Spring naar content

Onderwijs volgen in de uitvaartzorg, NaVU.

Belang van een keurmerk

In 2013 besloten de leden van de brancheorganisatie BGNU een nationaal vak examen Uitvaartzorg in te voeren (NaVU). Deze stichting gaat voor een doel. Het initieel ontwikkelen en ook het onderhouden van het Nationaal Vak examen Uitvaartzorg. Door Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (SKU) zijn er vastgestelde exameneisen. Het ontwikkelen en onderhouden van een programma voor Permanente Educatie (PE) zijn daarbij belangrijk.

Het keurmerk (SKU) laat zien dat het een erkende instantie voor de uitvaartzorg is. Erkende en deskundige uitvaartverzorgers helpen daarom de klanten. Deze klanten hebben het emotioneel zwaar. Hierom moeten de uitvaartverzorger op een betrouwbare en transparante manier aan de slag. Uitvaartondernemingen die zich aanmelden bij het Keurmerk doorlopen een uitgebreide kwaliteitscontrole. Bij een goed resultaat ontvangen zij een certificaat.

Voor wie is het vakexamen?

Het examen NaVU staat open voor iedereen die wil werken in het beroep van de uitvaartverzorger. Als uitvaartverzorger komen er meerdere verantwoordelijkheden. Het bespreken, organiseren en het begeleiden van uitvaartplechtigheden vallen hieronder.

Waaruit bestaat het NaVU examen?

NaVU is onder te verdelen in twee gedeeltes, namelijk het theorie en de praktijkgedeelte. Wanneer je als uitvaartverzorger voor beide onderdelen slaagt, ontvang je het vakdiploma.

Het theoretische examen bestaat uit enkele vragen. Hoe deze vragen tot stand komen lees je in de volgende paragraaf. Het examen kan namelijk in heel Nederland plaats vinden en zorgt ervoor dat iedere kandidaat de juiste kennis beheerst om op te kunnen treden in het vak.

Het praktische deel bestaat uit een praktijkstage. Deze stage vindt daarom plaats bij een erkend leerbedrijf. Door middel van dit deel wordt ervaring opgedaan in de praktijk.

Voor meer informatie kan je kijken op de website van NaVU

Examens ontwikkelen

Examens vanuit de NaVU worden niet zomaar ontwikkeld. Er zijn verschillende vragen die bedacht moeten worden om de kennis van het vakgebied goed te toetsen. De commissie bepaalt welke vragen belangrijk zijn door middel van vastgestelde eindtermen. Dit zijn de belangrijkste eisen.. De uitvaartverzorger moet voldoen aan die eindtermen.

Er zijn verschillende competenties waar de eindtermen op gebaseerd zijn. Enkele voorbeelden zijn van deze gebieden zijn materialenkennis, Nederlandse taal, nabestaandenzorg en communicatie. De vragen die ontwikkeld worden komen dus uit de eindtermen die de commissie vastlegt. Vanuit de eindtermen worden vragen ontwikkeld. Literatuur en stages sluiten aan op deze eindtermen.

Bedrijven kunnen bij De Laat Kenniscentrum terecht voor het ontwikkelen van examenvragen. Hiervoor hebben wij alle kennis in huis. Ook voor het ontwikkelen van de NaVU vragen is de Laat betrokken. Hierdoor ontstaan er ook vragen van mensen die onafhankelijk van de examens zijn. De commissie beoordeelt deze vragen, of deze passen bij het examen. Een onafhankelijke opleider leidt op tot de eindtermen en het examen. Niet zomaar een keurmerk dus! Interesse in een maatwerkvraag en/of aanvullende informatie. Neem contact met ons op.