Spring naar content

In company training, wat zijn de voordelen hiervan?

Wat zijn de voordelen van een training in company? Waarom kies je voor een training binnen je bedrijf? In dit artikel worden deze twee vragen beantwoord.

Wat is een in company training?

In company betekent letterlijk het volgen van een opleiding of training die binnen het bedrijf plaats vindt. Het is een praktische manier om de vaardigheden van medewerkers te ontwikkelen. Dit geldt ook voor de theorie. Elk bedrijf is anders, en heeft dus verschillende vakgebieden en ontwikkelingen die belangrijk zijn voor de medewerkers.

Het is dus een training binnen het bedrijf zelf. Je kan het zien als een mini school/cursus/training op een vertrouwde locatie voor de medewerkers.

Voordelen van een training in eigen bedrijf

Een training binnen een eigen organisatie organiseren heeft verschillende voordelen. Deze voordelen gaan binnen deze paragraaf behandelt worden.

Maatwerk

Een van de grootste voordelen van een training die op locatie van de onderneming plaatsvindt is maatwerk. De training kan afgestemd worden op kenmerken van de organisatie en haar medewerkers. Is het een klein en informeel bedrijf, dan kan dat ook met de oefening zo behandelt worden. Is het een groot en formeel bedrijf, dan kan hierop ingespeeld worden.

Doordat de oefeningen binnen het eigen bedrijf plaats vinden, is er een mogelijkheid om je eigen behoeften, doelen en budget vast te stellen. Eigen inzicht is hiermee een belangrijke kenmerk van een training in company.

Samenwerking

De werknemers die je laat deelnemen aan deze in company trainingen leren elkaar beter kennen. Doordat het met meerdere medewerkers tegelijk is op de locatie van de werkvloer, zorgt het voor een fijne werksfeer. De collega’s kunnen elkaar helpen. Daarnaast ontwikkelt er een algemeen (organisatie)belang. De samenwerking binnen het bedrijf neemt hierdoor toe.

Lagere kosten

De kosten van een training op een interne locatie zijn meestal lager dan bij een externe locatie. Verder scheelt het ook vervoerskosten voor de werknemers. Zij weten al waar ze heen moeten en zijn ook bereid die afstand af te leggen (anders zullen ze ook niet daar gaan werken.)

Eigen regie

De organisatie is eigen baas binnen een training in company. Zij besluiten dan ook wanneer en waar de training precies plaats gaat vinden. Dit kunnen ze van te voren communiceren met de medewerkers, waardoor de ideale datum en locatie gekozen kan worden.

Eenzelfde onderwijsvraag

Er zijn vast meer mensen met eenzelfde onderwijsvraag. Deze mensen koppelen levert een financieel voordeel en bespaart reistijd. Het efficiënt benutten van de lesuren door deze te koppelen aan een werkdag zijn ideaal voor werknemer en werkgever.

Een klein nadeel

Er is een klein nadeel aan een training in company. Dit is namelijk het ontbreken van een mogelijkheid van kruisbestuiving. Hiermee wordt bedoelt dat de training uitsluitend bestemd is voor medewerkers van de eigen organisatie. Er is geen contact en kennisoverdracht met andere ondernemingen. Denk hierbij aan professionele tips van mensen met ervaring vanuit andere bedrijven.

De Laat kenniscentrum en maatwerk

De Laat Kenniscentrum biedt maatwerk aan. Wij willen ervoor zorgen dat de inhoud van de opleiding of training is afgestemd op jouw leerwensen. Samen in overleg zorgen wij ervoor dat je kan leren wat je wil leren. Dit op verschillende locaties met verschillende methodes.

Voor meer informatie kan je altijd bellen naar 040-2485582 of een mail sturen naar info@delaatkenniscentrum.nl