Spring naar content

Zakelijk Engels Basis / English on the job

Taalcursussen zakelijk

Wat biedt de Cursus Zakelijk Engels basis?

Ben je werkzaam als telefoniste, receptioniste, administratieve kracht of heb je een andere functie waarvoor zakelijk Engels leren belangrijk is? Met de cursus Zakelijk Engels Basis haal je meer uit jouw functie en leer je de basis van het zakelijke Engels. Je leert de basis van de Engelse grammatica en functiegerichte kennis over de spreek- en schrijfvaardigheid van de Engelse taal.

De voertaal tijdens de cursus is Engels. Het is hierbij geen probleem dat je de gesproken taal nog niet (volledig) machtig bent. Juist door het oefenen in een veilige situatie leer je de taal actief te gebruiken.

Welk niveau is de cursus Engels? 

MBO

Ben jij dé geschikte kandidaat voor de cursus Engels?

De opleiding is bedoeld voor iedereen die graag de basis van het zakelijk Engels wil leren.

Vooropleiding

Voor deze opleiding is geen specifieke vooropleiding nodig. Het is wel belangrijk dat je de Nederlandse taal goed begrijpt en redelijk spreekt en schrijft. Een eerste kennismaking met gesproken en geschreven Engelse taal is een pré. 

Hoe ziet de cursus Zakelijk Engels eruit?

Iedere les wordt aandacht besteed aan de spreek- en schrijfvaardigheid en de Engelse grammatica. Onderstaande zaken komen onder andere aan bod tijdens de spreek- en schrijfvaardigheid:

 • How to say? (lijsten met thematische uitdrukkingen)
 • idioom betreffende correspondentie
 • dagen en maanden, telefoon alfabet en interpunctie, getallen en geld
 • telefoonnummers
 • spelling
 • voorstellen
 • eenvoudige telefoongesprekken afhandelen
 • afspraken maken en het schriftelijk bevestigen hiervan

Hoe ziet de cursus zakelijk Engels basis  eruit?

Tijdens de lessen is er ook aandacht voor de communicatie:

 • het openen van een gesprek,
 • het afsluiten,
 • het voeren van een telefoongesprek en 
 • het wijzen van de weg,
 • het schrijven van brieven zoals sollicitatiebrief/CV, inlichtingenbrief, antwoordbrief, bevestigingsbrief of klachtenbrief.

De examens van de cursus zakelijk Engels basis

Tijdens het examen Zakelijk Engels wordt onder andere grammatica regelmatige en onregelmatige werkwoorden, vraagvormen, zinsdelen en woordsoorten getoetst.

Verder wordt getoetst op het schrijven van o.a. sollicitatiebrief/CV, inlichtingenbrief, antwoordbrief, bevestigingsbrief of klachtenbrief op te stellen. Tijdens onze lessen komen deze briefvormen uitgebreid aan bod. 


Mogelijke examenlocaties

De examens kunnen worden afgelegd bij IVIO Examenbureau of bij LSSO examenbank. De examens van IVIO examenbureau worden onafhankelijk geëxamineerd op de eigen leslocatie. Het LSSO examen wordt afgenomen op diverse plekken in het land. 

Voor meer informatie met betrekking tot het examen van IVIO examenbureau kun je contact opnemen met het inschrijfbureau. De kosten van het examen bedragen ca. 75,- euro per module. De examens worden modulair afgenomen, bij goed gevolg ontvang je aan het einde van de cursus business Engels een diploma. Indien je tussentijds per module een certificaat wenst zijn wij genoodzaakt hiervoor kosten in rekening te brengen. Meer informatie hierover? Neem dan contact met ons op.

Voor meer informatie over het LSSO examen verwijzen wij u graag naar www.examenbureaulsso.nl.

Je besluit voorafgaande aan jouw opleiding voor welke examenbank je kiest. Elke examenbank kent haar eigen focus in eindtermen. In een studieadviesgesprek bekijken we samen welk examen het beste aansluit bij jouw hulpvraag. 

Studiebelasting 

Circa twee klokuren per lesweek. 

Diploma/certificaat 

De cursus Zakelijk Engels wordt afgesloten met een examen. Wanneer het examen bij IVIO examenbureau of LSSO examenbureau afrondt ontvangt u bij goed resultaat een landelijk erkend certificaat. 

Meer informatie?

Meer informatie? Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 of per mail via info@delaatkenniscentrum.nl.

 

Wanneer start deze Zakelijk Engels Basis cursus?

Deze Zakelijk Engels Basis cursus bieden we in twee vormen aan. Allereerst is daar de avondopleiding. Deze avondopleiding start om 19.00 uur en duurt tot 21.30 uur (inclusief een pauze van 15 minuten). De (zater)dagopleiding start om 10.00 uur tot 15.00 uur (inclusief een koffiepauze en een lunch).  

Net als al onze andere opleidingen start ook deze  opleiding in september, oktober, februari of maart. De losse modulen en trainingen kennen verschillende startmomenten in het jaar.

Verder bieden wij de mogelijkheid om, in overleg, de opleiding op een specifieke dag en/of tijd te volgen. Je kunt hiervoor contact opnemen met het inschrijfbureau.

Hoe lang duurt de Zakelijk Engels Basis cursus?

De (zater)dagopleiding duurt 3 lesweken. De avondopleiding duurt 7 lesweken. .

Liever starten op je eigen moment? Volg Zakelijk Engels Basis cursus als thuisstudie!

Bepaal zelf wanneer je start! Je ontvangt van ons de boeken, de online leeromgeving en we koppelen je aan een vakdocent die je op afstand begeleidt. Studeren op afstand, maar met persoonlijke aandacht. Je verstuurt je huiswerk middels je online leeromgeving, jouw docent corrigeert het huiswerk en geeft je tips en adviezen. Jij bepaalt waar en wanneer je studeert en je huiswerk maakt. Het examen plan je in op een examenlocatie in de buurt.

Tijdens de eerste les wordt de opleiding, in overleg met de groep, gepland. Deze planning wordt opgenomen in de leeromgeving.

Onderstaande data zijn een richtlijn. De definitieve startdatum en lestijd worden, in overleg met studenten, gepland.

Staat er geen opleidingsstart gepland, neem contact met ons op. Bij ons kun je altijd op korte termijn starten in de regio. Onze medewerkers zien in een oogopslag waar in het land op korte termijn opleidingen en cursussen definitief starten. Bel 040-2485582 of mail info@delaatkenniscentrum.nl.

Ontmoeten we elkaar binnenkort op een van onze leslocaties?

Cursusprijs

1024,- euro (Vrijstelling van BTW)

Deze bedragen zijn gebaseerd op een minimale deelname van vijf cursisten. Bij minder dan vijf cursisten gaat de opleiding wel van start, maar tegen een andere tariefstelling.

Studiemateriaal

Circa 50,- euro (incl. 9% BTW)

Examengeld

Circa 75,- euro (vrijgesteld van BTW). Inbegrepen bij het totaalbedrag.

Totaalprijs

1149,- euro.

Opleiding zijn vrijgesteld van BTW. Over uw boeken zijn wij genoodzaakt BTW te rekenen. Hiervoor hanteren wij het geldende BTW-tarief.

Startdatum Maand Variant Locatie