Spring naar content

Insights discovery: stimuleren van de motivatie van medewerkers

De komende paar weken gaan er allerlei artikelen komen over verschillende cursussen en opleidingen. Al deze opleidingen/cursussen hebben iets gemeen, namelijk dat ze vrijwel niks meer kosten in combinatie met het STAP-budget. Het STAP-budget is een financiering vanuit de overheid om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Dit kan voor modules, cursussen of gehele opleidingen zijn. In dit artikel staat Insights Discovery centraal.

Insights discovery is een eenvoudig model dat voorkeursstijlen van mensen beschrijft aan de hand van vier verschillende kleuren.

De vier verschillende kleuren van Insights discovery

Er zijn vier verschillende kleuren die in het systeem voorkomen. Dit zijn namelijk de kleuren rood, geel, groen en blauw. Er zijn allerlei kenmerken die passen bij de kleuren, we bespreken ze graag met je:

Mensen met een voorkeur voor de blauwe kleur willen graag de wereld om hen heen kennen en begrijpen. Verder wille ze over de juiste informatie beschikken voordat er een beslissing gemaakt wordt. Daarnaast is het overzicht bewaren belangrijk voor ze, er worden geen gehaaste beslissingen gemaakt. Ten slotte zijn autonomie en het hebben van ene objectief standpunt belangrijk. De blauwe kleur staat dan ook voor introversie en denken.

Ben je van het nadenken, maar dan extravert? Dan heb je een rode kleur als voorkeur. Men wil met deze kleur graag een krachtige uitstraling hebben. Daarnaast zijn ze vasthouden en vastberaden om de vastgestelde doel te behalen. Het hebben van een duidelijke doel vinden ze belangrijk en ten slotte streven ze naar een specifieke en tastbare uitkomst.

Extraversie en voelen staan centraal als je kleur voorkeur geel is. Deze mensen zijn enthousiast en moedigen andere aan om mee te doen. Verder willen ze dat hun bijdrage genoteerd wordt en zijn deze mensen overtuigend, innemend en hartelijk. Ten slotte zoeken deze mensen contact op en wordt er volop genoten van hun gezelschap.

Ten slotte heb je de groene kleur waar introversie en voelen centraal staan. Deze mensen zetten alles af tegen wat belangrijk is. Daarnaast zullen zij alles waar zij veel waarde aan hechten met hand en tand verdedigen. Ten slotte hechten zij aan een democratisch respect waarin respect voor het individu centraal staat.

Wat biedt dit instrument aan?

Insights Discovery is een gevalideerd instrument gebaseerd op het werk van Carl Jung. Het instrument gebruikt zoals eerder gezegd vier kleuren; rood, geel, blauw en groen om het persoonlijkheidsprofiel te bepalen. Het profiel bestaat uit een aantal onderdelen, waaronder:

  • sterke en zwakke punten in de persoonlijke werkstijl
  • bijdrage aan een team
  • tips voor de communicatie
  • suggesties voor persoonlijke ontwikkeling
  • ideale werkomgeving en motiveren

Hoe zien de Insight Discovery sessies eruit?

Deelnemers vullen een vragenlijst in met 25 meerkeuzevragen. Aan de hand hiervan wordt een profiel opgesteld, een gedetailleerd persoonlijk verslag welke inzicht geeft in de eigen (werk)stijl en de invloed hiervan op zowel de zakelijke als persoonlijke omgeving. 

Voor meer informatie over de Insights Discovery kan je altijd bellen naar 040-2485882 of een mail sturen naar info@delaatkenniscentrum.nl