Spring naar content

Nieuwe scholingsvoucher

De vorige scholingsvoucher was een dusdanig succes dat het maximaal te besteden budget al snel was bereikt. Gelukkig kan er met ingang van medio juli een nieuwe scholingsvoucher worden aangevraagd. Let wel, er zijn hiervoor andere richtlijnen. In dit artikel lees je meer over de gestelde eisen en de gekoppelde kansberoepen

Heeft u vóór 3 maart een scholingsvoucher aangevraagd?

Zolang er nog budget is, neemt het UWV aanvragen die vóór 3 maart zijn binnenkomen in behandeling. Deze aanvragen moeten wel compleet zijn en aan alle voorwaarden voldoen. De behandeling gaat in volgorde van datum binnenkomst. Heeft u vóór 3 maart een aanvraag gedaan en heeft u nog geen bericht gehad raden wij u aan contact op te nemen met de contactpersoon van het UWV.

Vanaf 3 maart enkel nog scholingsvouchers voor langdurige zorg

Wat betekent dit? Na 3 maart 2017 kunt u alleen nog een scholingsvoucher aanvragen in de volgende situaties:

  • Als u een zorgberoep in de langdurige zorg heeft.
  • Als u een zorgberoep in de langdurige zorg heeft gehad en vanuit die baan een WW-uitkering of IOW-uitkering ontvangt.

Indien u een aanvraag doet ontvangt u binnen 8 weken na datum waarop het UWV uw aanvraag compleet heeft ontvangen de beslissing.

Wat is een zorgberoep in de langdurige zorg?

U heeft een zorgberoep in de langdurige zorg als u zorg verleent aan mensen die langdurig van zorg afhankelijk zijn. Dit kan zorg in een instelling zijn maar ook thuiszorg. Denk bijvoorbeeld aan ouderenzorg, gehandicaptenzorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg.

Kansberoepen

Ook bij deze scholingsvoucher is het enkel mogelijk om een opleiding te volgen vanuit de kansberoepenlijst. Wij hebben voor u de opleidingen alvast gekoppeld aan een kansberoep. Mocht u nog vragen hebben kunt u altijd contact opnemen met een van onze medewerkers. Klik hier voor het opleidingsoverzicht.