Spring naar content

Subsidie bij duurzame inzetbaarheid u kunt dit weer aanvragen!

Bedrijven en instellingen kunnen van 19 oktober tot en met 13 november 2015 wederom een aanvraag indienen bij het agentschap SZW om mensen langer en productief aan het werk te houden. Een aanvrager kan de helft van de projectkosten gesubsidieerd krijgen, tot een bedrag van maximaal tienduizend euro, op voorwaarde dat het zelf de andere helft van de projectkosten bijlegt.

Duurzaam inzetbaar
Meer mensen langer en productief aan het werk houden en inzetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid, daaraan levert ESF deze programma ook een bijdrage. Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen hiervoor een subsidie aanvragen.

Dit ESF-thema richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.

Investeren in de employability van uw werknemers vergroot enerzijds het aanpassingsvermogen van uw
bedrijf, en anderzijds de doorstroom en het carrièreperspectief van zittende werknemers, waardoor
zij langer in staat zijn productief en zinvol aan het werk te blijven.

Het is dus zeker de moeite waard om u te verdiepen in het duurzaam ondernemen richting uw werknemers.

De aanvraagperiode loopt van 19 oktober 2015 tot en met 13 november 2015.

Voor meer informatie: www.agentschapszw.nl/subsidies

ESF