Spring naar content

LSSO Opleiding Medisch Secretaresse 1 excl. examen

Specialistische opleidingen

Wat biedt de LSSO Opleiding Medisch Secretaresse 1?

De opleiding Medisch Secretaresse is opgesplitst in twee opleidingen, namelijk Medisch Secretaresse 1 en Medisch Secretaresse 2. In de opleiding Medisch Secretaresse 1 leer je de algemene secretariële vaardigheden en een aantal specifieke aspecten van werken in de gezondheidszorg. Je kunt jouw kennis van de medische aspecten uitbreiden met de opleiding Medisch Secretaresse 2, die uit enkel medische modulen bestaat. Na het behalen van de beide opleidingen, kun je aan de slag als medisch secretaresse!

Welk niveau is de LSSO Opleiding Medisch Secretaresse 1? 

MBO4

Ben jij dé geschikte kandidaat voor de LSSO Opleiding Medisch Secretaresse 1?

De opleiding is bedoeld voor degenen die werkzaam zijn of willen zijn bij een ziekenhuis, privékliniek of (huis)artsenpraktijk. 

Welke vooropleiding moet je hebben gevolgd?

Voor de opleiding Medisch Secretaresse 1 is een vooropleiding van minimaal VMBO of MAVO aan te bevelen. 

Hoe ziet de LSSO Opleiding Medisch Secretaresse 1 eruit?

De opleiding bestaat uit onderstaande zeven modulen. 

Module Toetsenbordvaardigheid

Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
•    informatie over toetsenbord en zithouding
•    gebruikershandleiding type-programma
•    studiewijzer en exameneisen
•    ergonomie (geen toetsstof)

Module Zakelijk Nederlands

Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
•    grammatica
•    spelling
•    correspondentie

Module Tekstverwerken

Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
•    inleiding windows
•    verder werken met tekst
•    tekst opmaken en indelen
•    documenten opmaken
•    sjablonen, lijnen en afbeeldingen
•    werken met tabellen
•    mailingen, etiketten en enveloppen
•    taalcorrecties

Module Notuleren

Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
•    voorwaarden goede notulen
•    vergaderbegrippen
•    vergadervormen
•    verloop van een vergadering
•    voorbereiding van een vergadering
•    functies van de notulen
•    verslagvormen
•    kennis van organisaties
•    kennis van regelingen en instanties

Module Medische administratie

Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
•    organisatie van de gezondheidszorg
•    taak van overheid
•    organisatie ziekenhuizen
•    medische administratie
•    polikliniek
•    behandelhuis
•    kliniek
•    DBC
•    medisch dossier
•    WBP
•    WGBO
•    gegevensverwerking
•    archief

Module Medische terminologie

Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
•    kennis van de bouwstenen van een groot aantal medische termen
•    begrip van de wijze waarop deze termen zijn opgebouwd
•    inzicht in de betekenis van deze termen
•    foutloos schrijven van medische termen
•    foutloos uitspreken van medische termen

Module Anatomie en fysiologie

Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
•    opbouw van het menselijk lichaam
•    algemene fysiologie
•    anatomische en fysiologische aspecten van de orgaanstelsels

De examens van de  LSSO Opleiding Medisch Secretaresse 1

De examens van de modules worden afzonderlijk afgenomen. De examens worden diverse malen per jaar en in verschillende plaatsen afgenomen. Voor meer informatie met betrekking tot de examens verwijzen wij u door naar de website van LSSO: www.examenbureaulsso.nl.

Studiebelasting

Circa drie klokuren per lesweek.

Diploma/certificaat

Alle modulen worden afgesloten met een LSSO® examen. De examens vinden plaats in o.a. november, februari, april en juni. Bij voldoende resultaat geeft dit recht op een LSSO® erkend landelijk certificaat. De certificaten van de zeven modulen geven recht op het LSSO® diploma Medisch Secretaresse 1.

Meer Informatie?

Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 of per mail via info@delaatkenniscentrum.nl.

Wanneer start de LSSO opleiding Medisch Secretaresse 1?

De LSSO Opleiding Medisch Secretaresse 1 wordt in verschillende vormen aangeboden:
- Een avondopleiding (40 lesweken, meer dan vijf personen).
De avondopleiding begint om 19:00 uur en duurt tot 21:30 uur.

- Een (zater)dagopleiding (20 lesweken, meer dan vijf personen).
De (zater)dagopleiding start om 10:00 uur en duurt tot 15:00 uur.

- Een intensief traject. Dit traject betreft een groep met vijf personen of minder.

*Onze opleidingen omvatten vaak een dagdeel en zijn in veel gevallen 1x per 2 weken. Dit zorgt voor een goede balans tussen studie, werk en privé. Je hebt dan bijvoorbeeld les van 09:00 tot 11:30 uur. In alle gevallen wordt in goed overleg, met docenten en medecursisten, een lesplanning samengesteld. Dit zorgt voor een goede balans tussen werkzaamheden, privé, huiswerk en lesmomenten. 

Onze opleidingen starten in september, oktober, februari en maart. De losse modulen en trainingen kennen verschillende startmomenten in het jaar.

Liever starten op je eigen moment? Volg LSSO Medisch Secretaresse 1  als thuisstudie!

Bepaal zelf wanneer je start! Je ontvangt van ons de boeken, de online leeromgeving en we koppelen je aan een vakdocent die je op afstand begeleidt. Studeren op afstand, maar met persoonlijke aandacht. Je verstuurt je huiswerk middels je online leeromgeving, jouw docent corrigeert het huiswerk en geeft je tips en adviezen. Jij bepaalt waar en wanneer je studeert en je huiswerk maakt. Het examen plan je in op een examenlocatie in de buurt.

Tijdens de eerste les wordt de opleiding, in overleg met de groep, gepland. Deze planning wordt opgenomen in de leeromgeving.

Onderstaande data zijn een richtlijn. De definitieve startdatum en lestijd worden, in overleg met studenten, gepland.

Staat er geen opleidingsstart gepland, neem contact met ons op. Bij ons kun je altijd op korte termijn starten in de regio. Onze medewerkers zien in een oogopslag waar in het land op korte termijn opleidingen en cursussen definitief starten. Bel 040-2485582 of mail info@delaatkenniscentrum.nl.

Ontmoeten we elkaar binnenkort op een van onze leslocaties?

Wat zijn de kosten van de LSSO opleiding Medisch Secretaresse 1?

Cursusprijs

(Zater)dagopleiding:     2530,- euro (vrijgesteld van BTW)
Avondopleiding:            2531,- euro (vrijgesteld van BTW)
Deze bedragen zijn gebaseerd op een minimale deelname van vijf cursisten. Bij minder dan vijf cursisten gaat de opleiding wel van start, maar tegen een andere tariefstelling.

Inschrijving voor het examen is voor eigen rekening en verantwoordelijkheid van de student. Voor de actuele examenkosten, kijk op de website www.examenbureaulsso.nl

Studiemateriaal

Circa 420,- euro voor de volledige opleiding
Circa 60,- euro voor een losse module

Totaalprijs van uw opleiding LSSO Medisch Secretaresse 1

Opleiding -en examenkosten zijn vrijgesteld van BTW. Over studieboeken wordt wel BTW gerekend. De gehele opleiding kost 2950,- euro inclusief BTW.

Startdatum Maand Variant Locatie