Spring naar content

Behoeftenpiramide van Maslow? Je leert meer bij De Laat Kenniscentrum!

Over de behoeftenpiramide van Maslow leer je meer tijdens de opleiding Verkoopspecialist Sales A. De behoeftenpiramide geeft inzicht in de drijfveren van jouw doelgroep. De theorie werd op schrift gezet door Abraham Maslow in 1934, in de vorm van een piramide van vijf niveaus laat hij het patroon van de behoeftebevrediging van de mens zien.

Drang naar meer, beter, mooier

Volgens deze theorie streeft de mens het altijd na om behoeftes te bevredigen. Dit kan zowel op maatschappelijk als op arbeidsvlak van toepassing zijn. De theorie gaat ervan uit dat een nieuw niveau pas bereikt kan worden, wanneer het voorafgaande niveau bevredigd is.

Het is volgens Abraham Maslow niet mogelijk om een niveau over te slaan. Daarom is het belangrijk om een behoefte die is weggevallen of is overgeslagen, alsnog te bevredigen. De onderste behoeftecategorie van de piramide van Maslow is het fundament van de piramide. Van hieruit start het menselijk behoeftepatroon. Deze primaire basisbehoeften gelden voor iedereen. Hoe hoger men in de piramide van Maslow opklimt, hoe moeilijker het wordt om deze behoeften te bevredigen.

1. Fysiologische behoefte

Het gaat hier om basis overlevingsbehoeften van de mens, zoals eten, drinken en slaap.

2. Veiligheidsbehoefte

Elk mens is op zoek naar veiligheid, geborgenheid en stabiliteit. Dit kan vertaald worden in rust, orde en gezondheid. Ook de veiligheid van een eigen huis valt onder deze behoeftecategorie.

3. Sociale behoefte

Mensen zijn sociale dieren en hebben behoefte aan sociale contacten (Social Needs). Ze willen bij een groep horen. Vriendschap, acceptatie, het zorgen voor anderen en intimiteit zijn daarbij van belang.

4. Behoefte aan erkenning

Pas na het investeren in sociale contacten, heeft de mens behoefte aan waardering en erkenning voor wat hij doet. Zelfrespect is hierbij van cruciaal belang. Pas daarna heeft men behoefte aan waardering, erkenning en respect van anderen, voor hetgeen men doet.

5. Behoefte tot zelfrealisatie

Door volledige ontwikkeling van bepaalde kwaliteiten, groeit deze behoeftecategorie binnen de behoeftenpiramide van Maslow. Het kan op diverse manieren plaatsvinden; van het volgen tot een cursus of avondstudie tot het uitvoeren van een hobby.

Behoeftenpiramide van Maslow in relatie tot sales

Volgens de theorie heeft de mens altijd de drang om zich verder te ontwikkelen en nieuwe behoeften na te jagen en zichzelf te verbeteren in de dingen waar hij goed in is. Deze drang wordt ook wel zelfverwerkelijking genoemd.

Wanneer mensen overgaan tot een aankoop, zal dit steeds vertrekken vanuit een bepaalde behoefte.

Men is zich namelijk bewust geworden dat het hem of haar aan iets ontbreekt, en dat men een bepaald product of dienst nodig heeft om dit gemis op te vullen.

Wat zegt dit over jouw doelgroep?

Behoeften kunnen zowel latent als manifest zijn. Het verschil hierbij is dat er bij latente behoeften nog geen bewustwording is dat het je aan iets aanbreekt, terwijl dit wel ontwikkeld kan worden.

Het verduidelijken en het in kaart brengen van behoeften is van grote waarde voor o.a. bedrijven en dus voor jouw als verkoper.

Het kan namelijk helpen verklaren waarom de verkoop stijgt of daalt, doordat je in kaart kan brengen in welke fase van de piramide jouw doelgroep zich op dat ogenblik bevindt.

Wil je meer informatie over onze opleiding Verkoopspecialist Sales A? Neem contact op via info@delaatkenniscentrum.nl of bel naar 040-2485582.