LSSO Opleiding Medisch Secretaresse 2

Specialistische opleidingen

De opleiding Medisch Secretaresse is opgesplitst in twee opleidingen, namelijk Medisch Secretaresse 1 en Medisch Secretaresse 2. In de opleiding Medisch Secretaresse 1 leert u de algemene secretariële vaardigheden en een aantal specifieke aspecten van werken in de gezondheidszorg. U kunt uw kennis van de medische aspecten uitbreiden met de opleiding Medisch Secretaresse 2, die uit enkel medische modulen bestaat. Na het behalen van de beide opleidingen, beschikt u over alle kennis om als medisch secretaresse aan de slag te gaan! 

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor degenen die werkzaam willen zijn als medisch secretaresse in de gezondheidszorg.

Niveau

MBO+

Vooropleiding

Voor de opleiding Medisch Secretaresse 2 is als vooropleiding de opleiding Medisch Secretaresse 1 vereist. Het is wel mogelijk zonder deze vooropleiding in te schrijven op de modulen van Medisch Secretaresse 2 en om hiervoor de erkende certificaten te behalen. Het diploma Medisch Secretaresse 2 wordt echter uitsluitend verstrekt aan bezitters van het diploma Medisch Secretaresse 1.

Programma

De opleiding bestaat uit onderstaande zes modulen.

Module Pathologie

Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
•    geschiedenis van de pathologie
•    algemene en speciële pathologie
•    infecties, immunologie en ontstekingen
•    tumoren
•    pathologische aspecten van orgaanstelsels

Module Organisatie van de gezondheidszorg

Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
•    eerstelijns- en tweedelijnszorg
•    huisartsen en apotheken
•    andere zorgverleners in de eerste lijn
•    zelfzorg en mantelzorg
•    ziekenhuizen
•    tweedelijns voorzieningen
•    samenwerking tussen eerste en tweede lijn
•    preventie en gezondheidsbevordering
•    kwaliteit in de zorg
•    klachten in de zorg
•    financiering van het zorgstelsel
•    overheid en gezondheidszorg

Module Omgangskunde 

Met ingang van 1 augustus 2016 heet de module Omgangskunde 1 'Omgangskunde'. 

De module richt zich met name op de communicatie. Er komen onder andere onderstaande onderwerpen aan bod:
•    communicatiemodellen
•    waarnemen en interpreteren
•    non-verbaal gedrag
•    luisteren
•    samenvatten
•    vragen stellen
•    concretiseren
•    meningen
•    omgaan met gevoelens
•    feedback
•    assertief reageren
•    argumenteren
•    digitaal communiceren

Module Nederlandse bedrijfscorrespondentie

Deze module is toegevoegd met ingang van 1 augustus 2016. Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
•    spelling
•    grammatica
•    schrijfstijl
•    correspondentie

Module Reflectieverslag

Met ingang van 1 augustus 2016 heet de module Omgangskunde 2 'Reflectieverslag'. 

U schrijft een reflectieverslag. Hierin bespreekt u een praktijksituatie, uw leermoment. Aangevuld met relevante theorie. De theorie dient uit een andere bron te komen dan uit het boek of het werkboek.

Module Medische correspondentie en dictafonie

Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
•    conventies voor de medische brief en/of medisch verslag betreffende een patiënt gericht aan de huisarts en/of eventuele medebehandelaars
•    werking en gebruik van transcriptieapparatuur
•    uitwerken van ingesproken teksten

  Examen

  De examens van de modules worden afzonderlijk afgenomen. De examens worden diverse malen per jaar en in verschillende plaatsen afgenomen. Voor meer informatie met betrekking tot de examens verwijzen wij u door naar de website van LSSO: www.examenbureaulsso.nl.

  Studiebelasting

  Circa 9 tot 12 klokuren per week.

  Diploma Medisch Secretaresse 2

  Alle modulen worden afgesloten met een LSSO® examen. De examens vinden plaats in o.a. november, februari, april en juni. Bij voldoende resultaat geeft dit recht op een LSSO® erkend landelijk certificaat. De certificaten van de 6 modulen geven recht op het LSSO® diploma Medisch Secretaresse 2.

  Informatie

  Meer informatie? Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 of per mail via info@delaatkenniscentrum.nl.

  Duur van de opleiding

  (Zater)dagopleiding:     20 lesweken
  Avondopleiding:            40 lesweken

  Het is ook mogelijk om u in te schrijven voor losse modulen, aangezien deze zonder voorkennis van andere modulen gevolgd kunnen worden. De modulen zijn onafhankelijk van elkaar te volgen. Uitzondering is de module Omgangskunde 2. Deze kan pas gevolgd worden, nadat de module Omgangskunde 1 is afgesloten.

  Lesdag en -tijd

  Onze opleidingen en trainingen worden aangeboden in de avonduren en overdag. De avondopleiding start om 19.00 uur tot 21.30 uur (inclusief een pauze van 15 minuten). De (zater)dagopleiding start om 10.00 uur tot 15.00 uur (inclusief een koffiepauze en een lunch). 

  Verder bieden wij de mogelijkheid om, in overleg, de opleiding op een specifieke dag en/of tijd te volgen. U kunt hiervoor contact opnemen met het inschrijfbureau.

  Startdata

  Onze opleidingen starten in september, oktober, februari en maart. De losse modulen en trainingen kennen verschillende startmomenten in het jaar.

  Verder bieden wij de mogelijkheid om, in overleg, de opleiding op een specifieke dag en/of tijd te volgen. U kunt hiervoor contact opnemen met het inschrijfbureau.

  Zit het startmoment van uw keuze er niet bij? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs voor de mogelijkheden.

  Cursusprijs

  (Zater)dagopleiding (20):     2199,- euro
  Avondopleiding (40):              2100,- euro

  Sinds enkele jaren worden de examens op locatie afgenomen door LSSO examenbureau. Inschrijving geschiedt vanaf dan voor eigen rekening en verantwoordelijkheid. Voor de actuele examenkosten verwijzen wij naar de website www.examenbureaulsso.nl. 

  Studiemateriaal

  Circa 420,- euro voor de volledige opleiding.
  Circa 60,- euro voor een losse module.

  Heeft u vragen over de cursusprijs of heeft u behoefte aan meer informatie over de opleiding LSSO Medisch Secretaresse 2? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

  StartdatumMaandVariantLocatie