Spring naar content

Cursus Nederlands als tweede taal referentie A1 / A2

Taalcursussen zakelijk

Wat biedt de cursus Nederlands als tweede taal vanaf niveau A1?

Wil je in Nederland studeren of werken en de taal daarom goed leren? Dan past de cursus Nederlands als tweede taal uitstekend bij je. De cursus leidt je direct op voor het officiële staatsexamen en is dus officieel erkend, nationaal én Europees.

This text is also available in English

Ben jij dé geschikte kandidaat voor de cursus Nederlands als tweede taal vanaf niveau A1?

Wil je studeren of werken in Nederland? Afhankelijk van je niveau zijn er verschillende opties voor het leren van de Nederlandse taal. Voor lagere kaderfuncties of middelbaar beroepsonderwijs (niveau A1 tot B2) biedt De Laat Kenniscentrum cursussen aan, evenals voor hogere functies, hoger beroepsonderwijs en universitair onderwijs (niveau A1 tot C2). Het kunnen spreken van de Nederlandse taal is geen vereiste om deel te nemen aan de opleiding. Je kunt deze opleiding ook inzetten wanneer je verplicht bent in te burgeren.

Welke vooropleiding moet je hebben gevolgd?

Voor de opleiding Nederlands als tweede taal is geen specifieke vooropleiding vereist. Het kunnen spreken van de Nederlandse taal is geen vereiste om deel te nemen aan de opleiding.

Hoe ziet de cursus Nederlands als tweede taal vanaf niveau A1 eruit?

Afhankelijk van je hulpvraag zijn er verschillende mogelijkheden. De Laat Kenniscentrum werkt met het Common European Framework of Reference, dat in het Nederlands het Europees Referentiekader wordt genoemd. Onderstaande niveaus worden onderscheiden. Voor het staatsexamen zijn er twee programma's. Deze leiden je op tot niveau A2-B1 en niveau A2-B2.

Niveaus A1 tot C2

Eindniveau A - Basisgebruiker

A1

Wanneer je het Nederlands beheerst op A1 niveau, kun je vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen, gericht op concrete behoeften, begrijpen en gebruiken. Je kunt jezelf aan anderen voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals je woonplaats, mensen die je kent en dingen die je bezit. Je kunt op een simpele wijze reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen.

A2

Met een cursus Nederlands als tweede taal op A2 niveau, kun je zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen en die in verband brengen met zaken van direct belang (denk aan informatie over persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie en werk). Je kunt in het Nederlands communiceren over simpele, alledaagse taken. Je bent in staat aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en behoeften te beschrijven.

Eindniveau B - Onafhankelijk gebruiker

B1

Beheers je het Nederlands op B1 niveau? Dan kun je de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd. Je bent in staat een eenvoudig lopende tekst te produceren over onderwerpen die vertrouwd of van persoonlijk belang zijn. Je kunt een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities. Je kunt redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen.

B2

Wanneer je het Nederlands beheerst op B2 niveau, kun je de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied. Je kunt zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is, zonder dat dit voor een van de partijen inspanningen met zich meebrengt. Je kunt duidelijke en gedetailleerde teksten produceren over een breed scala aan onderwerpen. Je bent instaat een standpunt over een actuele kwestie uiteen te zetten en daarbij in te gaan op de voor- en nadelen van diverse opties.

Eindniveau C - Vaardig gebruiker

C1

Als vaardig gebruiker van de Nederlandse taal op C1 niveau, ben je in staat een breed scala van veeleisende, lange teksten te begrijpen en de impliciete betekenis hiervan te herkennen. Je kunt zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar uitdrukkingen te moeten zoeken. Het is voor je mogelijk flexibel en effectief met taal om te gaan ten behoeve van sociale, academische en beroepsmatige doeleinden. Je kunt een duidelijke, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst over complexe onderwerpen produceren en daarbij gebruikmaken organisatorische structuren en verbindingswoorden.

C2

Wanneer je het Nederlands beheerst op het hoogste niveau (C2), kun je vrijwel alles wat je hoort of leest gemakkelijk begrijpen. Je kunt de informatie die afkomstig is van verschillende gesproken en geschreven bronnen samenvatten, beargumenteren, reconstrueren en hiervan een samenhangend verslag doen. Alhoewel Nederlands je tweede taal is, kunt je je spontaan, vloeiend en precies uitdrukken. Je bent in staat fijne nuances in betekenis, zelfs in complexere situaties, te onderscheiden. Dit is het taalniveau van een hoog opgeleide near-native speaker.

Het examen van de cursus Nederlands als tweede taal?

Je doet een officieel staatsexamen. Er zijn 2 examenprogramma's. Je kiest voor programma 1 (niveau A2-B1) als je vakgericht werk wilt gaan doen of daarvoor een opleiding wil volgen. Programma 2 (niveau A2-B2) is het programma dat je volgt als je wilt werken op hbo- of universitair niveau of daarvoor een opleiding wilt volgen. Beide programma’s bestaan uit 4 examenonderdelen: lezen, luisteren, spreken en schrijven. Examengeld is niet inbegrepen. Betaling en inschrijving dient door de cursist zelf gedaan te worden.

Je ontvangt vanuit de Laat Kenniscentrum een Bewijs van Deelname en vanuit de methode een certificaat waarmee je jouw niveau aantoont. 

Studiebelasting

Circa zes klokuren per lesweek.

Diploma cursus Nederlands als tweede taal

Bij postieve afronding van het examen, ontvang je een NT2-diploma. Met dit diploma laat je zien dat je de Nederlandse taal begrijpt. DUO neemt alle NT2-examens af, namens het College voor Toetsing en Examens (CvTE).
Op de website van het CvTE vindt u meer informatie over het examen. Daar staan ook proefexamens.

Meer informatie?

Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 of per mail via info@delaatkenniscentrum.nl.

This text is also available in English

De Laat Kenniscentrum levert uitsluitend maatwerk voor de cursus Nederlands als tweede taal. In overleg met de kandidaat wordt een taalprogramma binnen een bepaalde periode vastgesteld, dat vervolgens door de docent wordt ontwikkeld.

De opleiding telt naast het contact met de docent, 8 contactmomenten en een intensief online leerprogramma. 

De lessen vinden in overleg plaats. 

Tijdens de eerste les wordt de opleiding, in overleg met de groep, gepland. Deze planning wordt opgenomen in de leeromgeving.

Onderstaande data zijn een richtlijn. De definitieve startdatum en lestijd worden, in overleg met studenten, gepland.

Staat er geen opleidingsstart gepland, neem contact met ons op. Bij ons kun je altijd op korte termijn starten in de regio. Onze medewerkers zien in een oogopslag waar in het land op korte termijn opleidingen en cursussen definitief starten. Bel 040-2485582 of mail info@delaatkenniscentrum.nl.

Ontmoeten we elkaar binnenkort op een van onze leslocaties?

Cursusprijs

1000,- euro (vrijstelling van BTW)
Dit betreft een maatwerkprijs op basis van 1 persoon.

Studiemateriaal

Circa 100,- euro (incl. 9% BTW)

Intakegesprek (optioneel)

Twijfel je over het niveau? Plan dan een intakegesprek. Een intakegesprek wordt individueel gepland en duurt max. 90 minuten (afhankelijk van de voorkennis). Kosten voor het intakegesprek bedragen 75,- euro (vrijgesteld van BTW). Het intakegesprek is optioneel. 

Startdatum Maand Variant Locatie