Spring naar content

Maandelijks de mogelijkheid om uw VCA examen te doen in Eindhoven

Wat is VCAVCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is in het leven geroepen om mensen veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. VCA is veel mee dan een checklist, voor veel keurmerken en certificaten moeten opdrachtgevers aantonen dat de werknemers in het bezit zijn van een VCA-certificaat. Om deze reden wordt door steeds meer opdrachtgevers het VCA-certificaat verplicht gesteld.

Voor wie is VCA?

VCA is bedoeld voor diegenen die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico in een riscovolle omgeving. In veel gevallen gaat het om constructie -of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, fabrieken en werkplaatsen.

Welke soorten VCA?

VCA eist dat werknemers voldoende kennis hebben van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu). Het certificaat hangt af van de functie van de werknemer. Een diploma is persoongebonden en moet altijd in het bezit zijn van de werknemer.

Basisveiligheid VCA (B-VCA)
Alle operationele werknemers moeten beschikken over B-VCA. De B-VCA bestaat uit kennis over onder meer de wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen en het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen.

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA)
Alle operationeel leidinggevenden moeten beschikken over VOL-VCA. De VOL-VCA bestaat uit de basiskennis aangevuld met zaken als Europese richtlijnen, VCA-certificering, bedrijfsnoodplan en het organiseren van toolboxvergaderingen.

De Laat Kenniscentrum biedt werknemers maandelijks de kans om het examen VCA te doen, dit kan indien gewenst aansluitend aan een trainingsdag. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de VCA-opleidingen op onze website.

De eerste mogelijkheid voor het maken van uw VCA examen is weer op dinsdag 13 december om 15.00 uur. Schrijf u nu in voor dit examen of plan uw examen in 2017.

Wilt u als werkgever meerdere mensen op examen laten gaan, dan plannen wij graag met u het examen. Neem vrijblijvend contact met ons op.