Spring naar content

STAP-budget jouw persoonlijk ontwikkelbudget

Zowel werkenden als niet-werkenden kunnen een persoonlijk ontwikkelbudget voor scholing en ontwikkeling aanvragen, het STAP budget. Sinds 1 maart 2022 kan dit budget worden aangevraagd.

Let op: de STAP regeling komt zeer waarschijnlijk in 2024 te vervallen. Houd onze website in de gaten voor de laatste informatie.

 

Wat is een STAP-budget?

STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. De arbeidsmarkt verandert in een rap tempo. Door digitalisering en globalisering komen er nieuwe banen bij en andere verdwijnen juist. Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich hun leven lang blijven ontwikkelen. Een leven lang ontwikkelen kan mensen helpen om van baan te wisselen en zo op een fitte, gezonde manier de AOW-leeftijd te bereiken.

stap-budget-de-laat-kenniscentrum
Zet de volgende STAP met De Laat Kenniscentrum

Hoe werkt het STAP-budget?

Nog niet iedereen laat zich regelmatig bijscholen. De regering wil dat meer mensen de weg vinden naar financiering voor leven lang ontwikkelen. Daarom vervangt de regering de fiscale scholingsaftrek met het STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie). Daarmee kunnen zo’n 200.000 tot 300.000 mensen per jaar aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelbudget van €1000 per persoon.

 

Wanneer vraag ik het STAP budget aan?

In 2023 zijn er 5 tijdvakken, te weten:

 • 1 januari GEANNULEERD
 • 28 februari verschoven naar 17 maart
 • 1 mei
 • 1 juli
 • 1 september
 • 1 november

In 2024 is er ook een tijdvak vanaf 1 januari. Voor alle tijdvakken is een vastgesteld subsidiebedrag. Dus op=op. Ben je te laat dien je opnieuw een verzoek in te dienen in het volgende tijdvak.

Hoe meld ik me aan voor het STAP budget bij het UWV

Heb je een keuze gemaakt? Je kunt jouw aanvraag indienen bij het UWV op 1 januari, 1 maart, 1 mei, 1 juli, 1 september, 1 november. Zorg dat je dit bij de hand hebt:
- Je DigiD
- Je STAP-aanmeldingsbewijs (deze moet je vooraf aanvragen bij jouw opleidier)

Log met je DigiD in op het portaal van UWV en upload je STAP-aanmeldingsbewijs. UWV keurt jouw aanvraag goed of af.

Welke opleidingen kan ik volgen met het STAP budget?

Wil je straks een opleiding doen, hoef je je straks alleen online aan te melden voor het STAP-budget en aan te geven welke opleiding je wil volgen. Voor de aanvraag heb je een STAP aanmeldingsformulier nodig. Deze kun je aanvragen bij de door jou gekozen opleider. Controleer of jouw opleider de juiste accreditaties heeft.

Een breed scala aan opleidingen en cursussen komen in aanmerking. Je hebt bij De Laat Kenniscentrum een ruime keuze voor een passende opleiding, maar ook talentontwikkeling in de vorm van Insights Discovery of TMA vallen onder het STAP-budget. Bij de Laat Kenniscentrum is studieadvies altijd gratis en vrijblijvend!

Wil je meer informatie over het aanmelden voor het STAP-budget? Neem dan contact met ons op: info@delaatkenniscentrum.nl óf 040-2485582.

Hoe weet ik of mijn opleider in aanmerking komt voor het STAP budget?

Check hiervoor het scholingsregister. Klik hier om naar dit register te gaan.

Hoe wordt de opleiding betaald?

Na goedkeuring van de aanvraag wordt het budget direct uitbetaald aan de de opleider en kan je van start gaan met de opleiding. Je hoeft dus zelf na goedkeuring niets meer te regelen. Hoe fijn is dat!

Zijn de kosten van de opleiding hoger dan het STAP budget ontvang jij van de opleider nog een aanvullende factuur.

Hoe hoog is het STAP-budget in 2023?

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de kosten van de scholingsactiviteit en bedraagt maximaal € 1.000,- inclusief BTW (vastgesteld 2019). Hierin zitten alle kosten. Indien de opleiding meer kost dat de vastgestelde subsidie is het overige gedeelte voor eigen rekening. Indien er een aanvullende financiering is zal dit moeten worden aangegeven van de aanvraag. De aanvullende financiering is de verantwoordelijkheid van de aanvrager. Ook hiervoor geldt een mededelingsplicht voor de aanvrager.

Wie kunnen er gebruik maken van het STAP-budget?

Iedereen kan hiervan gebruik maken. Juist voor flexwerkers, werkzoekenden en werkenden in krimpberoepen is dit een perfect manier om op kosten van de overheid een opleiding te volgen. Laatst genoemden groepen zijn vaak diegenen die het hoogste risico lopen om werkloos te worden of te blijven en zichzelf, vanwege de kosten, kansen op ontwikkeling 'ontzeggen'. De Laat Kenniscentrum hoopt middels de gratis en vrijblijvende studieadviesgesprekken iedereen te helpen bij het vinden naar een passende opleiding.

Hoe lang duurt het voordat ik een reactie krijg op mijn aanvraag?

Indien een aanvraag volledig is ingevuld wordt binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag een besluit genomen. De aanvraag wordt altijd op volgorde van binnenkomst verleend.

Moet ik een STAP-budget terugbetalen?

Deze subsidieaanvraag is niet vrijblijvend. Indien niet wordt voldaan aan de gestelde verplichtingen kan het budget volledig of deels worden teruggevorderd. Je dient de opleiding dus af te ronden (aanwezigheidspercentage van 80%).

 1. De scholingsactiviteit is afgerond indien jij de scholingsactiviteit hebt voltooid met een diploma of certificaat, of een aanwezigheidspercentage van ten minste 80% hebt behaald.
 2. Je toont op verzoek aan dat de opleiding is afgerond en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden.
 3. Je bent verplicht desgevraagd alle medewerking te verlenen aan een steekproef die kan worden verricht.

Verplichtingen opleider

Natuurlijk hebben wij als opleider ook onze verplichtingen. Indien jij jouw opleiding (deels) wordt bekostigd vanuit het budget dienen wij ook te leveren of aan te geven waarom wij niet in staat zijn te leveren. Het budget dient in dat geval te worden terugbetaald. Hierin zegt de overheid het volgende:

Nadat de opleider een bewijs van aanmelding heeft verstrekt en de subsidie is verleend aan de aanvrager, zijn in verband met de betaling van het voorschot ook verplichtingen voor de opleider. Bij misbruik kan de opleider worden geschrapt uit het scholingsregister voor deze subsidie.

Uitzonderingen

Zoals bij elke regelingen zijn er ook bij het STAP-budget uitzonderingen. Heb jij:

 • recht op studiefinanciering, óf,
 • andere vorm van publieke financiering van onderwijs,

dan kom je niet in aanmerking. Bovendien geldt dat als het totale budget al is uitgeput, nieuwe aanvragen die periode niet meer zullen worden toegekend. Zorg dat je er dus tijdig bij bent!

Opleidingen die geheel gefinancierd worden door het STAP-budget

Er zijn verschillende opleidingen die gefinancierd worden door het STAP-budget, waardoor er vrijwel geen extra kosten zijn. Dat wil zeggen onderstaande opleidingen vallen volledig in het STAP budget van 1000,- euro (excl. examen).

Voor al onze andere opleidingen en cursussen geldt dat de opleiding deels vergoed wordt vanuit het STAP-budget, omdat het totale bedrag hoger is dan de beschikbare 1000,- euro. Het verkregen budget wordt in mindering gebracht op de totale kosten van de opleiding.

De opleidingen en cursussen die bij ons volledig binnen het STAP budget vallen zijn:

In alle gevallen ontvang je van ons een STAP aanmeldingsformulier waarmee je je kunt inschrijven voor het STAP budget.

Wat heb je nodig bij de aanvraag van een STAP-budget?

De aanvraag van het budget gaat betrekkelijk eenvoudig. Lees hier de te nemen stappen:

 1. Je dient de subsidieaanvraag in door middel elektronisch formulier.
 2. De subsidieaanvraag wordt voor aanvang van de scholingsactiviteit ingediend.
 3. In de subsidieaanvraag wordt vermeld:
  a. jouw burgerservicenummer;
  b. de scholingsactiviteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd;
  c. een bewijs van aanmelding;
  d. het bedrag dat door de opleider in rekening wordt gebracht. De opleider zal je hierin voorzien;
  e. de startdatum van de scholingsactiviteit en de verwachte datum van afronding van de scholingsactiviteit;
  f. het doel van de scholingsactiviteit;
  g. indien van toepassing, de voortgang en eventuele afronding van een opleidingsjaar van een meerjarige scholingsactiviteit waarvoor reeds subsidie is verleend.
 4. Voor zover je voor dezelfde begrote kosten ook subsidie of een andere financiële bijdrage hebt aangevraagd of zal gaan aanvragen bij een ander bestuursorgaan of rechtspersoon, doe je hiervan mededeling in de subsidieaanvraag en vermeld je de stand van zaken.
 5. Indien je voor de subsidiabele kosten van de scholingsactiviteit een bijdrage van een derde heeft ontvangen of zal ontvangen (denk hierbij bijvoorbeeld aan een tegemoetkoming van de werkgever), doe je daarvan mededeling.

Hoe kom ik aan een STAP aanmeldingsbewijs?

Het STAP aanmeldingsbewijs wordt door de opleidingsinstelling aan jou verstrekt.

Opleiding volgen? Check of jij recht hebt op een vergoeding.

Veel mensen laten opleidingskansen liggen vanwege de gepaarde kosten. Zij realiseren zich niet dat er voor werkenden en werklozen diverse regelingen zijn. Wist je dat ongeveer 1,3 miljoen werknemers nu al recht, via cao-afspraken, recht hebben op een individueel ontwikkelbudget.

Lees hier meer:

De Laat Kenniscentrum leidt op tot een branche of sector erkend certificaat en is hiermee erkend opleider voor het STAP-budget.

Plan vrijblijvend een kennismakingsgesprek: info@delaatkenniscentrum.nl óf 040-2485582.