Spring naar content

Veranderende wetgeving en regels loonadministratie 2020

In dit artikel nemen we je mee in de veranderende wetgeving en regels loonadministratie en de gevolgen hiervan. Als erkend opleiding voor NIRPA hechten wij waarde aan de kennis die zij uitdragen en willen daarom onze klanten en geïnteresseerden deze kennis niet onthouden. We nemen je mee in de uitkomsten van het trendonderzoek van 2020. Indien er nog vragen zijn naar aanleiding van dit artikel neem dan gerust contact met ons op: 040-2485582.

De opbouw van onze opleidingen

Voor onze loonopleidingen werken wij nauw samen met de Associatie voor Examinering. Tezamen met het NIRPA en de Associatie voor Examinering volgen wij alle ontwikkelingen op de voet. Indien je een opleiding bij ons volgt ben je er zeker van dat jouw kennis straks uptodate is. Meer over onze verschillende loonopleidingen? Klik hier.

Bij De Laat Kenniscentrum blijf je up-to-date!

Hoe zit het met de transitievergoeding?

Er zijn nogal wat veranderende wetgeving en regels rondom dit thema. De invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) per 1 juli 2015 heeft het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn een aanpassing van de ketenbepaling en de invoering van de transitievergoeding.

Uit verschillende onderzoeken, zoals het jaarlijkse HR Trendonderzoek van
Berenschot en Performa, ontstaat de indruk dat organisaties ervoor kiezen om niet de gebruikelijke ontslagroute met transitievergoeding te kiezen, maar de gang naar rechter of UWV vermijden door een hogere vergoeding aan te bieden dan de reguliere transitievergoeding. Er lijkt momenteel sprake van een afname van het aantal gevallen waarin regelmatig of bijna altijd een hogere ontslagvergoeding wordt uitgekeerd dan het wettelijk vastgestelde bedrag. Welke ontwikkeling zie jij binnen jouw organisatie?

Loonbeslag

In 2017 bleek uit onderzoek van het Nibud dat 62% van de organisaties te maken heeft met personeel met financiële problemen. Opvallend is dat werkgevers pas vaak laat zicht hebben op de financiële problemen van de werknemers. In 2019 zagen we een halvering van het aantal respondenten die meededen aan het Trendonderzoek van NIRPA wanneer het gaat over het thema loonbeslagen. Verwachting is dat met de komst van het Corona virus dit thema weer een grotere rol zal gaan spelen. Reden voor ons om dit thema weer uitdrukkelijker te belichten tijdens de lessen. Ben jij volledig op de hoogte rondom alle veranderende wetgeving en regels rondom dit thema. Denk hierbij aan de beslagvrije voet, welke vergoedingen mogen meegenomen worden en welke niet?

Gevolgen van flexibilisering van de arbeidsrelaties

Uit onderzoek blijkt dat er is sprake van een toename van flexibele arbeidsrelaties, in 2019 was er een toename van tijdelijke contracten, oproepcontracten of de inhuur van tijdelijke krachten. Het verlonen van werknemers met een flexibele aanstelling verhoogt de complexiteit
van het salarisvak. Dit vraagt om kennis en kunde. De komst van de Wab wet in 2020 vraagt wederom om hernieuwde inzichten zodat je mensen kunt voorzien van een goed advies bij het uitvoeren van jouw werkzaamheden.

Algemene verordening gegevensbescherming blijven updaten

De AVG blijkt een zeer belangrijk thema binnen de salarisadministratie.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vankracht. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving van toepassing is in de hele Europese Unie (EU).

De AVG zorgt onder meer voor:

  • versterking en uitbreiding van privacyrechten;
  • meer verantwoordelijkheden voor organisaties wat betreft de bescherming van persoonsgegevens;
  • dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacy-toezichthouders,
  • zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.

Hoewel de AVG inmiddels bij veruit de meeste bedrijven is uitgewerkt en geborgd, is het belangrijk om de werkwijze te blijven valideren en de hedendaagse (mogelijk veranderende) wet -en regelgeving.

Wet arbeidsmarkt in balans en de gevolgen voor de organisatie tijdens en na het Corona virus

Deze wet is al eerder aangehaald in dit artikel. Deze wet vermindert het verschil tussen vast werk en flexwerk wat betreft de kosten en risico’s. Het wordt voor werkgevers aantrekkelijker om werknemers sneller een contract met meer zekerheid te geven. Hierdoor krijgen mensen in een kwetsbare positie een beter loopbaanperspectief terwijl tegelijkertijd
flexwerk mogelijk blijft waar dat nodig is. De Wab bestaat uit een samenhangend pakket van maatregelen. Het grootste deel van deze maatregelen is ingegaan per 1 januari 2020. In maart 2020 is met de komst van het Corona virus er een zorg bijgekomen voor de werkgever. De Wab wet zal in sommige gevallen verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor een organisatie.

Premiedifferentiatie WW wat zijn de nieuwe regels?

Vanaf 1 januari 2020 geldt voor de berekening van de WW-premie differentiatie naar type arbeidscontract. De gedetailleerde regelgeving die hierop betrekking heeft is inmiddels bekend, de veranderende wet -en regelgeving rondom dit onderwerp is opgenomen in onze vernieuwde loonopleidingen vanaf juni 2020.

Blijf bij en volg één van onze loonopleidingen of maak gebruik van onze samengestelde maatwerktrajecten waarin we jaarlijks ingaan op veranderingen binnen jouw vakgebied. Neem vrijblijvend contact met ons op: 040-2485582.