Spring naar content

Kostencalculatie en meer berekeningen met PDB

Bij de opleiding boekhouden PDB worden er verschillende modules behandeld. De modules hebben onder andere te maken met financiële getallen die gebruikt worden binnen een bedrijf. Denk hierbij aan bijvoorbeeld kostencalculatie. Welke modulen zitten in de opleiding:

Kostencalculatie niveau 4
Bedrijfsadministratie niveau 4
Financiering niveau 4

In dit artikel gaan we ons voornamelijk richten op de module “Kostencalculatie niveau 4”. Welke stof houdt deze module precies in? En waarvoor kan het gebruikt worden? Wat is het verschil tussen PDB en MBA? Die vragen beantwoorden we graag!

Wat leer je bij de module kostencalculatie?

Het berekenen van de kostprijs en verkoopprijs staan centraal bij kostencalculatie. Daarnaast staan berekeningen van het resultaat van productie en verkoop neutraal. Daarbij hoort inzicht hebben in resultaten, waardoor verschillende presentatiemethoden toegepast dienen te worden.

Wat is boekhouden precies?

De module kostencalculatie zit in het pakket van boekhouden. Dat wil zeggen dat boekhouden gaat om inzicht hebben. Namelijk in de boekhoudkunde en bedrijfseconomische processen.

Boekhouden is het noteren en beheren van de inkomsten en uitgaven binnen een bedrijf. Er wordt hiermee een financiële stand van zaken weergegeven. Dit zorgt voor meer duidelijkheid en controle in een bedrijf. Verder zijn bedrijven dit verplicht. De belastingdienst moet namelijk op de hoogte gehouden worden van de bedrijfsadministratie.

Er zijn verschillende onderdelen die terugkomen bij de boekhouding. Namelijk de volgende zaken:

  • facturen
  • uitgaven
  • winst- en verliesrekening
  • de balans
  • een kasboek
Kostencalculaties, financiering en bedrijfseconomie. Dit zijn onderwerpen die bij de Laat behandeld kunnen worden.

Wat is kostencalculatie?

Bij kostencalculatie gaat het om kosten berekenen. Dan heb je bijvoorbeeld de volgende vragen. Ten eerste, wat zijn de verwachten kosten binnen een bedrijf? Ten tweede, waar gaan de meeste kosten naartoe? En ten slotte hoe kunnen de kosten gedekt worden in de prijs van de geleverde producten?

Voor het maken van een kostencalculatie dient men met de volgende voorwaarde rekening te houden:

  • Het verdelen van kosten en opbrengsten. Dit in verschillende tijdvlakken. Wanneer zijn de kosten gemaakt? Denk hierbij aan maanden en/of kwartalen.
  • Er is onderscheid gemaakt tussen vaste kosten en variabele kosten.
  • De gemaakte kosten verdelen in soorten kosten. Zijn het productiekosten? Of vervoerskosten? Of iets totaal anders.

Waarom een PDB-diploma?

Niet iedereen die in de administratie werkt heeft in de eerste plaats daarvoor een volledige mbo of hbo voor gevolgd. En kan soms letterlijk in de administratie branche gerold zijn, zonder diploma. Toch is het wel handig enkele informatie te weten om in een bedrijf aan de administratie te werken. Om je ervaring aan te tonen is het verstandig om jouw kennis te waarderen en vergroten met een erkend diploma.

Wat is het verschil tussen PDB en MBA?

Het grootste verschil tussen PDB en MBA is het niveau van de stof. De PDB is vooral voor de mensen die willen beginnen met een financiële opleiding, maar er nog niet veel ervaring mee hebben gehad. De MBA is dan een stapje hoger, die dus vooral aansluit nadat je de PDB hebt gedaan.

Niet zeker welke het beste bij je past? Daar helpen we je graag mee! Naar ons bellen of mailen is altijd een mogelijkheid, en we adviseren je dan graag om een keuze te maken.

Studeren bij de Laat

Wil je meer te weten komen over kostencalculatie? Of ben je meer benieuwd naar het totale plaatje van boekhouden? Bij onze opleiding pagina van de PDB kun je meer specifieke informatie vinden. Natuurlijk kan je ook altijd bellen naar 040-2485582 of een mail sturen naar info@delaatkenniscentrum.nl voor meer informatie.