NOW regeling scholing FAQ

NOW regeling 2.0 stelt dat werkgevers een inspanningsverplichting hebben om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk. Hoe dan?

In deze FAQ beantwoorden we jouw vragen rondom de NOW regeling 2.0 aangaande scholing. Na het lezen nog vragen? Neem contact met ons op: 040-2485582.

Update 29 juli 2020 15:00 uur

NB: Deze regeling dient niet verward te worden met de scholingsvoucher van het UWV. Maak je gebruik van de NOW regeling 2.0 heb je de verplichting om geen ontslag aan te vragen voor je werknemer.

Hoe kan ik mijn personeel helpen bij mijn inspanningsverplichting?

Een studieadvies gesprek is bij ons ALTIJD gratis.

Op het moment dat het werk sterk is verminderd of dreigt te verdwijnen is er mogelijk ruimte voor oriëntatie op een andere loopbaan en/of scholing richting ander werk. Bij ons is een studieadviesgesprek altijd gratis en vrijblijvend. Samen met de werknemer kijken we naar de mogelijkheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een talentenanalyse voor loopbaanadvies en/of een opleiding richting kansrijke functies. In veel gevallen kan je voor de kosten van de opleiding voor een werknemer (of ontslagen werknemer) gebruik maken van een subsidie, in dat geval regelen wij tezamen met de overheid de afhandeling van de betaling. De ontwikkelingen hierin volgen elkaar snel op en wij volgen deze op de voet. Ons advies: Houd je bezig met ondernemen en informeer bij ons eenvoudig naar die mogelijkheden: 040-2485582.

Een consult met een loopbaanadviseur is in veel gevallen voor jouw medewerkers gratis.

Je kunt er ook voor kiezen om jouw werknemer in contact te laten komen met een erkende loopbaanadviseur. In de nieuwe regeling is dit consult gratis, indien de loopbaanadviseur is erkend door de overheid. Check dus altijd of de door jouw gekozen loopbaanadviseur erkend is door de overheid, enkel op deze manier is dit gratis.

Hoeveel geld moet ik beschikbaar stellen voor de NOW regeling scholing?

Er zijn geen bedragen vastgelegd voor scholing. Echter kan scholing meegenomen worden in de transitieregeling, mocht de medewerker onverhoopt toch worden ontslagen. Je bent als medewerker verplicht om een financiële vergoeding te geven wanneer een medewerker na twee jaar of langer in dienst te zijn geweest toch wordt ontslagen.

Aftrek bij belastingaangifte

Werkgevers kunnen de opleiding van een werknemer betalen of een werknemer betaald verlof geven voor studiedagen. Als werkgever of zzp-er kun je studiekosten voor werknemers of voor jezelf (als zzp-er) onbelast vergoeden. Het gaat om scholing die gericht is op het vervullen van een beroep in de toekomst of om vakkennis op peil te houden. Tijdens de belastingaangifte mogen deze kosten worden afgetrokken van de winst uit onderneming.

O&O-fonds

Voor sommige opleidingen zijn via cao’s afspraken gemaakt met Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen). In dat geval vergoeden deze fondsen een deel van de kosten. Check of jouw sector is aangesloten bij een fonds.

Wat is ‘Nederland NL leert door’

Ter ondersteuning stelt het kabinet € 50 mln. beschikbaar voor een crisispakket ‘NL leert door’. Daarmee kunnen mensen die door de crisis hun werk verloren hebben of dreigen te verliezen zich heroriënteren op baankansen en daarvoor zo nodig (online) scholing volgen. Dit crisispakket heeft een looptijd van juli tot en met december 2020. De Laat Kenniscentrum is erkend als opleider voor deze regeling. Samen met de loopbaanbegeleider zorgen wij voor een succesvolle toekomst voor werkenden en werkzoekenden die gebruik maken van deze regeling. Dit betreft een tijdelijke subsidie vanuit de overheid en is dus ‘gratis’ voor de werkgever en de werknemer (indien aan alle wet -en regelgeving wordt voldaan). Wij ontzorgen tezamen met de loopbaanadviseur jou, als ondernemer, zodat ook jij je kunt focussen op de toekomst.

Kan ik verplicht worden tot NOW regeling scholing?

Het kabinet stimuleert werknemers via bijvoorbeeld een OR toe te zien op deze opdracht. Als werkgever ben je verplicht indien je gebruik maakt van de NOW regeling om aandacht te geven aan loopbaanontwikkeling en scholing. Jouw medewerkers kunnen je hier dus ook zonder OR op wijzen.

Wat kost scholing?

Een loopbaanontwikkelingstraject start bij ons al vanaf 495,- euro. Een medewerker krijgt hierbij een uitgebreide analyse van zijn talenten en mogelijkheden. Dit traject bestaat uit een uitgebreide analyse, rapportage en een persoonlijk gesprek. Lees hier meer.

Afhankelijk van het niveau en de vorm starten onze klassikale opleidingen vanaf 695,- euro. Voordeel van onze opleidingen:

  • Erkend diploma
  • Klassikaal onderwijs
  • Regionale aanpak
  • Betrokken docenten

Wij begrijpen dat deze tijden voor zowel de werkgever als werknemer vragen oproepen. Wij nemen de tijd om naar deze vragen te luisteren.

Maak je gebruik van de subsidieregeling is voor de werknemer het consult voor de loopbaanbegeleiding alsmede de opvolgende scholing kosteloos.

Moeten werknemers gebruik maken van scholing NOW regeling?

Voor een deel van de mensen die nu thuiszitten zijn deze omstandigheden een gelegenheid om te werken aan hun eigen ontwikkeling. Zo maken ze zichzelf minder kwetsbaar op de arbeidsmarkt en aantrekkelijker voor hun werkgever. Voor een deel is deze huidige situatie zeer stressvol, deze medewerkers kun je niet verplichten. Nu het ‘nieuwe normaal’ steeds meer gewoon begint te worden, ontstaat er voor veel mensen weer meer ruimte om te gaan scholen.

In welke sectoren maken mijn medewerkers de meeste kans als ze gaan scholen?

Deze voor van werkloosheid is nieuw voor iedereen. Het UWV voert regelmatig onderzoeken uit om te kijken welke beroepen kansrijk zijn. Meer hierover lees hier. Afgelopen week zei minister Wiebes dat de toekomst onzeker is, maar dat kennis van belang is. We zien in de onderzoeken van het UWV dat de zorg, het onderwijs en de techniek altijd om goed personeel zitten te springen. Het is dus noodzakelijk dat werkenden zorgen dat ze breed inzetbaar zijn, zodat ze in hun eigen sector kunnen blijven werken of naar een andere sector kunnen overstappen.

Wil je een opleiding, loopbaanontwikkeling of coaching volgen. Neem dan contact met ons op. Een studieadviesgesprek is bij ons altijd gratis. Ons team helpt u graag verder!