Corona virus en jouw opleiding FAQ

Opleidingsmogelijkheden ten gevolgen van het Corona virus. Zijn er die?

update 11 juni 2020: 14:00 uur

Iedereen bemerkt de gevolgen van het Corona virus. We zouden het graag anders zien, maar ook dit heeft gevolgen voor de voortgang van jouw persoonlijke ontwikkeling. Natuurlijk streven we er naar dat dit virus geen stilstand van jouw ontwikkeling oplevert, maar dat we kunnen denken in kansen en mogelijkheden. We verwachten dat er t.z.t. gunstige opleidingsregelingen komen om jouw positie op de arbeidsmarkt te versterken ná deze Corona crisis. Houd hiervoor deze pagina in de gaten.

Inmiddels is klassikaal afstandsonderwijs niet meer weg te denken uit ons aanbod. Alle voordelen van klassikaal onderwijs bij jouw thuis, maar tegenwoordig ook met de keuze op om locatie de les te volgen. Of deze mogelijkheid er is hangt af van de beschikbaarheid van jouw locatie. Lees hierover meer verder in deze sheet. Starten met een opleiding of je opleiding vervolgen is dus geen probleem. Lees deze informatie goed.

Sámen kunnen we het Corona virus indammen. Hoe doen wij dit bij De Laat Kenniscentrum?

Ik volg een opleiding bij De Laat Kenniscentrum? Wat betekent dit voor de voortgang?

Inmiddels hebben alle examenbanken besloten om de examens weer af te nemen. De eerste resultaten zijn positief, er is steeds meer routine in het ‘nieuwe afnemen’. De nieuwe werkelijkheid hoeft dus geen belemmering te zijn voor het wel/niet doen van een examen.

Elke examenbank kent vanwege het aantal beschikbare plekken verschillende manieren voor boeken en werkwijze.. Lees hieronder meer hoe dit gaat voor een examen bij NIMA, de Associatie voor Examinering, Stibex, IVIO, LEC of WFT.

Hoe boek ik een NIMA-examen?

Schriftelijke NIMA Examens worden gedurende deze periode thuis afgenomen middels ProctorExam. Als een kandidaat een thuisexamen wil boeken, dan kunnen zij een email sturen naar examens@nima.nl o.v.v. ‘ProctorExam’ en daarbij naam, e-mailadres, het af te nemen examen, gewenste dag en tijdstip (tussen 12.00 en 17.00 uur) vermelden. Uiteraard zullen wij de kandidaten ook informeren over de mogelijkheden.

De mondelinge examens worden online middels Zoom afgenomen. Wij zullen de ingeschreven kandidaten hierover informeren. Mocht een kandidaat hierover vragen hebben, dan kan men een email sturen naar examens@nima.nl.

Hoe boek ik een Associatie-examen?

De Associatie voor examinering werkt met de locaties van Lamark. Ook deze locaties gaan vanaf volgende week weer open echter wel onder bijzondere omstandigheden. Je zult merken dat er minder plekken beschikbaar zijn en dat er strengere hygiëne eisen zijn. Je kunt je examen op de normale manier boeken.

Belangrijk om te weten:

 • Boeken worden niet verstrekt.
 • Zelf mee te nemen materialen worden door de toezichthouder op afstand gecontroleerd.
 • Kluisjes worden niet gebruikt, je neemt de persoonlijke bezittingen mee naar binnen. Zorg dat je niet teveel meeneemt.
 • Ben 110% gezond, de locatie mag je weigeren bij twijfel.
 • Je mag niet naar het toilet in het pand.
 • Gebruik van headsets is op eigen risico, je mag eigen oortjes gebruiken echter kan de examenlocatie niet garanderen dat ze werken.
 • Je mag echt pas 15 minuten voorafgaand aan het examen het pand in en dient meteen het pand te verlaten.

Lees hieronder alle antwoorden op jouw vragen. Zit jouw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op: 040-2485582 óf info@delaatkenniscentrum.nl.

Hoe boek ik een LSSO-examen?

LSSO heeft zijn examens geannuleerd tot juni. Zij hebben hierover het volgende gecommuniceerd:

Door de corona-problematiek moeten wij helaas ingrijpende maatregelen nemen. Tot 1 juni a.s. zijn bijeenkomsten niet toegestaan, wij zijn daarom genoodzaakt onze examens van april en mei te verschuiven naar juni.

De volgende regels gelden bij deze verschuiving:

 • Alle examens van april en mei worden automatisch doorgeschoven naar dezelfde examenplaats in juni.
 • De kosten van verschuiving worden (uiteraard) niet in rekening gebracht.
 • Omdat de examens automatisch worden doorgeschoven, hoeft u zich niet opnieuw in te schrijven.
 • Levert de nieuwe datum een probleem voor u op? Bel of mail ons, en wij zoeken in overleg met u een oplossing.
 • Uiteraard ontvangt u alleen een uitnodiging voor het examen in juni, als u voor het examen hebt betaald. Hebt u nog niet betaald? Zorg dat de betaling uiterlijk 10 werkdagen voor de nieuwe examendatum bij ons binnen is.
 • Ongeveer een week voor de nieuwe examendatum ontvangt u van ons een examenoproep.

Hoe boek ik een IVIO-examen?

Een IVIO-examen kan vanaf heden weer op een reguliere wijze geboekt worden. Het examen maak je op de onze COEL locatie in Eindhoven. Lees verder in de FAQ sheet meer over de maatregelen op deze locatie.

Hoe boek ik een Stibex-examen?

Stibex werkt met de locaties van COEL. Deze locaties gaan vanaf volgende week weer open echter wel onder bijzondere omstandigheden. Je zult merken dat er minder plekken beschikbaar zijn en dat er strengere hygiëne eisen zijn. Je kunt je examen op de normale manier boeken.

Ik heb reeds een examen geboekt?

De meeste examenbanken hebben met ingang van 7 april de examens hervat. Wel zijn er andere voorwaarden en kan het zo zijn dat je examen wordt omgeboekt. Indien de examenkamer het examenmoment wil wijzigen nemen zij contact met je op. Ben echter zeker van jouw zaak en check de site van de examenbank. Wil je jouw examen toch liever omboeken? Ga naar de website van de desbetreffende examenbank om te kijken wat je moet doen om jouw geboekte examen te annuleren. Kun je niets vinden? Neem dan contact op met de examenbank.

Is jullie COEL toetslocatie open?

Met ingang is de COEL toetslocatie open. Echter is dit met een beperkt aantal plekken om een veilige en gezonde examenplek te bieden. Hoe borgen wij deze omgeving:

 • Tussen de looproutes en de examenplekken zit in alle gevallen 1,5 meter. Op deze manier kunnen zowel de toezichthouders al de examenkandidaten in een veilige omgeving het examen maken.
 • Elke werkplek wordt na elk examen gedesinfecteerd, waaronder: werkblad, muis, toetsenbord, stoelleuning, schrijfwaren.
 • Elke vorm van fysiek contact wordt vermeden. We geven je dus geen hand of ‘elleboog’.
 • Hoest of nies je, ben je verkouden of heb je andere ziekteverschijnselen dan kun je geen examen doen. Kom je toch dan zijn wij genoodzaakt je de toegang te weigeren.
 • Bij binnenkomst is je examen al klaargezet, je kunt meteen starten. Dit voorkomt onnodig contact met materialen.
 • Toiletbezoek kan alleen voor of na het examen. Onze medewerkers hebben alle tijd nodig om de werkplek schoon te houden.
 • Voorafgaand aan het examen dient u uw handen te wassen.
 • Het gebruik van headsets is op eigen risico.
 • Normaal staat onze deur open. In deze tijd mag je écht pas 15 minuten voor tijd het pand betreden. Direct na het maken van het examen vragen we je om het pand te verlaten.
 • In de wachtruimte vragen we je om 1,5 meter afstand te bewaren. Er is voldoende ruimte.

Gaat mijn coaching of maatwerktraining nog door?

Jouw coaching of maatwerktraining gaat in principe gewoon door, mits zoals jij als de docent 24-uur 100% klachtenvrij zijn. Wat verstaan wij onder klachtenvrij? 100% niet hoesten, geen loopneus, geen verhoging, geen keelpijn, niet niezen.

Besluiten jullie samen om de coaching of de maatwerktraining te annuleren plannen jullie samen een nieuwe afspraak, deze verwerken wij in jouw online omgeving.

Deze afspraak blijven we hanteren tot 1 juli 2020.

Heb ik nog les in een groep?

Dit is afhankelijk van 3 dingen:

 • De locatie: sommige locaties blijven gesloten tot 20 mei. Hierdoor kunnen er geen lessen plaatsvinden. Inmiddels zijn bijna alle leslocaties gesloten. Lees daarom verder onder ‘afstandsonderwijs’.

We merken dat onze studenten graag door willen met de opleiding. Dat begrijpen wij echter staat de gezondheid voorop.

Door de sluiting van alle leslocaties zijn de gezondheid van de docent en/of medecursisten nu niet doorslaggevend in de voortgang van de cursus.

In het geval er les wordt gegeven binnen een bedrijf treden wij in contact met de werkgever en ontvang je hierover persoonlijk bericht.

Is mijn locatie nog open? Hoe handelt De Laat Kenniscentrum?

De meeste leslocaties zijn nog gesloten tot 1 juli, echter zien we dat steeds meer leslocaties open zijn of voornemens zijn spoedig open te gaan. Inmiddels zijn al onze cursisten hiervan op de hoogte. Daar waar mogelijk zijn we op zoek gegaan naar alternatieve ruimtes.

In overleg vindt er op dit moent klassikaal afstandsonderwijs plaats óf onderwijs op locatie waarbij we de maatregelen in acht nemen. Daar wij ook examenlocatie zijn vindt opleiden plaats onder strikte voorwaarden. Dit betreft dezelfde voorwaarden als voor afname van de examens. We zijn inmiddels door de examenkamer gekeurd en hebben het certificaat ontvangen dat onze locatie aan alle eisen voldoet en onze medewerkers op juiste wijze handelen.

De groepsgrootte en de ruimte is bepalend voor het wel/niet doorgaan van de les. De richtlijnen voor contact vanuit het RIVM en de GGD zijn voor ons leidend.

Wil je starten met klassikaal onderwijs? Overleg dit dan met een van onze medewerkers: 040-2485582.

Welke richtlijnen gelden als straks alle lessen weer worden opgepakt?

De lessen worden in nauw overleg met de docent gecontinueerd/geannuleerd (communicatie volgt op de dag zelf via een aankondiging in jouw online omgeving).

Daar wij ook examenlocatie zijn vindt opleiden plaats onder strikte voorwaarden. Dit betreft dezelfde voorwaarden als voor afname van de examens. We zijn inmiddels door de examenkamer gekeurd en hebben het certificaat ontvangen dat onze locatie aan alle eisen voldoet en onze medewerkers op juiste wijze handelen.

Indien er sprake is van onderstaande klachten, verzoeken wij de cursist en/of docent thuis te blijven.  

Gezondheidsklachten waar wij over spreken zijn:

 • niezen
 • keelpijn
 • loopneus
 • licht hoesten
 • verhoging tot 38 graden

Dus 24-uur 100% klachtenvrij. Ieders gezondheid staat hierbij voorop, hoewel je mogelijk zélf niet ernstig ziek wordt van het virus, kun je anderen wel besmetten. Helaas is het niet mogelijk om zónder Coronatest het tegendeel aan te tonen, ook huisartsen/GGD doen hierover geen uitspraak. Dit is ook de reden waarom wij iedereen vragen om bij een van de genoemde gezondheidsklachten de keuze te maken om thuis te blijven.

Kun je fysiek niet aanwezig zijn bij de les kun je altijd op afstand inloggen, zorg dat je dit vooraf wel duidelijk communiceert met je docent.

Kom je naar de les vragen wij je het volgende:

 • Bij binnenkomst was je direct de handen bij het toilet.
 • Draag zelf zorg voor je materialen en schrijfgerei. Wissel je toch materialen of schrijfgerei uit maak deze dan schoon.
 • Houd altijd 1,5 meter afstand.

Ik weet zeker dat ik géén drager ben van het Corona virus, maar ik heb wel een milde klacht. Mag ik naar de les of coaching?

Wij begrijpen dat een gezondheidsklacht niet automatisch betekent dat je drager bent van het virus, ook andere virussen/bacteriën óf hooikoorts veroorzaken deze klachten, echter kan dit niet worden uitgesloten. Laten we gezamenlijk zorg dragen voor een voorspoedige indamming van dit virus. Dus we hanteren 24-uur 100% klachtenvrij.

Mijn les gaat door, maar ik heb klachten. Wat nu?

Wij nemen elke dag contact op met de docent. Indien er door deze maatregel >2 personen moeten thuisblijven plannen wij een nieuwe datum. In je account kun je zien dat de les is geannuleerd en wanneer de nieuwe les is. Indien gewenst zal de docent voorzien in (extra) huiswerk. Op deze manier kunnen we zorg dragen voor een gezamenlijke studievoortgang.

Tot op heden is gebleken dat deze werkwijze erg goed verloopt, deze continueren we dan ook.

Ik heb geen klachten, maar geen goed gevoel om te komen. Wat nu?

Wij begrijpen als geen ander dat iedereen ander omgaat met deze onzekerheid en vinden dat we naar elkaar begrip op moeten brengen voor ieders keuze. Besluit jij om jouw aanwezigheid te annuleren dan telt dit ook als een afwezige kandidaat. Dus indien er >2 personen niet aanwezig zijn gaat de les NIET door. Je hoeft je hierover niet schuldig te voelen.

Annuleren de les krijg je hierover bericht in je mailbox. We plannen gezamenlijk een nieuwe les. Indien gewenst zal de docent voorzien in (extra) huiswerk. We streven naar een gezamenlijke studievoortgang.

Biedt De Laat Kenniscentrum ook afstandsonderwijs aan?

Onze kracht is het klassikaal opleiden. Een thuisstudie vinden wij geen wenselijke situatie, wij geloven in de kracht van de docent en de samenwerking met de studenten. Wat wij wel bieden is klassikaal afstandsonderwijs. Deze vorm werkt uitstekend en biedt de mogelijkheid om de opleiding te volgen met alle service die je van ons bent gewend, alleen zónder fysiek contact. Deze vorm van onderwijs hebben wij in het verleden veel ingezet bij individuele trajecten en trajecten waarbij we onderwijs verzorgden op anderen plekken in de wereld, door de komst van het Corona virus hebben we deze mogelijkheid positief ingezet bij onze klassen. Je logt dus op het afgesproken tijdstip met jouw klas in op jouw online leeromgeving. Je krijgt les van je docent en kunt jouw huiswerkvragen direct neerleggen. Blijft dat onze voorkeur ligt bij het ‘ontmoeten’ van onze kandidaten en hopen we jullie snel weer te zien.

Hoe werkt het huidige afstandsonderwijs bij De Laat Kenniscentrum?

Persoonlijk contact staat bij ons hoog in het vaandel. Wij geloven dat de docent en je medestudenten je stimuleren bij het behalen van je persoonlijke doelen. Ze bieden je een stok achter de deur.

Inmiddels hebben alle docenten de mogelijkheid om te werken middels klassikaal afstandsonderwijs. Jouw docent overlegt met de groep hoe jullie de lessen willen voortzetten. De medewerkers op kantoor zorgen dat deze afspraken worden vastgelegd in de online omgeving. We zijn ontzettend trots op onze docenten en de studenten hoe we samen constructief hebben vormgegeven aan een wenselijke oplossing voor de doorgang van de lessen.

Nu de eisen langzamerhand versoepelen merken we dat we klassikaal en klassikaal afstandsonderwijs prima kunnen combineren. Wat mooi dat het virus ook deze ontwikkeling versneld op gang heeft gebracht.

Mijn les gaat door. Hoe weet ik dit zeker?

Indien de les wordt vervangen door afstandsonderwijs kun je dit vinden in de planning. Je ziet dan de code ‘afstandsonderwijs’ voor jouw bijeenkomst staan. Je logt een kwartier voor aanvang dan in binnen het online systeem zodat we op tijd kunnen starten. Indien de code ‘geannuleerd’ voor jouw bijeenkomst staat, gaat de les NIET door.

Heb je straks weer les op locatie? Je hebt dan de melding in jouw mailbox vanuit je online leeromgeving dat de les doorgaat. Indien de les doorgang heeft vragen wij het volgende. Neem de belangrijkste maatregelen in acht die verspreiding van het Corona virus voorkomen:

 • Was je handen regelmatig en bij aanvang van de les;
 • Gebruik papieren zakdoekjes;
 • Schud geen handen;
 • Draag zelf zorg voor je materialen en schrijfgerei. Wissel je toch materialen of schrijfgerei uit maak deze dan schoon;
 • Houd altijd 1,5 meter afstand.

Wij hopen dat we snel weer het ‘normale’ leven kunnen oppakken, dat zowel wijzelf als onze kinderen weer gewoon naar school kunnen, we op ons werk onze collega’s kunnen treffen en dat we zonder zorgen bij onze ouderen op visite kunnen gaan. Mochten er nog vragen zijn stel deze gerust: info@delaatkenniscentrum.nl.

Doe mee met onze actie: Stuur een gratis kaart #denkaanelkaar #virusvrij

In deze tijd waarin mensen steeds meer thuis komen te zitten, er minder gelegenheid is voor sociale contacten willen wij oog blijven houden voor diegenen die lang alleen thuiszitten. Stuur diegene deze gratis e-card met een persoonlijk bericht óf print de kaart en stop deze in de bus. Dankjewel voor het steunen van onze actie!

Klik hier voor de gratis kaart.

Hopende op jullie begrip!

Namens het gehele team van De Laat Kenniscentrum,