMA

U kunt een TMA inzetten voor o.a.:

 • Werving en selectie
 • Invulling van uw gesprekscyclus
 • Ondersteuning bij re-integratie
 • Leiderschapsontwikkeling
 • Loopbaanontwikkeling
 • Outplacement
 • Beroepskeuze

Lees hier meer over het unieke karakter en de werkwijze van de methode.

TMA analyse en dan verder: