Spring naar content

Wat is NLQF? En waarom is het zo interessant?

NLQF zorgt voor kwalificaties van alle soorten diplomering. Denk hierbij aan zowel gereguleerde als private kwalificaties. Het NLQF vertelt iets over wat een persoon kan en weet wanneer het leerproces is afgerond. de kwalificering gaat dus niet zozeer over de geleverde studie inspanning of inhoud. Het geeft aan wat voor vak eigenschappen je bevat, en wat je hiermee kan gaan doen in de praktijk.

Wat is het doel van NLQF?

Het Nederlands Kwalificatieraamwerk zorgt voor mogelijkheden om niveaus van kwalificatie te vergelijken. Bijvoorbeeld iemand voltooid een hbo opleiding over sales. Hij kan vergeleken worden met iemand die het denk- en werkniveau heeft na afronding van de opleiding sales van een private aanbieder.

Doordat je het nationale kwalificatieraamwerk kan koppelen aan het Europees Kwalificatieraamwerk (EQF) kunnen kwalificaties in 39 Europese landen met elkaar vergelijkt worden.

Simpel gezegd: nationale en internationale kwalificaties zijn nu van hetzelfde niveau.

Voor wie is het?

Er zijn verschillende groepen voor wie het NLQF interessant is. Deze groepen hebben allemaal verschillende redenen waarom het NLQF voordelig voor hen is:

  • Werkgevers: Voor deze groep is het ideaal om direct inzicht te hebben in het werk- en denkniveau van mogelijke werknemers. Het wordt hierdoor eenvoudiger om nieuw getalenteerd personeel aan te nemen.
  • Werknemers: De werknemers krijgen een grotere kans om op de (Europese) arbeidsmarkt terecht te komen. De werkgevers hebben namelijk nu meer zicht op het niveau van kwalificaties die zowel door de overheid als in de private sector zijn geworven. Het NLQF geeft meer inzicht op het niveau van afgeronde kwalificaties.
  • Private opleiders en bedrijfsscholen: Zij krijgen nu meer erkenning en kunnen deze duidelijke weergaves van certificatie promoten. De communicatie en PR naar studenten, werknemers en werkgevers wordt makkelijker.

Wat levert zo’n kwalificering op?

Het grootste doel is een overbrugging maken tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. Dit door middel van het duidelijk en vergelijkbaar te maken van kwalificaties. Er ontstaat zekerheid voor werkgevers, werknemers, studenten en (private) opleiders. Doordat er een overbrugging ontstaat is het voortaan makkelijker om de kwaliteit van de kwalificatie te vergelijken met een algemene opleiding. Waardoor werkgevers weten wat de kwalificaties van de (potentiele) werknemer waard is.

NLQF en de Laat Kenniscentrum

Sinds dit jaar (2021) hebben de opleidingen NIMA A Sales en NIMA B Sales een erkenning gekregen van het NLQF. Hierdoor hebben deze opleidingen nu ook een Europese waarde!

Ben je geïnteresseerd in een van deze opleidingen? Neem dan gerust contact met ons op door te bellen naar 040-2485582 of door een mail te sturen naar info.delaatkenniscentrum.nl