Spring naar content

Learning dutch at De Laat Kenniscentrum

U bent werkzaam en wilt de Nederlandse taal graag (beter) leren spreken. Wij passen het programma aan naar uw wensen.

Natuurlijk is het altijd mogelijk om uw lessen af te sluiten met een officieel Staatsexamen NT2, u toont hiermee aan dat u de taal voldoende beheerst. Er zijn verschillende programma’s op verschillende niveaus. Een staatsexamen kunt u maken op verschillende locaties in het land, te weten Amsterdam, Eindhoven, Rijswijk, Rotterdam of Zwolle. Ongeacht het niveau volgt u de onderdelen lezen, schrijven, luisteren en spreken. Voor elke module die u met goed gevolg afrond ontvangt u een certificaat. Bij vier certificaten ontvangt u het diploma Staatsexamen Nederlandse taal, waarbij u aantoont dat u de taal op voldoende niveau beheerst. Wilt u geen staatsexamen doen, maar geeft u de voorkeur aan een instituutsexamen. Dat kan natuurlijk ook hiervoor werken wij samen met het IVIO. Op basis van het voor u samengestelde programma verzorgen wij een passend examen. Meer informatie hierover neem contact met ons op.

Een taalcursus bij De Laat Kenniscentrum betekent

Voor zakelijk en persoonlijk succes is de praktische inzetbaarheid van uw talenkennis van groot belang. Onze taalcursussen Nederlands zijn daarom gericht op zakelijke en informele  communicatieve vaardigheden.

Voor anderstaligen is behalve de taalkennis ook belangrijk dat zij een goed begrip hebben van de Nederlandse cultuur, de manier van samenwerken en hun stijl van zaken doen. We hebben aandacht voor het verbeteren van de communicatie met Nederlandstalige collega’s, zakelijke contacten en vriendschappen.

Naar gelang de hulpvraag is iedere cursus uniek. Onderdelen die naar voren kunnen komen zijn:

  • kennismaking en sociale gesprekken;
  • salesgesprekken;
  • zakelijke gesprekken op uw vakgebied;
  • presentaties;
  • meetings en besprekingen;
  • onderhandelen;
  • culturele bijzonderheden;
  • schriftelijke communicatie.

Klik hier voor onze taalopleidingen. Voor meer informatie: 040-2485582.