Spring naar content

Scholingsregeling Corona virus FAQ

Het Corona virus heeft gevolgen voor jouw persoonlijke situatie. Lees hier meer over de actuele scholingsregeling n.a.v. het Corona virus. Op dit moment is er nog geen scholingsregeling speciaal voor de crisis die is ontstaan als gevolg van het Corona virus.

Natuurlijk zijn er kansen. Versterk je kansen ná het virus op de arbeidsmarkt en volg afstandsonderwijs óf breng je talenten in beeld middels TMA of een Insights Discovery rapportage. Dit kan gewoon thuis achter de computer. Gelukkig zijn onze locaties inmiddels Coronaproof verklaard en kunnen we weer veilig en gezond klassikaal lesgeven.

Middels deze pagina houden we je op de hoogte over alle regelingen waarvan je gebruik kunt maken ten tijden van een crisis. Heb je vragen neem dan gerust contact met ons op: info@delaatkenniscentrum.nl.

Ik maak gebruik van werktijdverkorting. Is er een scholingsregeling?

Op dit moment maakt jouw werkgever mogelijk gebruik van werktijdverkorting. Bij werktijdverkorting zijn er vanuit het UWV geen (bij)scholingsmogelijkheden. Jouw werkgever maakt gebruik van deze regeling omdat hij/zij verwacht dat deze vermindering van inzet een tijdelijke situatie is. Lees hier meer over werktijdverkorting.

Mijn werkgever maakt gebruik van de NOW regeling 2.0. Is er een scholingsregeling?

Jouw werkgever geeft hiermee aan dat hij/zij geen ontslag voor jou aan gaat vragen. Wanneer jouw werkgever gebruik maakt van de NOW regeling 2.0 is hij verplicht om loopbaanbegeleiding en scholing te stimuleren. Informeer bij je werkgever naar de mogelijkheden. Lees hier meer over deze scholingsregeling.

Ik ben ontslagen door de economische gevolgen van het Corona virus. Is er een scholingsregeling?

Je bent ontslagen als gevolg de economische gevolgen van het Corona virus op het waar jij werkzaam was. Je hebt in veel gevallen recht op een WW-uitkering. Dit wordt beoordeeld door het UWV. In veel gevallen zijn er dan scholingsregelingen beschikbaar. Lees hier meer over deze scholingsregelingen. Informeer bij je contactpersoon van het UWV naar de scholingsmogelijkheden.

Ik heb een uitkering is er een scholingsregeling voor mij?

Vastgesteld is dat mensen met de volgende uitkeringen gebruik kunnen maken van een scholingsregeling.

  • WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
  • WAZ: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.
  • Wajong: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.
  • Wet WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.
  • WW: Werkloosheidswet.
  • ZW: Ziektewet.

Ik zit in de bijstand. Is er een scholingsregeling?

Heb je geen recht op een WW-uitkering dan kom je in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Ook voor bijstandsgerechtigden zijn er scholingsregelingen. Voor mogelijkheden moet je hiervoor bij je eigen gemeente zijn. Mogelijkheden zijn voor iedere gemeente verschillend.