Spring naar content

Wat is een opleidingsbudget?

Het woord opleidingsbudget zegt het eigenlijk al, het is een budget wat je kunt besteden aan een opleiding. Dit budget wordt beschikbaar gesteld door de werkgever. Veel mensen weten vaak niet dat er een opleidingsbudget beschikbaar is. In dit artikel lees je meer over het opleidingsbudget.

Hoe weet ik of ik een opleidingsbudget heb?

Een opleidingsbudget is in veel gevallen vastgelegd in jouw CAO. De eerste stap is dus om je CAO te bekijken. Veel grote organisaties hebben een afdeling HRM, zij kunnen je in veel gevallen alles vertellen over de beschikbare budgetten.

Ik kom in aanmerking voor een opleidingsbudget.

Je komt in aanmerking voor een opleidingsbudget. Wat fijn! Jouw werkgever vindt ook dat opleiden geen kostenpost is maar een investering in de toekomst. Bewezen is dat investeren in personeel op termijn alleen maar winst oplevert.

Belangrijk is om nu na te gaan waarin jij jezelf wilt ontwikkelen. Twijfel je doe je er goed aan om meer inzicht te krijgen in jezelf en je (te ontwikkelen) kwaliteiten door bijvoorbeeld het afnemen van een Talenten Motivatie Analyse of Insights Discovery. De Laat Kenniscentrum is bevoegd tot het afnemen van deze talentanalyses. Een TMA of Insights Discovery profiel kan in veel gevallen worden betaald vanuit het opleidingsbudget.

Heb je al een keuze gemaakt, maar wil je nog even sparren over of deze opleiding echt aansluit bij je leerwensen, neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een kosteloos studieadviesgesprek.

Ik heb mijn keuze gemaakt.

Geef bij jouw werkgever aan welke keuze je hebt gemaakt. Let op: Indien je een opleidingsbudget hebt, is jouw opleidingsbudget voor één kalenderjaar vastgesteld en komt je budget eind december te vervallen wanneer je deze niet gebruikt.

Tips voor een goed gesprek met je werkgever.

Een werkgever heeft belang bij jouw opleiding. Hij/zij zal de opleiding immers betalen. Wanneer je je keuze hebt gemaakt en je gaat dit voorleggen aan je werkgever, zorg dan dat je hebt nagedacht over de volgende dingen:

  • In hoeverre draagt de opleiding bij aan de doelstellingen van de organisatie op korte en langere termijn?
  • Wat zal de werkgever aan ontwikkeling zien bij jou? Denk hierbij aan kennis en gedrag.
  • Wat heb je nog meer nodig naast financiën? Denk hierbij aan bijvoorbeeld benodigde tijd en/of (computer)programma’s.
  • Zorg dat je een offerte hebt met de totale studiekosten en een door jou opgesteld studieplan.

Haal meer uit het opleidingsbudget!

In sommige gevallen is het goed om in het voortraject al je werkgever te betrekken. Voor je werkgever kan het interessant zijn om opleidingsbudgetten te koppelen, waardoor meerdere medewerkers kunnen profiteren van het scholingsaanbod.

Meer informatie: www.delaatkenniscentrum.nl / 040-2485582