Spring naar content

AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

De Laat Kenniscentrum doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw gegevens vertrouwelijk worden verwerkt. De Laat Kenniscentrum werkt hiervoor samen met diverse partners om de gegevensverwerking te borgen in onze organisatie. Met deze partners zijn verwerkingsovereenkomsten opgesteld.

Onze samenwerkende partners betreffen:

De cursist schrijft zich rechtstreeks in bij de diverse examenbanken. Wij zijn door de samenwerkende examenbanken op de hoogte gesteld over de wijze waarop zij omgaan met de verwerking van persoonsgegevens. Mocht u hier meer over willen weten verwijzen wij u graag naar de site van de examenbank.

Privacybeleid

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met De Laat Kenniscentrum BV, Daalakkersweg 10, 5641JA te Eindhoven.

De Laat Kenniscentrum respecteert uw privacy en garandeert u dat er met uw persoonlijke gegevens, die u ons ter beschikking stelt, uiterst zorgvuldig wordt omgegaan. Uitgangspunt hiervoor is de privacywetgeving. Wij zullen de gegevens die u ons beschikbaar stelt uitsluitend gebruiken voor het tot uitvoer brengen van uw orders en voor het verlenen van service. De informatie zal zonder uw toestemming niet aan derden worden verstrekt.

Gegevensbeveiliging

De Laat Kenniscentrum maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen. Om onze gegevensbeveiliging te bekrachtigen is een Responsible Disclosure melding  vermeld op onze website.

De Laat Kenniscentrum bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dit wettelijk verplicht is. In het belang van het verbeteren van zijn diensten kan De Laat Kenniscentrum uw gegevens langer bewaart, maar in dat geval zal De Laat Kenniscentrum de gegevens altijd anonimiseren.

Opslag van uw gegevens

De Laat Kenniscentrum slaat de persoonsgegevens die wij van u of van uw werkgever ontvangen op. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die wij ontvangen bij aanmelding voor een opleiding, aanvraag van een brochure of aanmelding voor een nieuwsbrief. Wij verzamelen en bewaren onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • Naam (voor- en achternaam), adres en overige contactgegevens.
 • Gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens.
 • De voortgang van uw opleiding en overige informatie die u geeft.
 • Persoonsgegevens in het kader van uw opleiding, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond.

Gebruik van uw gegevens

De Laat Kenniscentrum gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen opleiding.
 • Verzorging van de door u gekozen opleiding.
 • Advies geven over een te volgen opleiding.
 • U op de hoogte te houden van al onze diensten en producten (indien u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief of heeft aangegeven in de toekomst opnieuw te willen worden benaderd).
 • U de door u gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op uw vragen te reageren.

Nieuwsbrief

Met onze nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden over nieuws op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Uw e-mailadres voegt De Laat Kenniscentrum alleen toe aan de lijst als u hier toestemming voor geeft. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden en/of uw voorkeuren kunt aanpassen.

Cookies

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben de bewerkingsovereenkomst met Google zo opgesteld dat:

 • Standaard het laatste octet van het IP-adres van onze websitebezoekers is geanonimiseerd, alvorens deze wordt gedeeld met Google.
 • Het delen van data met Google voor andere producten en diensten van Google is stopgezet.
 •  Toegang tot de data voor Google medewerkers in het kader van ondersteuning,
  benchmarking of sales doeleinden beperkt is.
 • Het meten van surfgedrag over verschillende apparaten en sessies, zonder expliciete
  toestemming, uitgeschakeld is.

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. De Laat kenniscentrum is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van De Laat Kenniscentrum vallen.

Inzage

U mag De Laat Kenniscentrum vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u De Laat Kenniscentrum verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het contactformlier.