Spring naar content

Staatsexamen NT2

Bij De Laat Kenniscentrum leiden wij u op tot het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2). Deze examens zijn bedoeld voor diegenen die een andere moedertaal hebben en op latere leeftijd in aanraking zijn gekomen met de Nederlandse taal. Indien u uw Staatsexamen NT 2 behaalt toont u aan dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst. Het Staatsexamen NT2 kunt u op verschillende niveaus doen.

De waardering van uw investering vinden wij belangrijk. Daarom leiden wij u op tot het officiële Staatsexamen. Een examenprogramma bestaat uit vier onderdelen: Lezen, Luisteren, Schrijven en Spreken. Als een kandidaat voor alle vier examenonderdelen is geslaagd, krijgt hij het Diploma NT2. Per onderdeel ontvangt de kandidaat bij goed gevolg een certificaat.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze cursus Nederlands als tweede taal vanaf niveau A1.