Spring naar content

LSSO Opleiding Medisch Secretaresse 2 excl. examen

Specialistische opleidingen

Wat biedt de LSSO opleiding Medisch Secretaresse 2?

De opleiding Medisch Secretaresse is opgesplitst in twee opleidingen, namelijk Medisch Secretaresse 1 en Medisch Secretaresse 2. In de opleiding Medisch Secretaresse 1 leer je de algemene secretariële vaardigheden en een aantal specifieke aspecten van werken in de gezondheidszorg. Je kunt jouw kennis van de medische aspecten uitbreiden met de opleiding Medisch Secretaresse 2, die uit enkel medische modulen bestaat. Na het behalen van de beide opleidingen, kun je aan de slag als medisch secretaresse!

Welk niveau is de LSSO Opleiding Medisch Secretaresse 2? 

MBO4

Ben jij dé geschikte kandidaat voor de LSSO Opleiding Medisch Secretaresse 2?

De opleiding is bedoeld voor degenen die werkzaam zijn of willen zijn bij een ziekenhuis, privékliniek of (huis)artsenpraktijk. 

Welke vooropleiding moet je hebben gevolgd?

Voor de opleiding Medisch Secretaresse 2 is als vooropleiding de opleiding Medisch Secretaresse 1 vereist. Het is wel mogelijk zonder deze vooropleiding in te schrijven op de modulen van Medisch Secretaresse 2 en om hiervoor de erkende certificaten te behalen. Het diploma Medisch Secretaresse 2 wordt echter uitsluitend verstrekt aan bezitters van het diploma Medisch Secretaresse 1.

Hoe ziet de LSSO Opleiding Medisch Secretaresse 2 eruit?

De opleiding bestaat uit onderstaande zes modulen.

Module Pathologie

Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
•    geschiedenis van de pathologie
•    algemene en speciële pathologie
•    infecties, immunologie en ontstekingen
•    tumoren
•    pathologische aspecten van orgaanstelsels

Module Organisatie van de gezondheidszorg

Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
•    eerstelijns- en tweedelijnszorg
•    huisartsen en apotheken
•    andere zorgverleners in de eerste lijn
•    zelfzorg en mantelzorg
•    ziekenhuizen
•    tweedelijns voorzieningen
•    samenwerking tussen eerste en tweede lijn
•    preventie en gezondheidsbevordering
•    kwaliteit in de zorg
•    klachten in de zorg
•    financiering van het zorgstelsel
•    overheid en gezondheidszorg

Module Omgangskunde 

Met ingang van 1 augustus 2016 heet de module Omgangskunde 1 'Omgangskunde'. 

De module richt zich met name op de communicatie. Er komen onder andere onderstaande onderwerpen aan bod:
•    communicatiemodellen
•    waarnemen en interpreteren
•    non-verbaal gedrag
•    luisteren
•    samenvatten
•    vragen stellen
•    concretiseren
•    meningen
•    omgaan met gevoelens
•    feedback
•    assertief reageren
•    argumenteren
•    digitaal communiceren

Module Nederlandse bedrijfscorrespondentie

Deze module is toegevoegd met ingang van 1 augustus 2016. Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
•    spelling
•    grammatica
•    schrijfstijl
•    correspondentie

Module Reflectieverslag

Met ingang van 1 augustus 2016 heet de module Omgangskunde 2 'Reflectieverslag'. 

U schrijft een reflectieverslag. Hierin bespreekt u een praktijksituatie, uw leermoment. Aangevuld met relevante theorie. De theorie dient uit een andere bron te komen dan uit het boek of het werkboek.

Module Medische correspondentie en dictafonie

Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
•    conventies voor de medische brief en/of medisch verslag betreffende een patiënt gericht aan de huisarts en/of eventuele medebehandelaars
•    werking en gebruik van transcriptieapparatuur
•    uitwerken van ingesproken teksten

De examens van de  LSSO Opleiding Medisch Secretaresse 2

De examens van de modules worden afzonderlijk afgenomen. De examens worden diverse malen per jaar en in verschillende plaatsen afgenomen. Voor meer informatie met betrekking tot de examens verwijzen wij je door naar de website van LSSO: www.examenbureaulsso.nl.

Studiebelasting

Circa 9 tot 12 klokuren per week.

Diploma Medisch Secretaresse 2

Alle modulen worden afgesloten met een LSSO® examen. De examens vinden plaats in o.a. november, februari, april en juni. Bij voldoende resultaat geeft dit recht op een LSSO® erkend landelijk certificaat. De certificaten van de 6 modulen geven recht op het LSSO® diploma Medisch Secretaresse 2.

Meer Informatie?

Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 of per mail via info@delaatkenniscentrum.nl.

Wanneer start de LSSO opleiding Medisch Secretaresse 2?

De LSSO Opleiding Medisch Secretaresse 2 wordt in verschillende vormen aangeboden:
- Een avondopleiding (40 lesweken, meer dan vijf personen).
De avondopleiding begint om 19:00 uur en duurt tot 21:30 uur.

- Een (zater)dagopleiding (20 lesweken, meer dan vijf personen).
De (zater)dagopleiding start om 10:00 uur en duurt tot 15:00 uur.

- Een intensief traject. Dit traject betreft een groep met vijf personen of minder.

*Onze opleidingen omvatten vaak een dagdeel en zijn in veel gevallen 1x per 2 weken. Dit zorgt voor een goede balans tussen studie, werk en privé. Je hebt dan bijvoorbeeld les van 09:00 tot 11:30 uur. In alle gevallen wordt in goed overleg, met docenten en medecursisten, een lesplanning samengesteld. Dit zorgt voor een goede balans tussen werkzaamheden, privé, huiswerk en lesmomenten. 

Onze opleidingen starten in september, oktober, februari en maart. De losse modulen en trainingen kennen verschillende startmomenten in het jaar.

Het is ook mogelijk om u in te schrijven voor losse modulen, aangezien deze zonder voorkennis van andere modulen gevolgd kunnen worden. De modulen zijn onafhankelijk van elkaar te volgen. Uitzondering is de module Omgangskunde 2. Deze kan pas gevolgd worden, nadat de module Omgangskunde 1 is afgesloten.

Liever starten op je eigen moment? Volg LSSO Medisch Secretaresse 2 als thuisstudie!

Bepaal zelf wanneer je start! Je ontvangt van ons de boeken, de online leeromgeving en we koppelen je aan een vakdocent die je op afstand begeleidt. Studeren op afstand, maar met persoonlijke aandacht. Je verstuurt je huiswerk middels je online leeromgeving, jouw docent corrigeert het huiswerk en geeft je tips en adviezen. Jij bepaalt waar en wanneer je studeert en je huiswerk maakt. Het examen plan je in op een examenlocatie in de buurt.

Tijdens de eerste les wordt de opleiding, in overleg met de groep, gepland. Deze planning wordt opgenomen in de leeromgeving.

Onderstaande data zijn een richtlijn. De definitieve startdatum en lestijd worden, in overleg met studenten, gepland.

Staat er geen opleidingsstart gepland, neem contact met ons op. Bij ons kun je altijd op korte termijn starten in de regio. Onze medewerkers zien in een oogopslag waar in het land op korte termijn opleidingen en cursussen definitief starten. Bel 040-2485582 of mail info@delaatkenniscentrum.nl.

Ontmoeten we elkaar binnenkort op een van onze leslocaties?

Wat zijn de kosten van de opleiding LSSO opleiding Medisch Secretaresse 2?

Cursusprijs

(Zater)dagopleiding:      2710,- euro 
Avondopleiding:             2711,- euro 

Inschrijving voor het examen is voor eigen rekening en verantwoordelijkheid van de student. Voor de actuele examenkosten, kijk op de website www.examenbureaulsso.nl

Studiemateriaal

Circa 420,- euro voor de volledige opleiding
Circa 60,- euro voor een losse module 

Totaalprijs van de opleiding LSSO Medisch Secretaresse 2

Opleiding -en examenkosten zijn vrijgesteld van BTW. Over studieboeken wordt wel BTW gerekend. De gehele opleiding kost 3130,- euro inclusief BTW.

Het examen boek je rechtstreeks via de website LSSO examenbureau.

Startdatum Maand Variant Locatie