Spring naar content

Wat is een TMA Talenten Motivatie Analyse?

De TMA Talenten Motivatie Analyse: een veelgehoorde term. Maar wat is het en wat kun je verwachten? De TMA methode wordt vaak ingezet door bedrijven om achter de ware talenten van zowel medewerkers als sollicitanten te komen. De test is niet alleen geschikt voor bedrijven, ook als individu kom je achter jouw talenten en sterke kanten.

Het uitgangspunt van de TMA analyse is wanneer je inzicht hebt in de motivatie, talenten en competenties van een persoon, je een functie of rol beter hierop aan kan laten sluiten. Mensen die werken in een rol die écht bij ze past, zijn enthousiaster, meer betrokken en productiever. Voor de organisatie en voor jou als medewerker een win-win!

Bekijk meer informatie of schrijf je direct in voor de TMA analyse.

TMA analyse

Maar hoe krijg je precies inzicht in deze competenties en talenten? Daar komt de TMA analyse om de hoek kijken. De TMA methode is gebaseerd op de behoeftetheorie van Murray. Deze beschrijft de persoonlijkheid op meerdere vlakken en analyseert natuurlijk gedrag.

De TMA analyse bestaat uit online vragenlijsten en assessments. Een van onze professionals analyseert deze resultaten en gaat in gesprek met de kandidaat over de inzichten. Door de werkwijze is het een uiterst geschikte methode bij onder andere:

  • Werving en selectie
  • Invulling van jouw gesprekscyclus
  • Ondersteuning bij re-integratie
  • Leiderschapsontwikkeling
  • Loopbaanontwikkeling
  • Outplacement
  • Beroepskeuze

TMA analyse voor individu

Wil jij graag achter jouw talenten komen? Met de Talenten Motivatie Analyse krijg je een beter beeld van jouw competenties en mogelijkheden. Dit maakt loopbaankeuzes overzichtelijk en zorgt ervoor dat je een rol zoekt die goed bij je past.

Meer weten? Bekijk de informatie over het afnemen van de TMA analyse als individu.

De TMA analyse kan worden gefinancierd met het STAP budget.

TMA analyse voor organisaties

Als organisatie gebruik maken van de talenten motivatie analyse? Maak vandaag nog een start met deze positieve insteek om talenten te behouden of aan te trekken. Wat kun je als organisatie verwachten:

Compleet competentiemodel

De TMA methode heeft een compleet competentiemodel met 53 competenties op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Via het competentiemodel kun je als organisatie profielen maken, die je kunt gebruiken als meetlat voor functies en rollen.

Koppeling tussen talenten en competenties

De TMA analyse is uiterst geschikt voor het werven van nieuw personeel. De kandidaat ontvangt een talentenanalyse die hij/zij online invult. Via een talentenrapportage matchen wij kandidaten met opgestelde competentieprofielen.

In een uitgebreid rapport geven wij aan of de kandidaat past bij:

  • De werkomgeving
  • De taken
  • De gevraagde vaardigheden

Daarnaast voorspelt de TMA analyse in welke mate een persoon specifieke competenties kan ontwikkelen.

tma-analyse-talenten-motivatie

Positieve insteek

De rapportage van de TMA talentenanalyse beschrijft mensen in positieve zin waarbij de nadruk ligt op talenten en het potentieel van een kandidaat. In een vervolggesprek gaan wij samen met de kandidaat dieper in op de resultaten van de analyse om zo het beeld compleet te maken.

talenten-motivatie-analyse-tma

TMA professional

De Laat Kenniscentrum is bevoegd tot het afnemen van de TMA analyse. Bij ons als TMA professional is het talent van de kandidaat in goede handen. Samen met belanghebbenden selecteren, ontwikkelen en beoordelen we talentgericht.

Enkel professionals mogen het logo van TMA voeren.

Meer weten? Klik voor meer informatie over de Talenten Motivatie Analyse mogelijkheden.