Spring naar content

Wist u dat we 19 miljard verspillen door beperkte digitale vaardigheden?

Digitale vaardigheden: het moet echt beter!

Werknemers verprutsen 8% van hun tijd aan computerproblemen en gebrekkige digitale vaardigheden. Zo bleek enkele jaren geleden uit onderzoek van de Universiteit Twente. Dat het beter moest, was duidelijk.

En nu? Nog steeds. Werkend Nederland blijkt maar liefst 8% van de tijd te verdoen aan problemen in het digitale verkeer. Voor de helft gaat het om ict-problemen zoals een vastlopend systeem of haperende internetverbinding, voor de andere helft om onwetendheid en inefficiënt computergebruik. Slechts een kleine minderheid kan bijvoorbeeld een alineastijl toepassen in een Word-document of een grafiektype veranderen in een spreadsheet, vaardigheden die in veel werksituaties van pas komen. Bekende voorbeelden van inefficiënt computergebruik zijn onlogisch opslaan of kwijtraken van bestanden, onnodig printen of het direct checken van elk mailtje dat binnenkomt.

Kostenpost van 19 miljard

Het productiviteitsverlies als gevolg van computerproblemen en onwetendheid, zo is uitgerekend, kost Nederland jaarlijks 19 miljard euro! Dat is meer dan de kosten voor ziekteverzuim.

Wat opviel was, dat werknemers hun vaardigheden schromelijk blijken te overschatten, terwijl ook werkgevers zich onvoldoende bewust zijn van de problemen. Ontoereikende vaardigheden werden in de steekproef vaker gezien bij lager opgeleiden. Zij ervoeren gemiddeld 2,5 keer per week een serieus ict-probleem. Collegiale hulp bleek de meest efficiënte oplossingsmethode. Verheugend was, dat 63% van de werknemers uit de onderzochte groep hulpvaardig bleek te zijn.

 Categorieën digitale vaardigheden

Digitale vaardigheden zijn te verdelen in een aantal categorieën:

  • operationele vaardigheden, zoals kunnen typen en navigeren
  • informatieve vaardigheden, zoals info kunnen zoeken en beoordelen
  • communicatieve vaardigheden: informatie uitwisselen bijvoorbeeld in e-mails
  • content- en creatieve vaardigheden: films maken, muziek downloaden
  • strategische vaardigheden: sociale contacten aanwenden, verschillende informatiestromen combineren zoals in een ziekenhuis voor het verkorten van wachttijden

Hoeveel geld verspilt u binnen uw bedrijf? Test uw medewerkers middels een diagnosetoets, deze nemen wij op verschillende momenten af. U heeft direct een antwoord.

Er staat nog wat te gebeuren. Het digitale universum kent geen tolpoortjes, geen maximumsnelheid, geen vangrails. Ontwikkelingen in het elektronisch domein razen in een slopend tempo door. Nederland moet scherp zijn om bij te blijven. Met bewustwording, opleiding, certificering. Zorg dat u klaar bent voor de toekomst en bereid uw medewerkers voor met een opleiding.