Spring naar content

Training Ondernemingsraad OR

Training Ondernemingsraad

Wat biedt de training Ondernemingsraad?

In de meerdaagse training Ondernemingsraad ligt de focus op zowel inhoudelijke kennis als praktische kennis door een plan te bepalen van de ondernemingsraad. De training wordt 100% op maat gemaakt voor jullie OR.

Als ondernemingsraad houden jullie je bezig met alle aspecten binnen een bedrijf. Denk hierbij aan algemene, financiële, commerciële en juridische zaken. Hiervoor dient een OR goed te kunnen samenwerken met het hogere bestuur en effectief te communiceren met de achterban. De training Ondernemingsraad leert je ondernemingsraad te laten excelleren!

Ben jij dé geschikte kandidaat voor de training Ondernemingsraad?

De training ondernemingsraad is geschikt voor de startende ondernemingsraad die net is opgericht of net is gekozen. Zowel onervaren als ervaren leden kunnen deelnemen om de nieuwe OR zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Hoe ziet de training Ondernemingsraad eruit?

De training Ondernemingsraad is een meerdaagse training van 3 dagdelen van 4 uur. De volgende onderwerpen worden besproken:

Dagdeel 1

Tijdens het eerste dagdeel van de OR cursus wordt er een Insights Discovery persoonlijkheidsprofiel opgesteld. Dit profiel bestaat uit een aantal onderdelen, waaronder:

 • Sterke en zwakke punten in de persoonlijke werkstijl

 • Bijdrage aan een team

 • Tips voor de communicatie

 • Suggesties voor persoonlijke ontwikkeling

 • Ideale werkomgeving en motiveren

Voor de ondernemingsraad worden de individuele profielen bij elkaar gebracht in een teamwiel. Het teamwiel is de basis van de teamanalyse waarbij de kracht van het team en de risico’s in beeld worden gebracht.

Na deze bijeenkomst weten jullie precies wat de talenten zijn van alle teamleden om deze zo effectief mogelijk te benutten.

Dagdeel 2

Tijdens het tweede dagdeel van de OR cursus wordt dieper ingegaan op de theorie. Tijdens deze bijeenkomst worden de volgende onderwerpen besproken:

 • Basiscursus WOR (Wet op de Ondernemingsraden)

 • De plichten van de OR

 • De positie van de OR (wat is de verhouding OR tot bestuurder en de achterban)

 • De werkwijze van de OR

 • De focuspunten van de OR

 • Afspraken over de samenwerking en verdeling van taken

 • Samenwerking met de bestuurder

 • Communicatie met de achterban

Dagdeel 3

Tijdens het derde dagdeel van de OR cursus wordt dieper ingegaan op de voorgaande dagdelen en wordt besproken hoe dit gekoppeld wordt aan de praktijk. Tijdens dit dagdeel is ruimte voor specifieke casussen of vragen en gaan jullie actief zelf aan de slag.
 

Na het volgen van deze training Ondernemingsraad op maat:

 • Weten jullie de OR goed te positioneren binnen de organisatie;

 • Kennen jullie de rechten en plichten van de OR;

 • Zijn er heldere afspraken gemaakt en is er een duidelijke rol- en taakverdeling;

 • Ligt er een communicatieplan klaar om met de achterban te communiceren.

 

Meer informatie?

Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 of per mail via info@delaatkenniscentrum.nl.

Wanneer start de Verkooptraining en Onderhandelingstechnieken?

De training Ondernemingsraad wordt in overleg met de leden ingepland.

Staat er geen opleidingsstart gepland, neem contact met ons op. Bij ons kun je altijd op korte termijn starten in de regio. Onze medewerkers zien in een oogopslag waar in het land op korte termijn opleidingen en cursussen definitief starten. Bel 040-2485582 of mail info@delaatkenniscentrum.nl.

De Laat Kenniscentrum heeft kwaliteit en persoonlijke aandacht hoog in het vaandel staan. Mogen we jullie binnenkort op onze locatie of bij jullie op locatie ontmoeten?

Kosten Training Ondernemingsraad

De kosten van deze training zijn afhankelijk van de wensen van de ondernemingsraad. Neem contact met ons op voor een passende offerte.

Startdatum Maand Variant Locatie