Spring naar content

Welke opleidingsmogelijkheden heb ik met de scholingsvoucher? Deze week de categorie Bouwnijverheid.

bouwnijverheidU bent zich aan het oriënteren op een opleiding aan de hand van de kansberoepenlijst van het UWV.

Elke week behandelen wij een kansberoep. De artikelen vindt u terug onder het nieuwsitem. Deze week opleidingen die passen binnen de kansberoepen in de categorie bouwnijverheid.

We zien een positieve ontwikkeling van de werkgelegenheid in het toenemend aantal vacatures in de bouwnijverheid. Er is behoefte aan gekwalificeerd personeel. De vraag naar assistent-onderhoudsmedewerkers is relatief groot, evenals de vraag naar personeel in de elektrotechniek en installatietechniek. Kortom we zoeken de echte vakman.

De verwachting is dat er tijdelijk een ruime arbeidsmarkt met een hoge werkloosheid is. Vanwege de grote vervangingsvraag en de lagere instroom in de bouwopleidingen ontstaat na de crisis veel vraag naar vakbekwaam personeel. Het is voor de bouw van belang deze spagaat op een goede manier op te lossen. De bouw moet overleven, maar moet tegelijkertijd vakbekwaam personeel vasthouden en de instroom in de mbo-opleidingen op alle niveaus vergroten. Er zijn in de bouw na de crisis dan ook goede mogelijkheden voor schoolverlaters, werklozen en zij-instromers die bereid en in staat zijn om het bouwvak te leren.

Werk je in de bouw is de werkgever volgens de Arbowet verplicht de veiligheid van derden te waarborgen die zich op het bedrijf bevinden. Een opdrachtgever kan eisen dat het personeel beschikt over het VCA basis diploma. Van een leidinggevende kunnen zij eisen dat zij over het VCA VOL diploma beschikken. De kosten voor deze opleiding vallen ruim binnen de kosten van de scholingsvoucher. U kunt zich zelfs nog aanmelden voor een andere opleiding binnen de bouwnijverheid. Vraag deze opleidingen wel aan middels dezelfde scholingsvoucher.

Meer informatie, neem contact met ons op.