Spring naar content

Hogerop? Wordt management assistent of directiesecretaresse!

Een management assistent, ook wel office manager of directiesecretaresse genoemd verricht secretarieel werk voor directeuren en managers van bedrijven en organisaties. De taken van een management assistente zijn heel divers.

Je doet verschillende dingen afhankelijke van de grootte van het bedrijf en je rol. Van het beheren van de agenda van de directie tot het verzamelen van de benodigde vergaderstukken voor vergaderingen. Je ontzorgt en doet de nazorg voor verschillende activiteiten. Jouw kracht is jouw uitermate goede stressbestendigheid, integriteit en vermogen tot het organiseren en plannen. Dit zijn dingen waar je energie van krijgt.  

Een goede opleiding helpt je bij het groeien in je functie. Een opleiding tot management assistent helpt je bij het realiseren van je ambities. Tijdens de opleiding management assistent van LSSO komen de volgende onderdelen aan bod.

Organisatie en omgeving

 • Wat is management?
 • Organisatie, onderneming en bedrijf
 • De omgeving
 • Wetgeving
 • De rechtsvormen
 • De sectoren
 • De bedrijfskolom

Besturen en beslissen

 • Het primaire proces
 • Het bestuursproces (managementproces)
 • Procesbeheersing
 • Het strategisch, tactisch en operationeel niveau
 • Het besluitvormingsproces

Strategisch management

 • Strategie: de hoofddoelstelling en afgeleide doelen
 • Nevengeschikte doelstellingen
 • Eisen aan de doelen
 • Het formuleren van de strategie

Tactisch management: planning

 • Wat is planning?
 • Planningniveaus en -termijnen
 • Planningsmethoden

Tactisch management: organiseren

 • Arbeidsverdeling
 • Eisen aan het taakontwerp
 • Werkstructurering
 • Horizontale en verticale taakverdeling
 • Delegatie
 • Spanwijdte en omspanningsvermogen

Tactisch management: organisatiestelsels

 • Organisatiestructuur en organisatieschema’s
 • Formele en informele organisatie

Operationeel management

 • Leiderschapsstijlen
 • Managementtechnieken
 • Cultuur
 • Motivatie
 • Conflictmanagement
 • Personeelsbeleid
 • Einde van de arbeidsovereenkomst

Bedrijfsprocessen

 • Kwaliteitsmanagement
 • Verandermanagement
 • Financiën
 • Marketing processen
 • Logistieke processen
 • Productiemethoden

De opleiding directiesecretaresse van het IVIO kent een andere opbouw, met andere modulenamen. Op deze manier kies je de opleiding die past bij jouw niveau en (werk)situatie. Voor de opleiding IVIO directiesecretaresse dien je concreet evc’s (eerder verworven competenties) te overleggen. Je toont aan dat je reeds als secretaresse (of verwante functie werkzaam bent) óf dat je recent een secretaressediploma hebt behaald (<4 jaar), je kunt aantonen dat jouw computervaardigheden uitmuntend zijn. Vervolgens vang je aan met de volgende modulen:

Communicatie en Basismanagement

In deze module maak je kennis met de volgende onderdelen:

Bedrijfsoriëntatie

In dit onderdeel wordt aandacht besteed aan de opbouw van een organisatie. Welke organisatievormen bestaan er? Hoe kan een organisatie worden opgebouwd? Wat zijn de voor- en nadelen van een bepaalde organisatievorm? Met andere woorden: we nemen de structuur van een bedrijf onder de loep.

Leidinggeven

In dit hoofdstuk komen de verschillende aspecten van het leidinggeven aan de orde. Tijdens de lessen behandelen we onder andere zaken als communicatie, leiderschapsstijlen, gesprekstechnieken, geven van instructies, plannen, motiveren, controleren, delegeren en omgaan met conflicten. Kortom, je leert je alle basismanagementvaardigheden.

Personeelsbeleid

Een gedegen personeelsbeleid hoort bij een modern bedrijf. Tijdens de lessen zullen onderwerpen als werving en selectie, personeelsplanning, functionerings- en beoordelingsgesprekken de revue passeren.

Marketing

Aan de hand van een praktijkvoorbeelden worden de basisbegrippen van de marketing behandeld. Je leert onder andere het beoordelen van omzet en marktaandeel, het onderscheiden van de verschillende goederensoorten en het inzetten van de “P’s” uit de marketingmix.

Zakelijke correspondentie Nederlands gevorderd

Het onderhouden van een goede schriftelijke taalvaardigheid is goud waard. Daarom wordt er in de opleiding directiesecreteresse uitgebreid aandacht besteedt aan de Nederlandse taal. In deze module besteden we aandacht aan onderstaande onderdelen, zodat je deze kwaliteit nog verder kunt verbeteren en een waardevolle bijdrage kunt leveren aan het communicatieproces binnen het bedrijf (online en offline):

 • Briefonderdelen en lay-out
 • Over (zakelijke) taal en stijl
 • Informatieverzoek en –afhandeling
 • Memo
 • Een bestelling
 • Betalingsverkeer
 • De offerte
 • Zakelijke mailing (verkoopbrief)
 • Zakelijke mailing (circulaire)
 • Een klachten- of bezwarenbrief
 • Slechtnieuwsbrieven
 • Een uitnodiging
 • De sollicitatiebrief en curriculum vitae

Zakelijk Engels gevorderd (English on the job)

In verband met de internationalisering bemerken we dat de Engelse taal een grotere rol gaat spelen binnen de werkzaamheden van een management assistent of directiesecretaresse. Het is goed om deze kennis te onderhouden en te verbreden middels de module English on the job. Waarbij je vanaf het eerste moment in aanraking komt met gesproken en schriftelijke Engelse taal. In deze module komen de volgende onderdelen aan bod:

 • How to introduce yourself Tell us about yourself and about your job; let’s have some
  small talk; grammar: simple sentence construction;
  Reading the news
 • Safety first Small talk; keep it short and simple (e.g. road signs,
  safety instructions in a building and at work, using(vending) machines, package inserts); grammar: verbs, to be or not to be, irregular verbs, present tense; reading the news
 • Sales department (I) Small talk; requests for information; grammar:
  prepositions; reading the news
 • Sales department (II) Small talk; useful phrases when placing or receiving anorder; grammar: past tense, if/when/unless/in case;
  reading the news
 • Writing a short note Small talk; some facts regarding to salutation, the subject, the complimentary close; how to write an
  accompanying note; grammar: present perfect; past tense or present perfect; reading the news;
 • Correspondence (I) Small talk; useful phrases to write brief confirmative
  messages; grammar: one(‘s); reading the news
 • Correspondence (II) Small talk; discussing complaints and making apologies;
  grammar: past perfect; from phrasal to one verb; reading the news
 • Practice makes perfect Small talk; more useful phrases to handle a complaint;
  grammar: future tense; reading the news

Naar gelang de hulpvraag is het mogelijk om de IVIO opleiding directiesecretaresse uit te breiden met losse modulen. Hiervoor helpen wij u graag in een persoonlijk gesprek verder.

Middels een studieadviesgesprek helpen wij je graag om de juiste keuze te maken. Neem hiervoor contact met ons op.