Spring naar content

Associatie heeft een nieuwe administratieve examenlijn. Wat betekent dit voor u?

De diplomalijn Financieel – administratief wordt met ingang van 2016 vernieuwd.

Dit heeft consequenties voor diegenen die op dit moment al gestart zijn met een opleiding. In september gaat u gewoon verder met de geplande modulen. We werken dan toe naar het examen in januari 2016. Deze examens blijven schriftelijk en worden op vaste momenten afgenomen. In samenspraak met u en de Associatie gaan we het verdere verloop van de opleiding plannen voor 2016. Helaas is er op dit moment nog geen zicht op de schriftelijke examendata na januari 2016.

Start u in september met een nieuwe opleiding gaan wij graag met u in overleg. Raadzaam is om u op te leiden tot de eindtermen van de nieuwe diplomalijn. Dit betekent dat u vanaf januari, iedere werkdag, online uw examen kunt maken op diverse locaties in het land. De komende weken passen wij onze website aan met nieuwe informatie over uw financieel-administratieve opleiding na 2016.

Wij wensen u veel succes met het vervolg van uw opleiding óf met het maken van uw opleidingskeuze.

associatie