Spring naar content

Berekenen loonheffing: kennis en kunde van groot belang

Loonheffing is een verzamelnaam voor loonbelasting, de premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke Zorgverzekeringswet (Zvw). Een werkgever is verplicht verschillende belastingen en premies in te houden op het loon van een werknemer. Dit doet de overheid om te voorkomen dat men aan het einde van het jaar een groot bedrag aan inkomstenbelasting moet betalen. Het berekenen van loonheffingen is een precieze taak die op de schouders rust van een salaris administrateur.

Fouten in de loonadministratie

Iemand die zich ontfermt over de loonadministratie, zorgt dat loonheffingen correct worden berekend en afgedragen en dat het salaris tijdig en juist wordt uitbetaald. Het is een zeer verantwoordelijke functie waarbij accuratesse van groot belang is. Er worden regelmatig fouten gemaakt in de loonadministratie. Zo komt het regelmatig voor dat er teveel premies worden afgedragen aan de belastingdienst, of dat er onverhoopt te weinig wordt betaald. Kleine fouten in de loonadministratie kunnen in veel gevallen worden hersteld, ernstige gevallen kunnen echter ook een flinke boete tot gevolg hebben.

Leer de loonheffing berekenen

Het berekenen en afdragen van loonheffingen is dus iets waarbij kennis en kunde van groot belang is. Het volgen van een specifieke opleiding/cursus op dit vlak wordt dan ook ten zeerste aangeraden. Bij De Laat Kenniscentrum bieden we u de opleiding Praktijkdiploma Loonadministratie & Salaris aan. Deze specifieke opleiding is geschikt voor administratief medewerkers die zelfstandig de loonadministratie willen gaan voeren. In de eerste module (Loonheffingen niveau vier) leert u alles over het berekenen van loonheffingen en het afdragen hiervan. In de modules die hierop volgen leert u over alle andere aspecten van het loonadministratie vak. Na het afronden van de opleiding ontvangt u een erkend diploma en kunt u aan de slag als professional op het gebied van loonadministratie. Heeft u vragen over de opleiding PDL of vraagt u zich af of de opleiding goed bij u past? Neemt u dan gerust contact met ons op. Eén van onze opleidingsadviseurs helpt u graag verder.