Spring naar content

Insights Discovery

Persoonlijke coaching en bedrijfsontwikkeling

Wat biedt de Insights Discovery?

Insights Discovery is een eenvoudig model dat de voorkeursstijl van mensen met behulp van vier kleuren beschrijft. De introductie van Insights Discovery leidt tot een groter inzicht in de onderlinge samenwerking en communicatie en tot een grotere effectiviteit. Het systeem gaat uit van psychologische voorkeuren. Het introduceert een gemeenschappelijke terminologie om gedrag en groepsprocessen op een neutrale niet veroordelende wijze bespreekbaar te maken. Insights maakt oorzaken van stroeve interacties inzichtelijk en biedt concrete handvatten om deze te verbeteren. 

Insights heeft een instrument ontwikkeld waarbij door middel van het invullen van een beperkt aantal vragen een Insights Discovery persoonlijkheidsprofiel wordt opgesteld. De Insights Discovery test is een gevalideerd instrument gebaseerd op het werk van Carl Jung. Het instrument gebruikt vier kleuren; rood, geel, blauw en groen om het persoonlijkheidsprofiel te bepalen. Het profiel bestaat uit een aantal onderdelen, waaronder:

  • sterke en zwakke punten in de persoonlijke werkstijl
  • bijdrage aan een team
  • tips voor de communicatie
  • suggesties voor persoonlijke ontwikkeling
  • ideale werkomgeving en motiveren

De voorkeur voor een bepaalde kleur geeft aan welke manier van denken, werken en communiceren voor de persoon in kwestie het meest natuurlijk is. 

Bij het werken met een team worden de individuele profielen bij elkaar gebracht in een teamwiel. Het teamwiel is de basis van de teamanalyse waarbij de kracht van het team en de risico’s in beeld worden gebracht.

De ervaring leert dat de Insights Discovery test een krachtig model is voor persoonlijke ontwikkeling en team- en organisatieontwikkeling.

De Laat Kenniscentrum is bevoegd om Insights Discovery te gebruiken.

Ben jij dé geschikte kandidaat voor Insights Discovery?

Het Insights Discovery systeem is uitermate geschikt voor het stimuleren van de motivatie en effectiviteit van medewerkers, managers en teams via een verhelderend inzicht in hun manier van denken, werken en communiceren. 

Hoe zien de Insights Discovery sessies eruit?

Tijdens de sessies wordt gebruik gemaakt van Insights Discovery. Een betrouwbaar en statisch gevalideerd instrument, dat gebruik maakt van een heldere en toegankelijke kleurentaal. De sessies zijn toepasbaar op alle niveaus binnen de organisatie en zijn geschikt voor (inter)nationale teams of organisaties.
Deelnemers vullen een vragenlijst in met 25 meerkeuzevragen. Aan de hand hiervan wordt een profiel opgesteld, een gedetailleerd persoonlijk verslag welke inzicht geeft in de eigen (werk)stijl en de invloed hiervan op zowel de zakelijke als persoonlijke omgeving. 

De sessies richting zich op:

  • Persoonlijke effectiviteit
  • Teambuilding
  • Sales en verkoop
  • Aanpak

Meer informatie over de Insights Discovery test?

We helpen je graag! Bel ons op 040-2485582 of stuur een mail naar info@delaatkenniscentrum.nl.

Download hier de folder.

Wat levert de sessie je op?

De sessies Insights Discovery bestaan standaard uit het maken van een test met 25 vragen. Naar aanleiding van deze test wordt een uitgebreid persoonlijk profiel opgesteld (minimaal 20 pagina's) dat inzicht geeft in de eigen (werk)stijl en de invloed hiervan op zowel de zakelijke als persoonlijke omgeving. Naar aanleiding van de test en het profiel volgt een coachingstraject op individuele of teambasis.

U kunt Insights Discovery inzetten ten behoeve van bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling, leidinggeven, verkoop of teamontwikkeling.

Het basisprofiel kun je uitbreiden met meerdere hoofdstukken. 

Meer informatie?

Bekijk hier de video van Insights Discovery.

Tijdens de eerste les wordt de opleiding, in overleg met de groep, gepland. Deze planning wordt opgenomen in de leeromgeving.

Onderstaande data zijn een richtlijn. De definitieve startdatum en lestijd worden, in overleg met studenten, gepland.

Staat er geen opleidingsstart gepland, neem contact met ons op. Bij ons kun je altijd op korte termijn starten in de regio. Onze medewerkers zien in een oogopslag waar in het land op korte termijn opleidingen en cursussen definitief starten. Bel 040-2485582 of mail info@delaatkenniscentrum.nl.

Ontmoeten we elkaar binnenkort op een van onze leslocaties?

Wat zijn de kosten van de Insight Discovery sessie?

Cursusprijs

vanaf 355,- euro (excl. BTW)

De prijs betreft het afnamen van de test, inclusief een coaching/nabespreking op locatie van 1,5 uur. 

Het totaalbedrag is afhankelijk van de groepsgrootte en de duur van het traject.

Startdatum Maand Variant Locatie