Spring naar content

Opleiding communicatieadviseur (allround)

Communicatie opleidingen

Wat biedt de opleiding communicatieadviseur?

Binnen iedere organisatie heeft communicatie een belangrijke functie. De zakelijke communicatie is voor een organisatie van groot belang bij bijvoorbeeld het geven van een presentatie op een vakbeurs, het schrijven van een persbericht of de omgang met de media. Tijdens de opleiding communicatieadviseur (allround) leer je de basiskennis van het vakgebied communicatie. Als communicatieadviseur zijn er verschillende mooie doorgroeimogelijkheden. Denk aan het aansturen van een communicatieteam of afdelingsmanager.

Ben jij dé geschikte kandidaat voor de opleiding communicatieadviseur?

De opleiding is bedoeld voor (assistent) communicatiemedewerkers of PR-medewerkers die snel in de praktijk aan de slag willen, maar wel met voldoende theoretische basiskennis.

Hoe ziet de opleiding communicatieadviseur eruit?

De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Communicatie, het vakgebied: basisbegrippen, communicatievormen en communicatietheorieën.

2. Corporate communicatie: identiteit en imago, corporate identity en corporate identitymix, huisstijl, crisiscommunicatie en het opstellen van een corporate communicatieplan.

3. Interne communicatie: het belang van interne communicatie, horizontale, diagonale, parallelle of informele communicatiestromen, top-down communicatie en bottom-up communicatie, social media in relatie tot de interne communicatie en de interne communicatie-audit.

4. Marketingcommunicatie: (her-)positionering, de vier elementen uit de positioneringsruit, marketingmix, Decision Making Unit, de waardeproposities volgens Treacy en Wiersema, de Ansoff-matrix, push- pull- en online marketingstrategie.

  • Analyseren, onderzoeken, adviseren: interne en externe analyse van de organisatie, de relatie tussen visie, missie en doelstellingen, het vijfkrachtenmodel volgens Porter, de SWOT-analyse, het uitvoeren van deskresearch, fieldresearch, kwalitatief en kwantitatief onderzoek.

  • Het communicatieplan: communicatieplan formuleren, communicatie scrum, rol van communicatie in een organisatieprobleem, doelgroepen segmenteren, communicatie doelstellingen SMART formuleren, propositie formuleren, communicatiemiddelen en budget bepalen.

  • Content en media: online en offline communicatie, storytelling en corporate story, geschreven content, visuele content, owned, paid en earned media, advertenties, contentstrategie en crossmediale aanpak.

  • Organiseren: briefing voor extern bureau, offerte beoordelen, advies formuleren voor de inzet van een extern bureau, aandachtspunten en keuzes voor het organiseren van een event, checklist of draaiboek formuleren.

  • Omgaan met de pers: het begrip ‘nieuws’ beschrijven, voorwaarden voor een nieuwswaardig bericht vaststellen, media beleid voeren, social media in het persbeleid beschrijven, soorten perscontacten benoemen, persberichten formuleren.

Studiebelasting

Circa 4 klokuren per lesweek.

Certificering

Na het volgen van de opleiding ontvang je een certificaat.

Meer informatie?

Meer informatie? Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 of per mail via info@delaatkenniscentrum.nl.

Vervolgopleiding

Heb je de opleiding communicatieadviseur (allround) behaald, dan heb je voldoende mogelijkheden om verder te studeren. Wat dacht je bijvoorbeeld van de training marketing of corporate communicatie specialist?

Wanneer start de opleiding communicatieadviseur? 

Lesdag en -tijd

Onze reguliere opleidingen en trainingen worden aangeboden in de avonduren en overdag. De avondopleiding start om 19.00 uur tot 21.30 uur (inclusief een pauze van 15 minuten). De (zater)dagopleiding start om 10.00 uur tot 15.00 uur (inclusief een koffiepauze en een lunch).

Startdata

Onze opleidingen en trainingen kennen een flexibele startdatum.

Verder bieden wij de mogelijkheid om, in overleg, de opleiding op een specifieke dag en/of tijd te volgen. Je kunt hiervoor contact opnemen met het inschrijfbureau.

Liever starten op je eigen moment? Volg de opleiding communicatieadviseur als thuisstudie!

Bepaal zelf wanneer je start! Je ontvangt van ons de boeken, de online leeromgeving en we koppelen je aan een professionele trainer die je op afstand begeleidt. Studeren op afstand, maar met persoonlijke aandacht. Je verstuurt je huiswerk middels je online leeromgeving, jouw trainer corrigeert het huiswerk en geeft je tips en adviezen. Jij bepaalt waar en wanneer je studeert en je huiswerk maakt.

Tijdens de eerste les wordt de opleiding, in overleg met de groep, gepland. Deze planning wordt opgenomen in de leeromgeving.

Onderstaande data zijn een richtlijn. De definitieve startdatum en lestijd worden, in overleg met studenten, gepland.

Staat er geen opleidingsstart gepland, neem contact met ons op. Bij ons kun je altijd op korte termijn starten in de regio. Onze medewerkers zien in een oogopslag waar in het land op korte termijn opleidingen en cursussen definitief starten. Bel 040-2485582 of mail info@delaatkenniscentrum.nl.

Ontmoeten we elkaar binnenkort op een van onze leslocaties?

Wat zijn de kosten van de opleiding communicatieadviseur

Cursusprijs

1550,- euro (vrijgesteld van BTW)

Deze bedragen zijn gebaseerd op een minimale deelname van vijf cursisten. Bij minder dan vijf cursisten gaat de opleiding wel van start, maar tegen een andere tariefstelling.

Studiemateriaal

Circa 125,- euro (incl. 9% BTW)

Totaalprijs inclusief certificering

Opleiding -en examenkosten zijn vrijgesteld van BTW. Over studieboeken wordt wel BTW gerekend. De gehele opleiding kost 1675,- euro inclusief BTW.

Startdatum Maand Variant Locatie